2016-03-31 06:00

2016-03-31 06:00

Ja till möjligheterna

JÄMLIKHET: Uttalande från S-Kvinnors distriktskongress 19 mars 2016

Vi ser idag hur arbetslösheten sakta men säkert minskar och det är glädjande. Många ungdomar och allt fler utrikes födda kvinnor har fått sitt första jobb.

Samtidigt som tillväxten ökar saknas inte utmaningar. Ett stort flyktingmottagande innebär att behoven av fler förskole- och utbildningsplatser och nya bostäder ökar. Men mottagandet ger också möjligheter att rekrytera personal till bristyrken i välfärden och klara den generationsväxling som vården står inför.

Vi måste säkerställa att nyanlända kvinnor får del av utbildningsplatser och arbetsmarknadsåtgärder. Så påskyndar vi etableringen in i samhället.

Vi klarar utmaningarna om vi ser möjligheterna!

Från såväl borgerliga partier som arbetsgivarorganisationer förs nu fram förslag om sänkta löner för just nyanlända men också för andra med invandrarbakgrund. Det måste bli billigare för arbetsgivarna att anställa.

Vi har hört det förr! På 1950-talet var det kvinnorna som skulle ha lägre löner, sen var det ungdomar och nu är det alltså personer födda utanför Sveriges gränser som ska ha lägre löner.

Sänkta löner innebär inte bara ökad ojämlikhet, de leder också till ökad ojämställdhet. De branscher som borgerligheten framför allt riktar in sig på är service- och omsorgsyrken. Alltså branscher där kvinnor är överrepresenterade och där man ofta har en deltidsanställning.

För oss är det uppenbart att sänkta löner påverkar hela samhället. Minskade skatteintäkter gör välfärden sämre. Lägre löner ger låga pensioner. Vi tror att alla förstår hur det hänger ihop.

Kvinnors självklara rätt på arbetsmarknaden måste försvaras.

Rätten till heltid, trygga anställningar och ekonomisk självständighet livet ut kräver att vi utvecklar den svenska modellen – inte avvecklar den.

En jämställd arbetsmarknad gör en jämställd värld möjlig!

S-Kvinnor i Örebro län

Samtidigt som tillväxten ökar saknas inte utmaningar. Ett stort flyktingmottagande innebär att behoven av fler förskole- och utbildningsplatser och nya bostäder ökar. Men mottagandet ger också möjligheter att rekrytera personal till bristyrken i välfärden och klara den generationsväxling som vården står inför.

Vi måste säkerställa att nyanlända kvinnor får del av utbildningsplatser och arbetsmarknadsåtgärder. Så påskyndar vi etableringen in i samhället.

Vi klarar utmaningarna om vi ser möjligheterna!

Från såväl borgerliga partier som arbetsgivarorganisationer förs nu fram förslag om sänkta löner för just nyanlända men också för andra med invandrarbakgrund. Det måste bli billigare för arbetsgivarna att anställa.

Vi har hört det förr! På 1950-talet var det kvinnorna som skulle ha lägre löner, sen var det ungdomar och nu är det alltså personer födda utanför Sveriges gränser som ska ha lägre löner.

Sänkta löner innebär inte bara ökad ojämlikhet, de leder också till ökad ojämställdhet. De branscher som borgerligheten framför allt riktar in sig på är service- och omsorgsyrken. Alltså branscher där kvinnor är överrepresenterade och där man ofta har en deltidsanställning.

För oss är det uppenbart att sänkta löner påverkar hela samhället. Minskade skatteintäkter gör välfärden sämre. Lägre löner ger låga pensioner. Vi tror att alla förstår hur det hänger ihop.

Kvinnors självklara rätt på arbetsmarknaden måste försvaras.

Rätten till heltid, trygga anställningar och ekonomisk självständighet livet ut kräver att vi utvecklar den svenska modellen – inte avvecklar den.

En jämställd arbetsmarknad gör en jämställd värld möjlig!

S-Kvinnor i Örebro län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.