2016-04-20 06:00

2016-04-20 06:00

Rum för samvetsfrihet?

BISKOPSVALET: Borde inte detta vara en väckarklocka?

Kyrkans Tidning bevakade hearingen av biskopskandidaterna i det aktuella biskopsvalet i Karlstad stift. Enligt reportern Lennart Lundberg var utgången tämligen given.

Det borde bli någon av de tre kandidaterna som fick flest röster i nomineringsvalet. Så brukar det bli. Den fjärdeplacerade kandidaten var utesluten. Denne efterlyste nämligen större ödmjukhet för dem som inte vill viga samkönade par, och var emot att införa nya sådana krav på präster.

Att Svenska kyrkan har svårt med samvetsfrihet är ingen nyhet. Alla som har följt Svenska kyrkans utveckling har sett att det har blivit allt svårare att följa sitt samvete som ämbetsbärare, om man avviker från det politiskt korrekta.

För något år sedan uppkom en bitvis hätsk debatt i media angående samvetsfrihet. Upphovet var barnmorskan Ellinor Grimmark, som ville slippa medverka till abort. I Sverige, trots lagar om åsiktsfrihet och religionsfrihet, var inte detta tänkbart. Saken prövades i tingsrätten, där hon förlorade. Hovrätten beslutade att inte ta upp fallet.

Detta väckte Susanne Wigorts Yngvessons intresse. Hon är teologie doktor och docent i etik vid Uppsala universitet. Det ledde till att hon skrev en bok om samvetsfrihet. När det gäller barnmorskan tror Susanne Wigorts Yngvesson, enligt tidningen Dagens Samhälle, att det handlar om en kollision mellan religiöst grundade värderingar och det sekulariserade svenska samhället. Därför skulle det vara intressant att veta om hon har någon teori om varför samvetsfrihet är så svårt i Svenska kyrkan. I Dagens Samhälle säger Susanne Wigorts Yngvesson, att istället för att människor som inte vill göra allt, ska tvingas byta jobb, kan man kanske förändra organisationen. Så att det rent praktiskt är möjligt att låta olika personer utföra olika uppgifter. Det borde gå att vara flexibel säger hon. Detta var också vad biskopskandidaten ansåg i hearingen.

Susanne Wigorts Yngvesson säger att vi har med oss våra värderingar till jobbet, och de påverkar hur vi agerar. Och hur skulle det vara om vi inte agerade efter vårt samvete och vår moral? Det skulle bli ett oerhört kyligt samhälle. Att anställda är tydliga med sina värderingar och hur de påverkas av dem skulle synliggöra att vi inte tänker likadant. Vi skulle kanske bli bättre på att föra moraliska diskussioner och bedöma moraliskt svåra situationer. Det skulle vi alla tjäna på. Detta gäller särskilt värderingar som är så starka att de är identitetsbärande, säger Susanne Wigorts Yngvesson.

Borde inte detta vara en väckarklocka både för Svenska kyrkan och samhället utanför?

Birgitta Malmberg

Det borde bli någon av de tre kandidaterna som fick flest röster i nomineringsvalet. Så brukar det bli. Den fjärdeplacerade kandidaten var utesluten. Denne efterlyste nämligen större ödmjukhet för dem som inte vill viga samkönade par, och var emot att införa nya sådana krav på präster.

Att Svenska kyrkan har svårt med samvetsfrihet är ingen nyhet. Alla som har följt Svenska kyrkans utveckling har sett att det har blivit allt svårare att följa sitt samvete som ämbetsbärare, om man avviker från det politiskt korrekta.

För något år sedan uppkom en bitvis hätsk debatt i media angående samvetsfrihet. Upphovet var barnmorskan Ellinor Grimmark, som ville slippa medverka till abort. I Sverige, trots lagar om åsiktsfrihet och religionsfrihet, var inte detta tänkbart. Saken prövades i tingsrätten, där hon förlorade. Hovrätten beslutade att inte ta upp fallet.

Detta väckte Susanne Wigorts Yngvessons intresse. Hon är teologie doktor och docent i etik vid Uppsala universitet. Det ledde till att hon skrev en bok om samvetsfrihet. När det gäller barnmorskan tror Susanne Wigorts Yngvesson, enligt tidningen Dagens Samhälle, att det handlar om en kollision mellan religiöst grundade värderingar och det sekulariserade svenska samhället. Därför skulle det vara intressant att veta om hon har någon teori om varför samvetsfrihet är så svårt i Svenska kyrkan. I Dagens Samhälle säger Susanne Wigorts Yngvesson, att istället för att människor som inte vill göra allt, ska tvingas byta jobb, kan man kanske förändra organisationen. Så att det rent praktiskt är möjligt att låta olika personer utföra olika uppgifter. Det borde gå att vara flexibel säger hon. Detta var också vad biskopskandidaten ansåg i hearingen.

Susanne Wigorts Yngvesson säger att vi har med oss våra värderingar till jobbet, och de påverkar hur vi agerar. Och hur skulle det vara om vi inte agerade efter vårt samvete och vår moral? Det skulle bli ett oerhört kyligt samhälle. Att anställda är tydliga med sina värderingar och hur de påverkas av dem skulle synliggöra att vi inte tänker likadant. Vi skulle kanske bli bättre på att föra moraliska diskussioner och bedöma moraliskt svåra situationer. Det skulle vi alla tjäna på. Detta gäller särskilt värderingar som är så starka att de är identitetsbärande, säger Susanne Wigorts Yngvesson.

Borde inte detta vara en väckarklocka både för Svenska kyrkan och samhället utanför?

Birgitta Malmberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.