2016-04-28 06:00

2016-04-28 06:00

Biodrivmedel behövs

Miljö: Politikerna och företagen i Örebro län kan göra mycket

Nyligen presenterade Energimyndigheten statistik över mängden biobränslen i transportsektorn.

Nyligen presenterade Energimyndigheten statistik över mängden biobränslen i transportsektorn. Under 2015 användes 19 procent mer flytande biodrivmedel än året innan. Det är positivt, men vi har långt kvar för att uppnå riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Politikerna och företagen i Örebro län kan göra mycket för att öka möjligheterna att nå målet i tid.

Den kraftiga ökningen av förnybara biodrivmedel är fortfarande från blygsamma nivåer jämfört med bensin och diesel. Om utvecklingen fortsätter med samma takt framöver dröjer det till efter år 2050 innan dessa bränslen har ersatts av klimatsmartare och förnybara alternativ och vi når målet om en fossiloberoende fordonsflotta mer än tjugo år för sent.

Förra året såldes fler dieselbilar än något tidigare år i Sverige, vilket tydligt visar att dagens styrmedel inte räcker för att privatpersoner ska gå över till förnybart. I nuläget är det i stället de upphandlade transporterna som kan leda utvecklingen mot fossilfrihet.

I dag finns inget enskilt biodrivmedel som ensamt kan ersätta all bensin och diesel som säljs. Därför är det mycket oroande att när förnybara drivmedel i stort ökar, så minskar samtidigt användningen av etanol kraftigt. Biodrivmedlen E85 och ED95 minskade båda med omkring 40 procent under 2015.

Etanol finns tillgängligt här och nu, och har en viktig roll att spela. Etanol kan också tillverkas av en rad olika råvaror, till exempel från skogen, vilket gör att den kan produceras lokalt. Etanolbränslet ED95 till lastbilar och bussar som togs fram av Sekab redan för 30 år sedan är väl beprövat och kan minska klimatutsläppen med upp till 90 procent.

Nu behövs en tydlig färdplan mot fossilfrihet och stopp på den ryckighet som råder. Senast vid årsskiftet höjdes skatterna på vissa biodrivmedel för att leva upp till EU:s regelverk, och tre månader senare är beskedet att de ska sänkas igen. Under tiden drabbas berörda biodrivmedel hårt.

Samtidigt finns en tendens att ständigt vända blicken mot nya och kommande drivmedel, och bort från dem som redan finns tillgängliga. Om vi ska nå fossiloberoende i hela transportsektorn måste de förnybara drivmedlen tillsammans konkurrera ut de fossila alternativen.

En enkät Sekab låtit göra till kommuner och landsting som upphandlar kollektivtrafik visar att sju av tio ställer olika miljökrav. Det är bra, men alla företag och upphandlande myndigheter i Örebro län kan ställa krav och bidra till att samtliga förnybara drivmedel kan öka. Annars har vi ingen chans att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Lena Nordgren

Biodrivmedelsexpert, Sekab

Nyligen presenterade Energimyndigheten statistik över mängden biobränslen i transportsektorn. Under 2015 användes 19 procent mer flytande biodrivmedel än året innan. Det är positivt, men vi har långt kvar för att uppnå riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Politikerna och företagen i Örebro län kan göra mycket för att öka möjligheterna att nå målet i tid.

Den kraftiga ökningen av förnybara biodrivmedel är fortfarande från blygsamma nivåer jämfört med bensin och diesel. Om utvecklingen fortsätter med samma takt framöver dröjer det till efter år 2050 innan dessa bränslen har ersatts av klimatsmartare och förnybara alternativ och vi når målet om en fossiloberoende fordonsflotta mer än tjugo år för sent.

Förra året såldes fler dieselbilar än något tidigare år i Sverige, vilket tydligt visar att dagens styrmedel inte räcker för att privatpersoner ska gå över till förnybart. I nuläget är det i stället de upphandlade transporterna som kan leda utvecklingen mot fossilfrihet.

I dag finns inget enskilt biodrivmedel som ensamt kan ersätta all bensin och diesel som säljs. Därför är det mycket oroande att när förnybara drivmedel i stort ökar, så minskar samtidigt användningen av etanol kraftigt. Biodrivmedlen E85 och ED95 minskade båda med omkring 40 procent under 2015.

Etanol finns tillgängligt här och nu, och har en viktig roll att spela. Etanol kan också tillverkas av en rad olika råvaror, till exempel från skogen, vilket gör att den kan produceras lokalt. Etanolbränslet ED95 till lastbilar och bussar som togs fram av Sekab redan för 30 år sedan är väl beprövat och kan minska klimatutsläppen med upp till 90 procent.

Nu behövs en tydlig färdplan mot fossilfrihet och stopp på den ryckighet som råder. Senast vid årsskiftet höjdes skatterna på vissa biodrivmedel för att leva upp till EU:s regelverk, och tre månader senare är beskedet att de ska sänkas igen. Under tiden drabbas berörda biodrivmedel hårt.

Samtidigt finns en tendens att ständigt vända blicken mot nya och kommande drivmedel, och bort från dem som redan finns tillgängliga. Om vi ska nå fossiloberoende i hela transportsektorn måste de förnybara drivmedlen tillsammans konkurrera ut de fossila alternativen.

En enkät Sekab låtit göra till kommuner och landsting som upphandlar kollektivtrafik visar att sju av tio ställer olika miljökrav. Det är bra, men alla företag och upphandlande myndigheter i Örebro län kan ställa krav och bidra till att samtliga förnybara drivmedel kan öka. Annars har vi ingen chans att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Lena Nordgren

Biodrivmedelsexpert, Sekab

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.