2016-03-02 06:00

2016-03-02 06:00

Ska vara tre akutsjukhus

LÄNET LEDAMOT AV REGIONSTYRELSEN: Sammanhållen organisation

Landstingsfullmäktige tog i nov 2014 ett enhälligt beslut om en sammanhållen hälso- och sjukvårdsförvaltning.

En enig fullmäktigeförsamlingen var överens om att det fanns förbättringsområden för att klara medborgarnas nuvarande och framtida behov, och att den bästa organisationen var en sammanhållen förvaltning med tre akutsjukhus.

Det beslutet ligger fast, och jag har inte uppfattat att varken majoritet eller oppositionen ändrat sig på den punkten.

Det har givits ett tydligt uppdrag utifrån fullmäktiges beslut om en sammanhållen förvaltningen till region- och hälso- och sjukvårdsdirektören.

När dessa rapporterar på regionstyrelsen om det pågående arbetet finns inga synpunkter från oppositionen, trots att alla partiföreträdare är med.

I uppföljningsrapporter om verksamhetsplan och budget 2015 framkom tidigt tydliga signaler om för höga kostnadsökningar. Det pågående arbetet och analysen av kostnadsutvecklingen redovisades på regionstyrelsen den 16 februari 2016. Där hälso- och sjukvårdsdirektören klart redovisade kopplingar mellan övertid, jour och beredskap, samt höga kostnader för att fylla scheman över semesterperioden.

Hälso- och sjukvårdsdirektören redovisade också de konsekvenser som försenade uttag av semester får för verksamheten under höstens viktiga produktionsmånader, när en relativt stor andel personal har tvingats till att dela sin semesterperiod eller senarelägga semestern.

I frågan om semesterutläggningar har regionen fått stark kritik från bl.a. Vårdförbundet, i huvudsak för att vi inte klarar en sammanhållen semesterperiod för många av Vårdförbundets medlemmar.

Utifrån vad som ovan är redovisat vill jag hävda att det fortfarande finns ett viktigt utvecklingsarbete att göra om hur Region Örebro län arbetar för att ge en bra och sammanhållen vård till länsinnevånarna, hur vi använder våra resurser och hur vi fördelar dem.

Personligen bedömer jag att både regionfullmäktige och regionstyrelsen är överens om det pågående arbetet och att det finns ett starkt förtroende för region- och hälso- och sjukvårds direktör att leda det förändringsarbetet.

Jag har under mina drygt 40 år i yrkeslivet, både inom privat och offentlig verksamhet aldrig funnits i en organisation där det inte funnits ett behov av ett kvalitets och utvecklingsarbete, så är det även i vår region och även inom förlossningsvården i länet.

Jag har också lärt mig att ensam är inte stark och att gränser på ett positivt sätt har förändrats både i vårt län och utanför det. Vi måste se styrka i vår gemenskap mellan våra kommuner, i vår region och utanför den. Många av framtidens utmaningar, klarar vi på vår egen hemmaplan, annat måste samordnas. Jag vill ha kvar det kommunala och regionala inflytandet över vården, det är då vi kan påverka den.

Robert Mörk (S)

Landstingsfullmäktige tog i nov 2014 ett enhälligt beslut om en sammanhållen hälso- och sjukvårdsförvaltning.

En enig fullmäktigeförsamlingen var överens om att det fanns förbättringsområden för att klara medborgarnas nuvarande och framtida behov, och att den bästa organisationen var en sammanhållen förvaltning med tre akutsjukhus.

Det beslutet ligger fast, och jag har inte uppfattat att varken majoritet eller oppositionen ändrat sig på den punkten.

Det har givits ett tydligt uppdrag utifrån fullmäktiges beslut om en sammanhållen förvaltningen till region- och hälso- och sjukvårdsdirektören.

När dessa rapporterar på regionstyrelsen om det pågående arbetet finns inga synpunkter från oppositionen, trots att alla partiföreträdare är med.

I uppföljningsrapporter om verksamhetsplan och budget 2015 framkom tidigt tydliga signaler om för höga kostnadsökningar. Det pågående arbetet och analysen av kostnadsutvecklingen redovisades på regionstyrelsen den 16 februari 2016. Där hälso- och sjukvårdsdirektören klart redovisade kopplingar mellan övertid, jour och beredskap, samt höga kostnader för att fylla scheman över semesterperioden.

Hälso- och sjukvårdsdirektören redovisade också de konsekvenser som försenade uttag av semester får för verksamheten under höstens viktiga produktionsmånader, när en relativt stor andel personal har tvingats till att dela sin semesterperiod eller senarelägga semestern.

I frågan om semesterutläggningar har regionen fått stark kritik från bl.a. Vårdförbundet, i huvudsak för att vi inte klarar en sammanhållen semesterperiod för många av Vårdförbundets medlemmar.

Utifrån vad som ovan är redovisat vill jag hävda att det fortfarande finns ett viktigt utvecklingsarbete att göra om hur Region Örebro län arbetar för att ge en bra och sammanhållen vård till länsinnevånarna, hur vi använder våra resurser och hur vi fördelar dem.

Personligen bedömer jag att både regionfullmäktige och regionstyrelsen är överens om det pågående arbetet och att det finns ett starkt förtroende för region- och hälso- och sjukvårds direktör att leda det förändringsarbetet.

Jag har under mina drygt 40 år i yrkeslivet, både inom privat och offentlig verksamhet aldrig funnits i en organisation där det inte funnits ett behov av ett kvalitets och utvecklingsarbete, så är det även i vår region och även inom förlossningsvården i länet.

Jag har också lärt mig att ensam är inte stark och att gränser på ett positivt sätt har förändrats både i vårt län och utanför det. Vi måste se styrka i vår gemenskap mellan våra kommuner, i vår region och utanför den. Många av framtidens utmaningar, klarar vi på vår egen hemmaplan, annat måste samordnas. Jag vill ha kvar det kommunala och regionala inflytandet över vården, det är då vi kan påverka den.

Robert Mörk (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.