2016-04-18 17:47

2016-04-18 17:47

Bättre information ett måste

UTTALANDE

Bostadstillägget är en rättighet för pensionärer.

Den 3 mars 2016 genomförde PRO:s studie- och kulturkommitté i Örebrodistriktet en bostadsdag i Nora för 22 förtroendevalda.

Vi fick en genomgång om hur vi söker bostadstillägg samt en redogörelse för hur PRO ställer sig till regeringens bostadspolitik idag.

Det är inte enkelt att söka bostadstillägg. Därför behöver vi i föreningarna bli mer aktiva i hur vi bistår våra medlemmar att söka denna rättighet, som är ett tillägg till pensionen.

Det är idag cirka 140 000 pensionärer som inte ansöker om bostadstillägg, trots att många skulle få ett tillskott på mer än 1 000 kronor i plånboken varje månad. Det visar en rapport från Riksrevisionen, som är kritisk mot både regeringen och Pensionsmyndigheten.

PRO uppmanar alla som har en ansträngd ekonomi att söka tillägget. Har man lägre inkomst än 13 000 kronor i månaden efter skatt och låg förmögenhet – då kan man vara en av dem som har rätt till bostadstillägg för pensionärer.

PRO kräver att bostadstillägget skall täcka 100 procent av bostadskostnaderna upp till 7 000 kronor mot 95% av nuvarande 5 000 kronor.

PRO:s krav på regeringen är att den senast våren 2016 skall presentera konkreta förslag om hur äldre skall ges möjlighet till ett bra boende till rimliga kostnader i en trygg miljö som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt liv och meningsfulla aktiviteter.

Efter dagens information blev det en livlig diskussion om hur vi går tillväga fortsättningsvis. Vi kom fram till följande förslag:

· Att Pensionsmyndigheten i sitt utskick av det årliga orange kuvertet särskilt noterar vikten av att söka bostadstillägg och bifogar en ansökningsblankett

· Att Pensionsmyndigheten betonar att bostadstillägget är en rättighet samt informerar om hur man kan få hjälp med ansökan.

Uttalandet är antaget på PRO Örebro läns årsmöte den 7 april 2016.

Arne Önnefors

Ordförande PRO Örebro län

Margareta Röstlund

Ombudsman PRO Örebro län

Den 3 mars 2016 genomförde PRO:s studie- och kulturkommitté i Örebrodistriktet en bostadsdag i Nora för 22 förtroendevalda.

Vi fick en genomgång om hur vi söker bostadstillägg samt en redogörelse för hur PRO ställer sig till regeringens bostadspolitik idag.

Det är inte enkelt att söka bostadstillägg. Därför behöver vi i föreningarna bli mer aktiva i hur vi bistår våra medlemmar att söka denna rättighet, som är ett tillägg till pensionen.

Det är idag cirka 140 000 pensionärer som inte ansöker om bostadstillägg, trots att många skulle få ett tillskott på mer än 1 000 kronor i plånboken varje månad. Det visar en rapport från Riksrevisionen, som är kritisk mot både regeringen och Pensionsmyndigheten.

PRO uppmanar alla som har en ansträngd ekonomi att söka tillägget. Har man lägre inkomst än 13 000 kronor i månaden efter skatt och låg förmögenhet – då kan man vara en av dem som har rätt till bostadstillägg för pensionärer.

PRO kräver att bostadstillägget skall täcka 100 procent av bostadskostnaderna upp till 7 000 kronor mot 95% av nuvarande 5 000 kronor.

PRO:s krav på regeringen är att den senast våren 2016 skall presentera konkreta förslag om hur äldre skall ges möjlighet till ett bra boende till rimliga kostnader i en trygg miljö som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt liv och meningsfulla aktiviteter.

Efter dagens information blev det en livlig diskussion om hur vi går tillväga fortsättningsvis. Vi kom fram till följande förslag:

· Att Pensionsmyndigheten i sitt utskick av det årliga orange kuvertet särskilt noterar vikten av att söka bostadstillägg och bifogar en ansökningsblankett

· Att Pensionsmyndigheten betonar att bostadstillägget är en rättighet samt informerar om hur man kan få hjälp med ansökan.

Uttalandet är antaget på PRO Örebro läns årsmöte den 7 april 2016.

Arne Önnefors

Ordförande PRO Örebro län

Margareta Röstlund

Ombudsman PRO Örebro län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.