2016-04-12 06:00

2016-04-12 06:00

Bryter mot lagar

KARLBERGSSKOLAN: Samhällsbyggnadsförvaltning utan kontroll

Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar vara i fritt fall. I kölvattnet efter rivningen av Karlbergsskolan kan konstateras att förvaltningen och dess ledning uppenbart inte har kontroll och vetskap om vad som hänt/händer.

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen klarar inte själva av att lämna ut en offentlig handling utan vänder sig till en advokatfirma. Skandal med stort (S) är det minsta man kan säga.

2. Söndagen den 12 juli 2015 under rivningsepoken såg det ut så här, trots att vi närmast boende den 10 juli 2015 fått information om att arbetet ska bedrivas under vardagar mellan 07.00 – 18.00. Beställaren Karlskoga kommun framhäver vikten av god säkerhet och arbetsmiljö i uppgörelseprotokollet med entreprenören. Säkerheten skall alltid stå i fokus på arbetsplatsen. Det är närmast ett hån att läsa denna formulering, med tanke på vad som hänt. Det går inte att som beställare frånta sig ansvar hur som helst även om man anlitar entreprenörer.

3. Så här har det också sett ut under rivningen trots att det enligt gällande bestämmelser ska framgå följande: En arbetsplats där rivning av asbest eller asbesthaltigt material skall vara avgränsat och tydligt markerat med texten Varning – Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för obehöriga. Containern står utanför det inhägnade området intill Slåttervägen. Här har vem som helst gått och rotat, barn har synts leka med miljöfarligt avfall. Själv har jag fått punktering och ett däck förstört mm. Spik och byggrester med asbesthaltigt material har legat utanför det inhägnade området. Ingen tar ansvar för det som hänt.

4. Av slutredovisningen från Entreprenören (NKR) daterad 2015-10-14 framgår häpnadsväckande uppgifter bl. a att Bergs schakt och entreprenad har enligt tillstånd från Karlskoga kommun tagit emot krossade betongmassor på inte mindre än 1 650.00 ton. Sanningen måste någon gång komma fram.

5. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt vid sammanträde den 8 mars 2016 att anta tjänstemannaförslaget till detaljplan för Karlbergsskolan - kv. Plogen m fl. Granskningsutlåtandet med övriga handlingar som bl. a publicerats på webben innehåller en rad felaktiga och vilseledande uppgifter. Av protokollet § 23 kan inte utläsas att några rättelser eller ändringar gjorda.

Ett klart brott mot namnpubliceringslagen har här förekommit. Enligt datainspektionens anvisningar ska namn som publiceras på webben döljas vilket ej skett i bilaga 4 tillhörande granskningsutlåtandet.

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen skicka ut beslutet om antagande av detaljplanen till bl. a de sakägare som yttrat sig under granskningsskedet. Detta ska senast dagen efter att protokollet justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Då undertecknad lämnat in yttrande i planärendet förväntade jag mig att få ett besked om nämndens beslut med därtill hörande information.

Vad har hänt, ett kuvert adresserat till en annan person med min adress dimper ner så småningom i min postlåda. Kuvertet har varit öppnat. Eftersom jag kände igen texten på kuvertet och det kom från samhällsbyggnadsförvaltningen och hade min adress så öppnade jag det igentejpade brevet och där låg handlingarna.

Allt kan tydligen hända inom en samhällsbyggnadsförvaltning.

Förvaltningschefen har tidigare framfört att Slåttervägen inte varit öppen för motortrafik på 20 – 30 år. (KT 19 oktober 2015). Vägen har aldrig på ett lagligt sätt varit öppen för motortrafik. Rätt ska vara rätt.

Att öppna upp Slåttervägen för trafik mot Flygfältsvägen är inte förenligt med god och säker trafikmiljö för såväl skolområdet som boende i området. Förslaget går ut på att avlasta trafiken i de nordöstra delarna inom planområdet, vilket innebär att trafiken leds in på Slåttervägen. För de bilister som kommer på Slåttervägen och ska parkera på skolans parkering innebär förslaget att de måste köra över gång och cykelvägen 2 gånger.

Jag hade inte i min vildaste fantasi trott att planförslaget skulle innehålla förslag som gör att trafik på västerleden blir mindre, vilket blir konsekvenserna av förslaget.

Tidigare planarkitekt under 2015 var mera klarsynt, för i dessa handlingar framgår klart och tydligt att det inte är lämpligt med utsläpp på Flygfältsvägen, men arkitekten finns väl inte längre kvar i Karlskoga.

Två nya överfarter på en gång och cykelväg på denna korta sträcka måste nog slå alla rekord.

Som en kommentar och bemötande till bilaga 4 i granskningsutlåtandet där 17 personer boende på Slåttervägen/Bondevägen framfört synpunkter på planförslaget har följande anförts:

Att det finns planer och kostnadsberäkningar på att bygga ut bollhallen är inget vi har kännedom om.

Att det i Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2017 finns ett belopp på 7 miljoner kronor redovisat för Karlbergshallen verkar förvaltningen inte känna till. Se handlingar från sammanträdet 2015-12-17, KF § 109 2015 samt Karlskoga Tidnings artikel av den 24 mars 2015.

Rivningen och detaljplanearbetet har varit en skandal från början till slut. Redovisa öppet och ärligt vad kommunens kostnader varit för anlitande av berörd advokatfirma.

Vän av ordning och reda, gör om gör rätt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar vara i fritt fall. I kölvattnet efter rivningen av Karlbergsskolan kan konstateras att förvaltningen och dess ledning uppenbart inte har kontroll och vetskap om vad som hänt/händer.

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen klarar inte själva av att lämna ut en offentlig handling utan vänder sig till en advokatfirma. Skandal med stort (S) är det minsta man kan säga.

2. Söndagen den 12 juli 2015 under rivningsepoken såg det ut så här, trots att vi närmast boende den 10 juli 2015 fått information om att arbetet ska bedrivas under vardagar mellan 07.00 – 18.00. Beställaren Karlskoga kommun framhäver vikten av god säkerhet och arbetsmiljö i uppgörelseprotokollet med entreprenören. Säkerheten skall alltid stå i fokus på arbetsplatsen. Det är närmast ett hån att läsa denna formulering, med tanke på vad som hänt. Det går inte att som beställare frånta sig ansvar hur som helst även om man anlitar entreprenörer.

3. Så här har det också sett ut under rivningen trots att det enligt gällande bestämmelser ska framgå följande: En arbetsplats där rivning av asbest eller asbesthaltigt material skall vara avgränsat och tydligt markerat med texten Varning – Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för obehöriga. Containern står utanför det inhägnade området intill Slåttervägen. Här har vem som helst gått och rotat, barn har synts leka med miljöfarligt avfall. Själv har jag fått punktering och ett däck förstört mm. Spik och byggrester med asbesthaltigt material har legat utanför det inhägnade området. Ingen tar ansvar för det som hänt.

4. Av slutredovisningen från Entreprenören (NKR) daterad 2015-10-14 framgår häpnadsväckande uppgifter bl. a att Bergs schakt och entreprenad har enligt tillstånd från Karlskoga kommun tagit emot krossade betongmassor på inte mindre än 1 650.00 ton. Sanningen måste någon gång komma fram.

5. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt vid sammanträde den 8 mars 2016 att anta tjänstemannaförslaget till detaljplan för Karlbergsskolan - kv. Plogen m fl. Granskningsutlåtandet med övriga handlingar som bl. a publicerats på webben innehåller en rad felaktiga och vilseledande uppgifter. Av protokollet § 23 kan inte utläsas att några rättelser eller ändringar gjorda.

Ett klart brott mot namnpubliceringslagen har här förekommit. Enligt datainspektionens anvisningar ska namn som publiceras på webben döljas vilket ej skett i bilaga 4 tillhörande granskningsutlåtandet.

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen skicka ut beslutet om antagande av detaljplanen till bl. a de sakägare som yttrat sig under granskningsskedet. Detta ska senast dagen efter att protokollet justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Då undertecknad lämnat in yttrande i planärendet förväntade jag mig att få ett besked om nämndens beslut med därtill hörande information.

Vad har hänt, ett kuvert adresserat till en annan person med min adress dimper ner så småningom i min postlåda. Kuvertet har varit öppnat. Eftersom jag kände igen texten på kuvertet och det kom från samhällsbyggnadsförvaltningen och hade min adress så öppnade jag det igentejpade brevet och där låg handlingarna.

Allt kan tydligen hända inom en samhällsbyggnadsförvaltning.

Förvaltningschefen har tidigare framfört att Slåttervägen inte varit öppen för motortrafik på 20 – 30 år. (KT 19 oktober 2015). Vägen har aldrig på ett lagligt sätt varit öppen för motortrafik. Rätt ska vara rätt.

Att öppna upp Slåttervägen för trafik mot Flygfältsvägen är inte förenligt med god och säker trafikmiljö för såväl skolområdet som boende i området. Förslaget går ut på att avlasta trafiken i de nordöstra delarna inom planområdet, vilket innebär att trafiken leds in på Slåttervägen. För de bilister som kommer på Slåttervägen och ska parkera på skolans parkering innebär förslaget att de måste köra över gång och cykelvägen 2 gånger.

Jag hade inte i min vildaste fantasi trott att planförslaget skulle innehålla förslag som gör att trafik på västerleden blir mindre, vilket blir konsekvenserna av förslaget.

Tidigare planarkitekt under 2015 var mera klarsynt, för i dessa handlingar framgår klart och tydligt att det inte är lämpligt med utsläpp på Flygfältsvägen, men arkitekten finns väl inte längre kvar i Karlskoga.

Två nya överfarter på en gång och cykelväg på denna korta sträcka måste nog slå alla rekord.

Som en kommentar och bemötande till bilaga 4 i granskningsutlåtandet där 17 personer boende på Slåttervägen/Bondevägen framfört synpunkter på planförslaget har följande anförts:

Att det finns planer och kostnadsberäkningar på att bygga ut bollhallen är inget vi har kännedom om.

Att det i Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2017 finns ett belopp på 7 miljoner kronor redovisat för Karlbergshallen verkar förvaltningen inte känna till. Se handlingar från sammanträdet 2015-12-17, KF § 109 2015 samt Karlskoga Tidnings artikel av den 24 mars 2015.

Rivningen och detaljplanearbetet har varit en skandal från början till slut. Redovisa öppet och ärligt vad kommunens kostnader varit för anlitande av berörd advokatfirma.

Vän av ordning och reda, gör om gör rätt.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.