2016-03-23 06:00

2016-03-23 06:00

Även nyanlända måste klara sig på sin lön

KARLSKOGA

I fredagens (11/3) KK har Inga-Lill Andersson Centerpartiet en insändare där hon för fram att nyanlända ska få lägre lön. Jag har viss förståelse för att I-L A som lokal företrädare för Centerpartiet har den åsikten då det är samma uppfattning som hennes partiordförande argumenterar för.

Samtidigt blir det helt fel då hon i sammanhanget menar att den som får instegsjobb borde få lägre lön än idag. En arbetsgivare som anställer någon på instegsjobb får idag ett statligt anställningsstöd motsvarande 80 procent av lönen upp till 800 kr per dag. Kravet är att anställningsvillkoren motsvarar de som gäller enligt kollektivavtal.

Den som är intresserad kan ta del av Arbetsförmedlingens faktablad om instegsjobb. Tror verkligen I-L A och Centerpartiet på fullt allvar att det skulle bli fler arbetstillfällen om lönen blev lägre då man som arbetsgivare redan har en extremt låg lönekostnad för instegsjobb.

Om man ändå försöker förstå I-L A och Centerpartiets förslag och försöker se att det finns en positiv intention blir det ändå fel. På dagens svenska arbetsmarknad finns det väldigt få okvalificerade arbeten och det är knappast troligt att det skulle bli speciellt många fler bara för att lönen sänks utöver de anställningsstöd som redan finns.

Slutligen är det ju en värderingsfråga om man vill ha ett låglöneproletariat som har lägre löner än de som finns idag. Min utgångspunkt är att Sverige ska konkurrera i division ett bland världens mest utvecklade välfärdsstater och då är det utbildning och ständigt lärande som måste prioriteras.

Göran Pettersson (S)

Samtidigt blir det helt fel då hon i sammanhanget menar att den som får instegsjobb borde få lägre lön än idag. En arbetsgivare som anställer någon på instegsjobb får idag ett statligt anställningsstöd motsvarande 80 procent av lönen upp till 800 kr per dag. Kravet är att anställningsvillkoren motsvarar de som gäller enligt kollektivavtal.

Den som är intresserad kan ta del av Arbetsförmedlingens faktablad om instegsjobb. Tror verkligen I-L A och Centerpartiet på fullt allvar att det skulle bli fler arbetstillfällen om lönen blev lägre då man som arbetsgivare redan har en extremt låg lönekostnad för instegsjobb.

Om man ändå försöker förstå I-L A och Centerpartiets förslag och försöker se att det finns en positiv intention blir det ändå fel. På dagens svenska arbetsmarknad finns det väldigt få okvalificerade arbeten och det är knappast troligt att det skulle bli speciellt många fler bara för att lönen sänks utöver de anställningsstöd som redan finns.

Slutligen är det ju en värderingsfråga om man vill ha ett låglöneproletariat som har lägre löner än de som finns idag. Min utgångspunkt är att Sverige ska konkurrera i division ett bland världens mest utvecklade välfärdsstater och då är det utbildning och ständigt lärande som måste prioriteras.

Göran Pettersson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.