2016-03-05 06:00

2016-03-05 06:00

Svealand bra för Sverige

SVEALAND: Utspel inför nya regionindelningen

Sverige behöver jämnstarka regioner med stort befolkningsunderlag, egen skattekraft och ekonomisk styrka. Vi menar att för vår del av landet innebär det att grunden för en kommande regionbildning bör vara den nuvarande sjukvårdsregionens sju län – Västmanland, Sörmland, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Uppsala.

Ökad utvecklingskraft nationellt och internationellt.

En region med två miljoner invånare får kapacitet att bygga hållbara och konkurrenskraftiga strukturer för regional utveckling och starka forskningsmiljöer. Vi blir jämnstora med Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Vi kommer att kunna bli en kraftfull samarbetspart med tillväxtmotorn Stockholm och skapa nya allianser med ledande regioner i Europa. Här måste vi också bygga ett bra samarbete med kommunerna i den nya regionen.

Starkt näringsliv som genererar hållbar tillväxt.

I en ny region kan såväl tillverkningsindustrin som nya näringar som life science, IKT och tjänstenäringarna utvecklas och dess konkurrenskraft därmed stärka välfärden. Tjänstenäringarna växer i betydelse – ofta på universitets- och högskoleorter. Nya tjänster, ny teknik och den kraft som finns i den högre utbildningen ger en spännande framtid. Lärosätenas olika specialiteter är en tillgång för hela regionen.

En större region för starkare hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Ny teknik, nya behandlingar, ökade förväntningar och en äldre befolkning är några exempel. Dagens landsting och regioner av olika storlek får allt svårare att upprätthålla en likvärdig vård i hela landet. För att klara sjukvårdens utmaningar krävs allt större patientunderlag och mer av samarbete inom både bassjukvården och den högspecialiserade vården.

Vi är bra på samarbete i vår sjukvårdsregion. Vi har ett nytt regionavtal för att stärka en gemensam utveckling av hälso- och sjukvården för våra invånare. Vi har tillsammans utvecklat regionalt cancercenter för att stärka en jämlik och kvalitativ cancersjukvård. Vi har också byggt gemensamma regionala forskningsstrukturer för att stödja och utveckla vården.

Universitetssjukhuset i Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala är centrala för forskning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kompetensförsörjning i hela vårdkedjan. Vi ser framför oss att en fortsatt utveckling av de båda sjukhusen kommer att gynna utvecklingen i hela regionen.

Genomför reformen 2019.

Självklart är en större region inte det trollspö som löser alla samhällsutmaningar. Men den stora regionen kan på ett mycket bättre sätt än dagens små landsting/regioner bygga upp kunskap och stöd för utvecklingsarbetet i hela vårdkedjan och den regionala utvecklingen.

Vi ser fram mot en konstruktiv dialog för att bilda en framgångsrik region tillsammans. Låt oss få en ändring till stånd redan 2019!

Börje Wennberg, Landstingsstyrelsens ordförande (S) Landstinget i Uppsala län

Marie-Louise Forsberg-Fransson, Regionstyrelsens ordförande (S) Region Örebro län

Sverige behöver jämnstarka regioner med stort befolkningsunderlag, egen skattekraft och ekonomisk styrka. Vi menar att för vår del av landet innebär det att grunden för en kommande regionbildning bör vara den nuvarande sjukvårdsregionens sju län – Västmanland, Sörmland, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Uppsala.

Ökad utvecklingskraft nationellt och internationellt.

En region med två miljoner invånare får kapacitet att bygga hållbara och konkurrenskraftiga strukturer för regional utveckling och starka forskningsmiljöer. Vi blir jämnstora med Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Vi kommer att kunna bli en kraftfull samarbetspart med tillväxtmotorn Stockholm och skapa nya allianser med ledande regioner i Europa. Här måste vi också bygga ett bra samarbete med kommunerna i den nya regionen.

Starkt näringsliv som genererar hållbar tillväxt.

I en ny region kan såväl tillverkningsindustrin som nya näringar som life science, IKT och tjänstenäringarna utvecklas och dess konkurrenskraft därmed stärka välfärden. Tjänstenäringarna växer i betydelse – ofta på universitets- och högskoleorter. Nya tjänster, ny teknik och den kraft som finns i den högre utbildningen ger en spännande framtid. Lärosätenas olika specialiteter är en tillgång för hela regionen.

En större region för starkare hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Ny teknik, nya behandlingar, ökade förväntningar och en äldre befolkning är några exempel. Dagens landsting och regioner av olika storlek får allt svårare att upprätthålla en likvärdig vård i hela landet. För att klara sjukvårdens utmaningar krävs allt större patientunderlag och mer av samarbete inom både bassjukvården och den högspecialiserade vården.

Vi är bra på samarbete i vår sjukvårdsregion. Vi har ett nytt regionavtal för att stärka en gemensam utveckling av hälso- och sjukvården för våra invånare. Vi har tillsammans utvecklat regionalt cancercenter för att stärka en jämlik och kvalitativ cancersjukvård. Vi har också byggt gemensamma regionala forskningsstrukturer för att stödja och utveckla vården.

Universitetssjukhuset i Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala är centrala för forskning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kompetensförsörjning i hela vårdkedjan. Vi ser framför oss att en fortsatt utveckling av de båda sjukhusen kommer att gynna utvecklingen i hela regionen.

Genomför reformen 2019.

Självklart är en större region inte det trollspö som löser alla samhällsutmaningar. Men den stora regionen kan på ett mycket bättre sätt än dagens små landsting/regioner bygga upp kunskap och stöd för utvecklingsarbetet i hela vårdkedjan och den regionala utvecklingen.

Vi ser fram mot en konstruktiv dialog för att bilda en framgångsrik region tillsammans. Låt oss få en ändring till stånd redan 2019!

Börje Wennberg, Landstingsstyrelsens ordförande (S) Landstinget i Uppsala län

Marie-Louise Forsberg-Fransson, Regionstyrelsens ordförande (S) Region Örebro län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.