2016-04-14 06:00

2016-04-14 06:00

Fullföljt vårt uppdrag

KARLBERGSSKOLAN: Svar till ”Vän av ordning och reda, gör om gör rätt”

2013-06-11 uppdrog samhällsbyggnadsnämnden till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ny detaljplan för området ”Karlbergsskolan –kv. Plogen m fl.”. Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade ett förslag till detaljplan med huvudsyfte att öka attraktiviteten i området. En enig samhällsbyggnadsnämnd beslutade 2016-03-08 att anta detaljplanen som bland annat ger åtta bostadskvarter utökad byggrätt, vilket innebär att mer får byggas per fastighet. Detaljplanen möjliggör bland annat även skapandet av nya bostadstomter samt utveckling av den fortsatta skolverksamheten på Karlbergsskolan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit ett överklagande av detaljplanen som undertecknats av fyra boende i området och inväntar nu Länsstyrelsens beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fullföljt det politiska uppdrag vi fick av Karlskoga kommunfullmäktige 2011-11-15 gällande Karlbergsskolan årskurs 7-9. Alla högstadieelever flyttades från den västra delen av Karlbergsskolan till Bregårdsskolan höstterminen 2013 och därefter påbörjades avvecklingen av lokalerna i enlighet med Lokalutredningen. Rivningen som var klar hösten 2015 upphandlades enligt Lagen om offentlig upphandling med hjälp av kommunens upphandlingsenhet. För projektet anlitades en extern konsult.

Vi jobbar med att genomföra uppdrag och politiska beslut. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fullföljt de politiska uppdrag vi har fått gällande både avveckling av Karlbergsskolan 7-9 och upprättande av detaljplan för området.

Vi tar till oss av kritiken gällande publicering av namnuppgifter på webben i detaljplanens granskningsutlåtande. Vi kommer att se över våra administrativa rutiner. Vi beklagar också om rivningsarbetet har stört någon närboende.

Kommunen har i detta fall anlitat en extern jurist i ett pågående skadeståndsärende då kommunen inte har någon anställd jurist. Detta för att öka rättssäkerheten samt för att avlasta handläggare. När det gäller advokatkostnader eller ytterligare frågor är ”Vän av ordning och reda” välkommen att kontakta mig för fullständig redovisning.

Jag medger även mitt fel i KT 19 oktober 2015, det är Bondevägen som var öppen för trafik en gång i tiden, inte Slåttervägen.

Stig Rengman

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskoga kommun

2013-06-11 uppdrog samhällsbyggnadsnämnden till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ny detaljplan för området ”Karlbergsskolan –kv. Plogen m fl.”. Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade ett förslag till detaljplan med huvudsyfte att öka attraktiviteten i området. En enig samhällsbyggnadsnämnd beslutade 2016-03-08 att anta detaljplanen som bland annat ger åtta bostadskvarter utökad byggrätt, vilket innebär att mer får byggas per fastighet. Detaljplanen möjliggör bland annat även skapandet av nya bostadstomter samt utveckling av den fortsatta skolverksamheten på Karlbergsskolan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit ett överklagande av detaljplanen som undertecknats av fyra boende i området och inväntar nu Länsstyrelsens beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fullföljt det politiska uppdrag vi fick av Karlskoga kommunfullmäktige 2011-11-15 gällande Karlbergsskolan årskurs 7-9. Alla högstadieelever flyttades från den västra delen av Karlbergsskolan till Bregårdsskolan höstterminen 2013 och därefter påbörjades avvecklingen av lokalerna i enlighet med Lokalutredningen. Rivningen som var klar hösten 2015 upphandlades enligt Lagen om offentlig upphandling med hjälp av kommunens upphandlingsenhet. För projektet anlitades en extern konsult.

Vi jobbar med att genomföra uppdrag och politiska beslut. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fullföljt de politiska uppdrag vi har fått gällande både avveckling av Karlbergsskolan 7-9 och upprättande av detaljplan för området.

Vi tar till oss av kritiken gällande publicering av namnuppgifter på webben i detaljplanens granskningsutlåtande. Vi kommer att se över våra administrativa rutiner. Vi beklagar också om rivningsarbetet har stört någon närboende.

Kommunen har i detta fall anlitat en extern jurist i ett pågående skadeståndsärende då kommunen inte har någon anställd jurist. Detta för att öka rättssäkerheten samt för att avlasta handläggare. När det gäller advokatkostnader eller ytterligare frågor är ”Vän av ordning och reda” välkommen att kontakta mig för fullständig redovisning.

Jag medger även mitt fel i KT 19 oktober 2015, det är Bondevägen som var öppen för trafik en gång i tiden, inte Slåttervägen.

Stig Rengman

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskoga kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.