2016-03-03 06:00

2016-03-03 06:00

Sälj vår del av flygplatsen

Örebro Airport

Politik handlar om att fördela begränsade resurser. Det handlar om att välja. Karlskoga kommun har valt att vara delägare i Örebro Airport.

Som delägare åtar sig kommunen att vara med och finansiera det ekonomiska underskott som Örebro Airport dras med varje år. Det är ett val som tar av våra begränsade resurser från andra, viktigare verksamheter så som skola, vård och omsorg.

Flyget är ett av de transportsätt som har störst negativ inverkan på klimatet. Och samtidigt som vi vet det nåddes vi nyligen av rapporter om att avgångarna från Örebro Airport har färre resenärer än väntat, vissa turer går till och med utan en enda passagerare ombord!

Så vad får vi för vårt delägande av Örebro Airport? Vi får en större negativ inverkan på klimatet och en mindre del gemensamma resurser att fördela på resten av kommunens verksamheter. Vad vi dock inte får är samhällsnytta, klimatsmarta lösningar eller önskvärda transportsätt.

Om flygplatsen ska finnas kvar måste minimikravet vara att den ska kunna bära sina egna kostnader. Kommunen ska inte subventionera ett transportsätt som är så skadligt för både vårt klimat och för våra gemensamma resurser.

Vi i Miljöpartiet har därför lämnat in en motion till Kommunfullmäktige där vi föreslår att kommunen snarast möjligt säljer sin del av Örebro Airport så att vi framöver kan göra bättre val när vi fördela våra begränsade resurser. Det är vi och våra kommande generationer värda!


Daniel Ekelund

oppositionsråd för Miljöpartiet de gröna i Karlskoga

Politik handlar om att fördela begränsade resurser. Det handlar om att välja. Karlskoga kommun har valt att vara delägare i Örebro Airport.

Som delägare åtar sig kommunen att vara med och finansiera det ekonomiska underskott som Örebro Airport dras med varje år. Det är ett val som tar av våra begränsade resurser från andra, viktigare verksamheter så som skola, vård och omsorg.

Flyget är ett av de transportsätt som har störst negativ inverkan på klimatet. Och samtidigt som vi vet det nåddes vi nyligen av rapporter om att avgångarna från Örebro Airport har färre resenärer än väntat, vissa turer går till och med utan en enda passagerare ombord!

Så vad får vi för vårt delägande av Örebro Airport? Vi får en större negativ inverkan på klimatet och en mindre del gemensamma resurser att fördela på resten av kommunens verksamheter. Vad vi dock inte får är samhällsnytta, klimatsmarta lösningar eller önskvärda transportsätt.

Om flygplatsen ska finnas kvar måste minimikravet vara att den ska kunna bära sina egna kostnader. Kommunen ska inte subventionera ett transportsätt som är så skadligt för både vårt klimat och för våra gemensamma resurser.

Vi i Miljöpartiet har därför lämnat in en motion till Kommunfullmäktige där vi föreslår att kommunen snarast möjligt säljer sin del av Örebro Airport så att vi framöver kan göra bättre val när vi fördela våra begränsade resurser. Det är vi och våra kommande generationer värda!


Daniel Ekelund

oppositionsråd för Miljöpartiet de gröna i Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.