2016-03-22 06:00

2016-03-22 06:00

Mörk bluffar, jag synar!

DEGERFORS

Tidigare kommunalrådet Robert Mörk (S) skrev nyligen en onyanserad, otrevlig, okunnig och insinuant insändare med många felaktigheter och dunkla påståenden. Han fick ett vasst svar från oppositionsrådet Johan Nordström (M) varmed Mörk kom med ett nytt inlägg. Hittills leder Nordström den debatten klart på poäng!

Mörk väljer som vanligt att spela högt och bluffa, med högt tonläge och ett tummande på sanningen. Han angriper kommunens satsning på Stora Valla IP, men glömmer att nämna att S attackerat satsningen i media men i praktiken stått bakom allt väsentligt i den investeringen! Han glömmer också att nämna att han i tidigt stadium hävdade att det aldrig skulle räcka med 25 miljoner kr i kommunal kostnad utan att summan skulle hamna på det dubbla! Han föreslog till och med att undertecknad borde åka runt som konsult i fotbolls-Sverige om vi klarade uppgiften. Har jag/vi i (V) fått något erkännande av Mörk när facit finns? Icke!

I det senaste inlägget hävdar han, som vanligt, att kommunens ekonomi är misskött och hänvisar till ökad låneskuld. Tidigare har S felaktigt hävdat att kommunen lånar till driften. Vi har haft historiskt höga investeringsnivåer, som krävt upplåning. Ränteläget är som bekant historiskt lågt och då är det klokt att genomföra viktiga investeringar för framtiden, till exempel upprustning av Stora Valla IP, byggande av flera gruppboenden, vatten/avloppsutbyggnad på Västra Möckelnstranden, ny räddningstjänststation, nya förskoleavdelningar, verksamhetslokaler för ensamkommande barn, köp av stationshuset i samband med upprustning runt järnvägsstationen (där vi lyckades få tillbaka en del av de så kallade Citybanepengarna) med mera.

Då är frågan vilka av dessa investeringar som inte skulle ha genomförts enligt Mörk? Och kan han vänligen upplysa oss andra om vilka av dessa investeringar S har röstat nej till när besluten togs? Om inga andra S-prioriteringar gjorts är det svårt att förstå hur låneskulden sett annorlunda ut med S-politik, eller?

Mörk kommer också med allvarliga anklagelser om röstköp enligt citat: I Degerforsdemokratin går det att köpa en röst, men den är uppenbarligen dyr.

Jag baxnar! Lägg fram bevisen för detta, Mörk!

Mörk hävdar att det finns ett valtekniskt samarbete mellan V och M. Det stämmer inte alls! Däremot innebar det senaste valresultatet krav på ett öppet sinnelag och nytänkande för att säkerställa en vettig politisk majoritet. S deklarerade redan någon dag efter valet att man ville kvarstå i opposition.

Den enda överenskommelse som finns är muntlig och handlar om samråd runt budget och viktiga strategiska frågor för kommunens bästa. Det har hittills fungerat mycket bra. Den brokiga oppositionen bestående av S, SD, C och KD har numera inte mycket att komma med när det gäller budget, men hamnar i andra frågor påfallande ofta på samma nej-sida. Finns det möjligen en överenskommelse mellan S och dessa partier inklusive SD? Eller råkar ni bara hamna på likartade ståndpunkt gång på gång, till exempel som i logefrågan?

Mörk har en förvirrad utläggning om löften till M om oppositionsrådsplats kommande mandatperiod. Det stämmer inte heller, men kan möjligen tolkas som att Mörk redan har gett slaget förlorat om att S ska kunna återkomma i majoritet. För Degerfors bästa hoppas jag att han har rätt i sin pessimism.

Ska konstaterandet från Mörk att ett oppositionsråd kostar 1 miljon kr under en mandatperiod tolkas som att dessa bör avskaffas eller kostar oppositionsråd olika mycket beroende på partifärg? Det kan tilläggas att det var under sossetiden principen infördes att majoriteten var med och valde oppositionsråd. Mörk & S hade 2006-2010 ett nära samarbete med centerns Birgitta Höijer trots att hon var oppositionsråd.

På budgetdagen den 15 mars rådde god stämning, som en partikamrat till Mörk från Karlskoga också påpekade. Befolkningen har ökat flera år i rad, ekonomin är under kontroll och är sett till dagens förutsättningar ljusare än på länge. Men Mörk väljer som vanligt att svartmåla!

Kommunens bolagskoncern har de senaste åren visat historiskt höga resultat, men Mörk lever kvar i hur det såg ut när han styrde och ställde.

En detalj: Mörk hävdar att våra äldre fått högre boendekostnader på särskilda boenden samt höjda priser på matlådor. Det stämmer inte: boendekostnaderna avviker inte nämnvärt från andra kommuner och priset på matlådor höjdes enligt socialförvaltningen 2013 till 60 kr och är idag...60 kr!

(V)i har sedan valsegern 2010 genomfört i stort sett allt vi utlovade i valprogrammet. Vi har lyckats med mycket, men visst finns det mer att göra och förbättra.

Mörk har tydligen missat den historiska händelsen på kommunfullmäktigemötet i dec 2015, när budgeten för 2016 fastställdes. Bjarne Rasmussen (S) uttalade nämligen från talarstolen ett erkännande till den politiska ledningen för ett väl utfört arbete.

Mörk må vara bosatt i Degerfors, men mentalt och i sina politiska ställningstaganden har han flyttat till Örebro! Senast exemplifierat i hans ställningstagande när det gäller sommarstängningen av Karlskoga BB.

Peter Pedersen (V)

Tidigare kommunalrådet Robert Mörk (S) skrev nyligen en onyanserad, otrevlig, okunnig och insinuant insändare med många felaktigheter och dunkla påståenden. Han fick ett vasst svar från oppositionsrådet Johan Nordström (M) varmed Mörk kom med ett nytt inlägg. Hittills leder Nordström den debatten klart på poäng!

Mörk väljer som vanligt att spela högt och bluffa, med högt tonläge och ett tummande på sanningen. Han angriper kommunens satsning på Stora Valla IP, men glömmer att nämna att S attackerat satsningen i media men i praktiken stått bakom allt väsentligt i den investeringen! Han glömmer också att nämna att han i tidigt stadium hävdade att det aldrig skulle räcka med 25 miljoner kr i kommunal kostnad utan att summan skulle hamna på det dubbla! Han föreslog till och med att undertecknad borde åka runt som konsult i fotbolls-Sverige om vi klarade uppgiften. Har jag/vi i (V) fått något erkännande av Mörk när facit finns? Icke!

I det senaste inlägget hävdar han, som vanligt, att kommunens ekonomi är misskött och hänvisar till ökad låneskuld. Tidigare har S felaktigt hävdat att kommunen lånar till driften. Vi har haft historiskt höga investeringsnivåer, som krävt upplåning. Ränteläget är som bekant historiskt lågt och då är det klokt att genomföra viktiga investeringar för framtiden, till exempel upprustning av Stora Valla IP, byggande av flera gruppboenden, vatten/avloppsutbyggnad på Västra Möckelnstranden, ny räddningstjänststation, nya förskoleavdelningar, verksamhetslokaler för ensamkommande barn, köp av stationshuset i samband med upprustning runt järnvägsstationen (där vi lyckades få tillbaka en del av de så kallade Citybanepengarna) med mera.

Då är frågan vilka av dessa investeringar som inte skulle ha genomförts enligt Mörk? Och kan han vänligen upplysa oss andra om vilka av dessa investeringar S har röstat nej till när besluten togs? Om inga andra S-prioriteringar gjorts är det svårt att förstå hur låneskulden sett annorlunda ut med S-politik, eller?

Mörk kommer också med allvarliga anklagelser om röstköp enligt citat: I Degerforsdemokratin går det att köpa en röst, men den är uppenbarligen dyr.

Jag baxnar! Lägg fram bevisen för detta, Mörk!

Mörk hävdar att det finns ett valtekniskt samarbete mellan V och M. Det stämmer inte alls! Däremot innebar det senaste valresultatet krav på ett öppet sinnelag och nytänkande för att säkerställa en vettig politisk majoritet. S deklarerade redan någon dag efter valet att man ville kvarstå i opposition.

Den enda överenskommelse som finns är muntlig och handlar om samråd runt budget och viktiga strategiska frågor för kommunens bästa. Det har hittills fungerat mycket bra. Den brokiga oppositionen bestående av S, SD, C och KD har numera inte mycket att komma med när det gäller budget, men hamnar i andra frågor påfallande ofta på samma nej-sida. Finns det möjligen en överenskommelse mellan S och dessa partier inklusive SD? Eller råkar ni bara hamna på likartade ståndpunkt gång på gång, till exempel som i logefrågan?

Mörk har en förvirrad utläggning om löften till M om oppositionsrådsplats kommande mandatperiod. Det stämmer inte heller, men kan möjligen tolkas som att Mörk redan har gett slaget förlorat om att S ska kunna återkomma i majoritet. För Degerfors bästa hoppas jag att han har rätt i sin pessimism.

Ska konstaterandet från Mörk att ett oppositionsråd kostar 1 miljon kr under en mandatperiod tolkas som att dessa bör avskaffas eller kostar oppositionsråd olika mycket beroende på partifärg? Det kan tilläggas att det var under sossetiden principen infördes att majoriteten var med och valde oppositionsråd. Mörk & S hade 2006-2010 ett nära samarbete med centerns Birgitta Höijer trots att hon var oppositionsråd.

På budgetdagen den 15 mars rådde god stämning, som en partikamrat till Mörk från Karlskoga också påpekade. Befolkningen har ökat flera år i rad, ekonomin är under kontroll och är sett till dagens förutsättningar ljusare än på länge. Men Mörk väljer som vanligt att svartmåla!

Kommunens bolagskoncern har de senaste åren visat historiskt höga resultat, men Mörk lever kvar i hur det såg ut när han styrde och ställde.

En detalj: Mörk hävdar att våra äldre fått högre boendekostnader på särskilda boenden samt höjda priser på matlådor. Det stämmer inte: boendekostnaderna avviker inte nämnvärt från andra kommuner och priset på matlådor höjdes enligt socialförvaltningen 2013 till 60 kr och är idag...60 kr!

(V)i har sedan valsegern 2010 genomfört i stort sett allt vi utlovade i valprogrammet. Vi har lyckats med mycket, men visst finns det mer att göra och förbättra.

Mörk har tydligen missat den historiska händelsen på kommunfullmäktigemötet i dec 2015, när budgeten för 2016 fastställdes. Bjarne Rasmussen (S) uttalade nämligen från talarstolen ett erkännande till den politiska ledningen för ett väl utfört arbete.

Mörk må vara bosatt i Degerfors, men mentalt och i sina politiska ställningstaganden har han flyttat till Örebro! Senast exemplifierat i hans ställningstagande när det gäller sommarstängningen av Karlskoga BB.

Peter Pedersen (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.