2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Tack alla föräldrar

Positivt: Tonåringars alkoholvanor minskar

Snart hälsas våren med valborgseldar, sedan står skolavslutningar, sommarlov och musikfestivaler på programmet. För ungdomarna dallrar de varma vindarna av förväntningar, fest och glädje. Vi vet att detta är tillfällen då många unga för första gången testar alkohol eller narkotika. Men det är färre än förut – och mycket tack vare er föräldrar.

Idag har mindre än hälften av 15-åringarna druckit alkohol, enligt undersökningar som görs både här i länet och i landet. Det är en rekordlåg andel. För tio år sedan togs ett hundratal ungdomar in varje år för alkoholförgiftning på något av våra sjukhus i länet. 2015 var antalet strax över fyrtio. Också rökningen har minskat. Tyvärr går narkotikan i motsatt riktning. 2005 fick två ungdomar under 18 år uppsöka sjukhus på grund av akut förgiftning av narkotika. Tio år senare var det 26 som behövde sådan vård. Att dricka alkohol ökar risken för olyckor och för att man utsätts för brott. Det ökar också risken för att den unge själv begår brott, särskilt våldsbrott. Men olyckor och andra problem på grund av alkohol och andra droger kan undvikas och du som förälder har en stor betydelse!

Det pågår en liberaliseringsvåg för framförallt cannabis i vår omvärld som vi ser som oroande. Sveriges stränga narkotikapolitik och etiska värderingar inom området är en förutsättning för alla samhällsaktörers framgångar och även för den enskilde föräldern.

Som förälder har du en nyckelroll! Att alkoholanvändningen minskat hos minderåriga har ett tydligt samband med att föräldrar numera vet att forskningen visar att ungdomar som blir bjudna hemma dricker mer än andra ungdomar. Och att föräldrar inte köper ut och langar till sina barn.

När Folkhälsomyndigheten har låtit genomföra undersökningar om föräldrars bjudvanor har föräldrarna i Örebro län varit bland de mest restriktiva i landet. Föräldrar är så viktiga som drogförebyggare, det har sannolikt inneburit att olyckor eller personliga tragedier kunnat undvikas. Ungdomar gillar föräldrar som bryr sig. När ungdomar tillfrågats om varför man inte provat narkotika var ett vanligt svar: Morsan skulle bli tokig...

Tack för det alla föräldrar! Nu kämpar vi på ett tag till.

Tips till dig som tonårsförälder i vår och sommar:

1. Prata med din tonåring. Lyssna, sätt gränser och berätta varför du inte vill att hen ska dricka alkohol, röka eller prova narkotika. Förklara de risker som finns.

2. Uppmuntra din tonåring till positiva, alkohol- och drogfria vuxenledda evenemang och fritidsaktiviteter. Stöd och underlätta detta så mycket du kan som förälder.

3. Samarbeta med andra föräldrar. Kom överens om regler och tider. Hjälps åt att hålla koll på vad som händer under kvällarna. Det gör det lättare att sätta gränser.

4. Prata med äldre syskon om langning.

5. Lär känna ditt barns kompisar.

Vi som skriver det här har tillsammans i länet samordnat och uppmuntrat till verksamma insatser för att länets barn och ungdomar ska få en trygg uppväxt fri från skador av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Samhällsråd T genom:

Maria Larsson, landshövding

Bo Andersson, polisområdeschef Örebro län

Rickard Simonsson, regiondirektör Region Örebro Län

Henrik Andershed, professorforskare Örebro Universitet

 

Idag har mindre än hälften av 15-åringarna druckit alkohol, enligt undersökningar som görs både här i länet och i landet. Det är en rekordlåg andel. För tio år sedan togs ett hundratal ungdomar in varje år för alkoholförgiftning på något av våra sjukhus i länet. 2015 var antalet strax över fyrtio. Också rökningen har minskat. Tyvärr går narkotikan i motsatt riktning. 2005 fick två ungdomar under 18 år uppsöka sjukhus på grund av akut förgiftning av narkotika. Tio år senare var det 26 som behövde sådan vård. Att dricka alkohol ökar risken för olyckor och för att man utsätts för brott. Det ökar också risken för att den unge själv begår brott, särskilt våldsbrott. Men olyckor och andra problem på grund av alkohol och andra droger kan undvikas och du som förälder har en stor betydelse!

Det pågår en liberaliseringsvåg för framförallt cannabis i vår omvärld som vi ser som oroande. Sveriges stränga narkotikapolitik och etiska värderingar inom området är en förutsättning för alla samhällsaktörers framgångar och även för den enskilde föräldern.

Som förälder har du en nyckelroll! Att alkoholanvändningen minskat hos minderåriga har ett tydligt samband med att föräldrar numera vet att forskningen visar att ungdomar som blir bjudna hemma dricker mer än andra ungdomar. Och att föräldrar inte köper ut och langar till sina barn.

När Folkhälsomyndigheten har låtit genomföra undersökningar om föräldrars bjudvanor har föräldrarna i Örebro län varit bland de mest restriktiva i landet. Föräldrar är så viktiga som drogförebyggare, det har sannolikt inneburit att olyckor eller personliga tragedier kunnat undvikas. Ungdomar gillar föräldrar som bryr sig. När ungdomar tillfrågats om varför man inte provat narkotika var ett vanligt svar: Morsan skulle bli tokig...

Tack för det alla föräldrar! Nu kämpar vi på ett tag till.

Tips till dig som tonårsförälder i vår och sommar:

1. Prata med din tonåring. Lyssna, sätt gränser och berätta varför du inte vill att hen ska dricka alkohol, röka eller prova narkotika. Förklara de risker som finns.

2. Uppmuntra din tonåring till positiva, alkohol- och drogfria vuxenledda evenemang och fritidsaktiviteter. Stöd och underlätta detta så mycket du kan som förälder.

3. Samarbeta med andra föräldrar. Kom överens om regler och tider. Hjälps åt att hålla koll på vad som händer under kvällarna. Det gör det lättare att sätta gränser.

4. Prata med äldre syskon om langning.

5. Lär känna ditt barns kompisar.

Vi som skriver det här har tillsammans i länet samordnat och uppmuntrat till verksamma insatser för att länets barn och ungdomar ska få en trygg uppväxt fri från skador av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Samhällsråd T genom:

Maria Larsson, landshövding

Bo Andersson, polisområdeschef Örebro län

Rickard Simonsson, regiondirektör Region Örebro Län

Henrik Andershed, professorforskare Örebro Universitet

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.