2016-04-30 06:00

2016-04-30 06:00

Behöver bättre välfärd

Första maj: Vi ses under fanorna.

Det senaste decenniet har Sverige glidit isär. Vi ser tydliga skillnader mellan de fattiga och de rika, mellan stad och landsbygd och mellan de som har lång utbildning och de som har kortare utbildning. Mellan infödda svenskar och de med utländsk bakgrund.

Ett förändrat medielandskap innebär också att allt fler väljer information som bara bekräftar deras världsbild, inte ifrågasätter den. Ökad segregation leder till att det skapas för få naturliga mötesplatser mellan människor med olika bakgrund. Ökade sociala klyftor, demokratisk odelaktighet och okunskap om varandra har slutligen lett till att olika extremistiska grupper har fått fotfäste i vårt samhälle.

Tillsammans måste vi vända denna trend och stå tillsammans för den svenska modellen.

Vi behöver en bättre välfärd för alla. Då behövs fler anställda i skola, vård och omsorg – inte fler skattesänkningar. Vi behöver ett samhällsbygge där vi investerar i utbildning, bostäder, företagande och klimatsmart infrastruktur. Vi behöver mer sammanhållning – inte växande klyftor. Vi behöver en arbetsmarknad där arbetsgivare och fackliga organisationer bestämmer löner och villkor. Politikers uppgift är att se till att fler kan jobba – inte sänka löner.

Det går bra för Sverige. Tillväxten är nu en av världens högsta och arbetslösheten är nere på den lägsta nivån på sju år. Regeringen har kraftigt minskat det budgetunderskott som den borgerliga regeringen lämnade efter sig. 60 miljarder kronor investeras årligen i samhällsbygget och välfärden stärks med 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting vilket kommer att ge Karlskoga kommun ca 35 miljoner kronor extra.

Utifrån detta tar vi socialdemokrater nu striden för jobben, för rättvisan och för delaktigheten. Mot de borgerliga partiernas förslag om sänkta löner, sämre arbetsvillkor och nya nedskärningar.

Jobben är främst i den ekonomiska politiken. Stabila offentliga finanser lägger grunden tillsammans med en aktiv näringspolitik. Vi investerar i människors kunskaper och vi satsar på välfärden. Vi gör investeringar i god miljö och i bra infrastruktur. Alla ska kunna leva på sin lön.

Samhället ska ge möjligheter åt alla. Inte bara några. Vi vill undanröja hinder för människors utveckling och ge alla möjlighet att nå sin fulla potential oavsett vad du har för bakgrund eller uppväxtmiljö. Vi vill ha solidaritet och samarbete. Vi ska värna om varandra och ta hand om varandra. Vi ska gemensamt fördela resurserna så att de kommer alla till nytta -och inte hamnar i något brevlådeföretag i Panama.

Vi måste bemöta okunskap och extremism. Vi måste satsa på ökad demokratisk delaktighet. Vi måste ha bättre utbildningar i demokrati, källkritik och medborgarskapets principer. Vi måste ha fler mötesplatser över samhällsgränser. Vi måste gemensamt bestämma oss för vilket samhälle vi vill att Sverige ska vara.

Ditt stöd behövs. Ta ställning för den svenska modellen. Demonstrera på 1:a maj!

Vi ses under fanorna.

Urban Jonsson (s) ordförande, Socialdemokraterna i Karlskoga

Det senaste decenniet har Sverige glidit isär. Vi ser tydliga skillnader mellan de fattiga och de rika, mellan stad och landsbygd och mellan de som har lång utbildning och de som har kortare utbildning. Mellan infödda svenskar och de med utländsk bakgrund.

Ett förändrat medielandskap innebär också att allt fler väljer information som bara bekräftar deras världsbild, inte ifrågasätter den. Ökad segregation leder till att det skapas för få naturliga mötesplatser mellan människor med olika bakgrund. Ökade sociala klyftor, demokratisk odelaktighet och okunskap om varandra har slutligen lett till att olika extremistiska grupper har fått fotfäste i vårt samhälle.

Tillsammans måste vi vända denna trend och stå tillsammans för den svenska modellen.

Vi behöver en bättre välfärd för alla. Då behövs fler anställda i skola, vård och omsorg – inte fler skattesänkningar. Vi behöver ett samhällsbygge där vi investerar i utbildning, bostäder, företagande och klimatsmart infrastruktur. Vi behöver mer sammanhållning – inte växande klyftor. Vi behöver en arbetsmarknad där arbetsgivare och fackliga organisationer bestämmer löner och villkor. Politikers uppgift är att se till att fler kan jobba – inte sänka löner.

Det går bra för Sverige. Tillväxten är nu en av världens högsta och arbetslösheten är nere på den lägsta nivån på sju år. Regeringen har kraftigt minskat det budgetunderskott som den borgerliga regeringen lämnade efter sig. 60 miljarder kronor investeras årligen i samhällsbygget och välfärden stärks med 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting vilket kommer att ge Karlskoga kommun ca 35 miljoner kronor extra.

Utifrån detta tar vi socialdemokrater nu striden för jobben, för rättvisan och för delaktigheten. Mot de borgerliga partiernas förslag om sänkta löner, sämre arbetsvillkor och nya nedskärningar.

Jobben är främst i den ekonomiska politiken. Stabila offentliga finanser lägger grunden tillsammans med en aktiv näringspolitik. Vi investerar i människors kunskaper och vi satsar på välfärden. Vi gör investeringar i god miljö och i bra infrastruktur. Alla ska kunna leva på sin lön.

Samhället ska ge möjligheter åt alla. Inte bara några. Vi vill undanröja hinder för människors utveckling och ge alla möjlighet att nå sin fulla potential oavsett vad du har för bakgrund eller uppväxtmiljö. Vi vill ha solidaritet och samarbete. Vi ska värna om varandra och ta hand om varandra. Vi ska gemensamt fördela resurserna så att de kommer alla till nytta -och inte hamnar i något brevlådeföretag i Panama.

Vi måste bemöta okunskap och extremism. Vi måste satsa på ökad demokratisk delaktighet. Vi måste ha bättre utbildningar i demokrati, källkritik och medborgarskapets principer. Vi måste ha fler mötesplatser över samhällsgränser. Vi måste gemensamt bestämma oss för vilket samhälle vi vill att Sverige ska vara.

Ditt stöd behövs. Ta ställning för den svenska modellen. Demonstrera på 1:a maj!

Vi ses under fanorna.

Urban Jonsson (s) ordförande, Socialdemokraterna i Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.