2016-04-01 06:00

2016-04-01 06:00

Slösa inte på pengarna

KOMMUNIKATION: Alla behöver inte snabba optiska bredband

Snabba optiska bredband med hög kapacitet är bra, där det finns behov av dem. Sådana platser är: Bland annat Sjukhus, industrier, kommuner och statliga verk.

Däremot att kosta på dyr fiberoptisk teknik långt ute på landsbygden är som att kasta pengarna i sjön. Vad landsbygden behöver i första hand är ett nät som kan serva: mobiltelefoner och internet i 3G och det är bra om det finns 4G.

Skälen är följande att fiberoptiken servar på få platser i förhållande till behoven på landsbygden. Ett bra nät som är till för mobiltelefoner och mobilt internet servar betydligt flera platser och personer som bor eller uppehåller sig långt ute på landsbygden. Exempel: Bonden, samen, jägaren, polisen, sjukvårdspersonal, brandkår, skogsarbetare, fiskare och folk som tillbringar en del av fritiden ute i obygden som råkat ut för personskada eller har hamnat i nöd med fordon. Kan med mobiltelefonen kalla på hjälp om det finns ett nät för mobiltelefoner. Däremot servar ett fiberoptiskt nät betydligt färre platser, i uppräknade krislägen och i andra situationer för folk som har av olika skäl behov av rörlighet ute på landsbygden och behov av att vara i kontakt med hustrun, företagspartner och kompisar. Dagens 3G och 4G fungerar bra för internet. På landsbygden gäller det att få klart för sig i vilka situationer ett fiberoptiskt nät kan serva de stora massorna gent emot vad ett nät för mobiltelefoner och internet klarar. Att satsa på ett fiberoptiskt nät för landsbygden är inte relevant, i förhållande till nyttan och kostnader. Landsbygden har ett betydligt större behov av ett bra nät för mobiltelefoner och mobilt bredband.

Om jag nu har rätt eller fel i mina påståenden i påtalat ärende, är något som ni skall förklara för era politiker oavsett vilken ideologi de förespråkar. Här gäller det att få rätt nätverk för telefon och internet, i förhållande till behov, nyttan och kostnader.

Komihåg att en felsatsning inte är gratis. Diskutera ärendet bland kompisar och vänner och redogör för era synpunkter för de politiker som ni har förtroende för, hur ni ser på mina påståenden. Glöm inte bort att en felsatsning inte är gratis och det är ni som får betala.

Snabba optiska bredband med hög kapacitet är bra, där det finns behov av dem. Sådana platser är: Bland annat Sjukhus, industrier, kommuner och statliga verk.

Däremot att kosta på dyr fiberoptisk teknik långt ute på landsbygden är som att kasta pengarna i sjön. Vad landsbygden behöver i första hand är ett nät som kan serva: mobiltelefoner och internet i 3G och det är bra om det finns 4G.

Skälen är följande att fiberoptiken servar på få platser i förhållande till behoven på landsbygden. Ett bra nät som är till för mobiltelefoner och mobilt internet servar betydligt flera platser och personer som bor eller uppehåller sig långt ute på landsbygden. Exempel: Bonden, samen, jägaren, polisen, sjukvårdspersonal, brandkår, skogsarbetare, fiskare och folk som tillbringar en del av fritiden ute i obygden som råkat ut för personskada eller har hamnat i nöd med fordon. Kan med mobiltelefonen kalla på hjälp om det finns ett nät för mobiltelefoner. Däremot servar ett fiberoptiskt nät betydligt färre platser, i uppräknade krislägen och i andra situationer för folk som har av olika skäl behov av rörlighet ute på landsbygden och behov av att vara i kontakt med hustrun, företagspartner och kompisar. Dagens 3G och 4G fungerar bra för internet. På landsbygden gäller det att få klart för sig i vilka situationer ett fiberoptiskt nät kan serva de stora massorna gent emot vad ett nät för mobiltelefoner och internet klarar. Att satsa på ett fiberoptiskt nät för landsbygden är inte relevant, i förhållande till nyttan och kostnader. Landsbygden har ett betydligt större behov av ett bra nät för mobiltelefoner och mobilt bredband.

Om jag nu har rätt eller fel i mina påståenden i påtalat ärende, är något som ni skall förklara för era politiker oavsett vilken ideologi de förespråkar. Här gäller det att få rätt nätverk för telefon och internet, i förhållande till behov, nyttan och kostnader.

Komihåg att en felsatsning inte är gratis. Diskutera ärendet bland kompisar och vänner och redogör för era synpunkter för de politiker som ni har förtroende för, hur ni ser på mina påståenden. Glöm inte bort att en felsatsning inte är gratis och det är ni som får betala.

  • Anders

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.