2016-04-01 06:00

2016-04-01 06:00

Underskatta inte arbetsgivare

ARBETSMARKNADEN: Kommentar till

Arbetsmarknaden

Det är inte helt lätt att hänga med i I-L A:s tankegångar då det gäller hur nyanlända ska erbjudas arbete. Den 11/3 (i KK) skriver hon att de som får instegsjobb bör ha en lägre lön än nuvarande kollektivavtal. Efter det att jag bemött henne den 23/3 (i KK) ändrar hon argumentation och menar att instegsjobb är för komplicerade för arbetsgivarna och att det därför behövs ingångsjobb med lägre lön. Ett sådant påstående är att grovt underskatta företagarnas och arbetsgivarnas förmåga. För den som tagit steget att bli företagare och arbetsgivare är hanteringen av instegsjobb och andra anställningsstöd knappast någon stor fråga. Initial kan man få stöd och hjälp från Arbetsförmedlingen. Jag är också övertygad om att företagarnas och arbetsgivarnas organisationer kan vara behjälpliga.

Det I-L A egentligen verkar vilja är att Riksdag och regering ska lägga sig i kollektivavtalsförhandlingarna genom att besluta om lägre löner för en grupp människor. En sådan åtgärd skulle vara djupt allvarlig då den innebär än inskränkning i den fria förhandlings- och avtalsrätten. På sikt kan det också urvattna den svenska modellen som visat sig vara en framgångsrik konstruktion för samhällsbyggande.

Att människor ska ges möjlighet till arbete är jag och I-L A överens om men min uppfattning är att alla oavsett ursprung ska ha en lön det går att leva på.

Det är inte helt lätt att hänga med i I-L A:s tankegångar då det gäller hur nyanlända ska erbjudas arbete. Den 11/3 (i KK) skriver hon att de som får instegsjobb bör ha en lägre lön än nuvarande kollektivavtal. Efter det att jag bemött henne den 23/3 (i KK) ändrar hon argumentation och menar att instegsjobb är för komplicerade för arbetsgivarna och att det därför behövs ingångsjobb med lägre lön. Ett sådant påstående är att grovt underskatta företagarnas och arbetsgivarnas förmåga. För den som tagit steget att bli företagare och arbetsgivare är hanteringen av instegsjobb och andra anställningsstöd knappast någon stor fråga. Initial kan man få stöd och hjälp från Arbetsförmedlingen. Jag är också övertygad om att företagarnas och arbetsgivarnas organisationer kan vara behjälpliga.

Det I-L A egentligen verkar vilja är att Riksdag och regering ska lägga sig i kollektivavtalsförhandlingarna genom att besluta om lägre löner för en grupp människor. En sådan åtgärd skulle vara djupt allvarlig då den innebär än inskränkning i den fria förhandlings- och avtalsrätten. På sikt kan det också urvattna den svenska modellen som visat sig vara en framgångsrik konstruktion för samhällsbyggande.

Att människor ska ges möjlighet till arbete är jag och I-L A överens om men min uppfattning är att alla oavsett ursprung ska ha en lön det går att leva på.

  • Inga-Lill AnderssonGöran Pettersson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.