2016-03-09 06:00

2016-03-09 06:00

Varför alltid börja med USÖ?

KARLSKOGA SOSSE: Barnmorskornas semester

”Den tid är förbi när varje enskild enhet kan jobba för sig och på sitt vis” är en mening tagen ur den insändare - publicerad i Kuriren 16 februari - som undertecknats av Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län, Sven-Olov Axelsson (S), kommunalråd Karlskoga, och Urban Jonsson (S), AK-ordförande Karlskoga.

Gott så, men varför gäller inte det USÖ? Varför börjar man alltid med att se till USÖs önskemål och villkor? Varför är barnmorskorna på USÖ högre värderade än sina kollegor på avdelning Q på Karlskoga lasarett? Varför är det så omöjligt för barnmorskorna på USÖ att pendla till Karlskoga lasarett?

Det står nu klart att politikerna i Region Örebro län avhänt sig ansvaret och låter en tjänsteman ta beslutet att stänga förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett under nio eller tio veckor. Det är att ta ansvar, eller hur?

Men visst är det märkligt att, som en medarbetare på avdelning Q uttryckt det i en insändare, barnmorskorna på Karlskoga lasarett ska utgöra vikarepool till kollegorna i Örebro.

Varför?

Jag har ännu inte sett en enda saklig motivering till att det är billigare eller bättre att stänga i Karlskoga och pendla till Örebro än tvärtom? Hur kan det komma sig?

Redovisa de kalkyler och överväganden som gjorts!!!

Snälla!

Det handlar inte om ekonomi, har det sagts, utan om patientsäkerhet. Till hösten. När ”höstens viktiga produktionsmånader” - det är Robert Mörk (S), ledamot av regionstyrelsen som så inkännande beskriver den omtumlande händelse det är att bli förälder i en insändare i Kuriren 2 mars. Viktiga produktionsmånader. Har man inte kommit bra långt från det folk man ska tjäna som politiker om man uttrycker sig på det sättet?

Men icke desto mindre kan Mörks påstående beaktas. Frågan är bara hur pigga och motiverade de barnmorskor är som tvingats pendla till Örebro under sommarmånaderna för att lösa USÖs semesterschema. Det kan, Robert, slå mot höstens produktionsmånader.

Forsberg-Fransson, Axelsson och Jonsson avslutar sin insändare med ett undertryckt hot: ”Det är positivt med ett starkt engagemang men det är olyckligt när diskussionen baseras på felaktiga antaganden och påståenden. Detta kan försämra läget för sjukhuset, helt emot vad som avses, eftersom en sådan diskussion oroar både patienter och personal och kan medföra oönskade följder i form av avhopp och större svårigheter att rekrytera”.

Bortsett från att barnmorskorna på avdelning Q använt exakt samma ordalydelse som skäl för att INTE stänga på sommaren är det magstarkt av ledande politiker att tala på det sättet till sina väljare.

Gärna engagemang, men på våra villkor eftersom ni uppenbarligen inte vet ert eget bästa.

Det är tur att det är två år kvar till valet. Ingen vet vad som kan hända fram till dess.

”Den tid är förbi när varje enskild enhet kan jobba för sig och på sitt vis” är en mening tagen ur den insändare - publicerad i Kuriren 16 februari - som undertecknats av Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län, Sven-Olov Axelsson (S), kommunalråd Karlskoga, och Urban Jonsson (S), AK-ordförande Karlskoga.

Gott så, men varför gäller inte det USÖ? Varför börjar man alltid med att se till USÖs önskemål och villkor? Varför är barnmorskorna på USÖ högre värderade än sina kollegor på avdelning Q på Karlskoga lasarett? Varför är det så omöjligt för barnmorskorna på USÖ att pendla till Karlskoga lasarett?

Det står nu klart att politikerna i Region Örebro län avhänt sig ansvaret och låter en tjänsteman ta beslutet att stänga förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett under nio eller tio veckor. Det är att ta ansvar, eller hur?

Men visst är det märkligt att, som en medarbetare på avdelning Q uttryckt det i en insändare, barnmorskorna på Karlskoga lasarett ska utgöra vikarepool till kollegorna i Örebro.

Varför?

Jag har ännu inte sett en enda saklig motivering till att det är billigare eller bättre att stänga i Karlskoga och pendla till Örebro än tvärtom? Hur kan det komma sig?

Redovisa de kalkyler och överväganden som gjorts!!!

Snälla!

Det handlar inte om ekonomi, har det sagts, utan om patientsäkerhet. Till hösten. När ”höstens viktiga produktionsmånader” - det är Robert Mörk (S), ledamot av regionstyrelsen som så inkännande beskriver den omtumlande händelse det är att bli förälder i en insändare i Kuriren 2 mars. Viktiga produktionsmånader. Har man inte kommit bra långt från det folk man ska tjäna som politiker om man uttrycker sig på det sättet?

Men icke desto mindre kan Mörks påstående beaktas. Frågan är bara hur pigga och motiverade de barnmorskor är som tvingats pendla till Örebro under sommarmånaderna för att lösa USÖs semesterschema. Det kan, Robert, slå mot höstens produktionsmånader.

Forsberg-Fransson, Axelsson och Jonsson avslutar sin insändare med ett undertryckt hot: ”Det är positivt med ett starkt engagemang men det är olyckligt när diskussionen baseras på felaktiga antaganden och påståenden. Detta kan försämra läget för sjukhuset, helt emot vad som avses, eftersom en sådan diskussion oroar både patienter och personal och kan medföra oönskade följder i form av avhopp och större svårigheter att rekrytera”.

Bortsett från att barnmorskorna på avdelning Q använt exakt samma ordalydelse som skäl för att INTE stänga på sommaren är det magstarkt av ledande politiker att tala på det sättet till sina väljare.

Gärna engagemang, men på våra villkor eftersom ni uppenbarligen inte vet ert eget bästa.

Det är tur att det är två år kvar till valet. Ingen vet vad som kan hända fram till dess.

  • Helena Frisk

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.