2016-02-23 06:00

2016-02-23 06:00

Frågetecken för den goda ekonomin

KARLSKOGA: Svar till Urban Jonsson (S)

Det var intressant att Urban Jonsson tog sig tid att gå i svaromål på min ledare. Politiker brukar säga att de aldrig läser ledare eller insändare, men förmodligen trampade jag på väldigt ömma tår.

Trots att Karlskoga har fler informatörer än de flesta jämförbara kommuner anser många karlskogabor att de får mycket dålig information om vad som händer. Nu inrättas ett servicecenter i höst. Kunde man inte samlat några av de redan anställda informatörerna i detta center i stället för att nyanställa tjänstemän?

Jag ifrågasatte också torgets upprustning, som enligt artiklar i pressen 11/2 2015, beräknades till 15 miljoner kronor. Frågan till medborgarna borde ha ställts om vad som borde prioriteras i kommunen. Det tycks finnas många hål att stoppa pengar i om det finns överskott. Samma dag som min ledare publicerades gick gymnasienämnden ut med att man hade svårighet att klara budget. Det skulle inte förvåna om det kommer fler signaler om bekymmer.

Att kommunen har så god ekonomi som Urban Jonsson påstår vill jag nog sätta ett frågetecken för. Det var inte länge sedan räntederivaten utlöste en kedja av bekymmer. Men som jag påpekade i min ledare så behöver väl skatten inte höjas inom de närmaste åren, eftersom Urban Jonsson nu säger att kommunens ekonomi är så god.

Urban Jonsson säger också att fler och fler väljer att bosätta sig i Karlskoga. Det är ett faktum att invånarantalet ökar i de flesta kommuner i Sverige idag. Samtidigt gäller det att dessa personer snabbt kommer i arbete och kan betala skatt.

Långtidsutredningen, som kom i december 2015, varnar för stora utmaningar inför framtiden, inte minst ett ökat underskott i de offentliga finanserna och växande skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Jag tror därför att det gäller för politikerna att hålla i skattebetalarnas pengar.

Slutklämmen på Urban Jonssons svar är att han menar att kommuninvånarna kan ta kontakt med politiker och tjänstemän om de vill ha information. Nu är det faktiskt så att det är politikers och tjänstemännens skyldighet att informera.

Tyvärr fungerar det inte särskilt bra och jag har mött ett antal karlskogabor som uppger att de blivit väldigt dåligt bemötta när de ställt frågor. Det är bekymmersamt och som jag skrev i min ledare borde alla kommunens politiker och anställda ta del av de riktlinjer som utarbetats om hur man bemöter karlskogaborna.

Slutligen vill jag säga att min roll som ledarskribent inte är att stryka vare sig politiker eller tjänstemän medhårs.

Margareta Karlsson

Trots att Karlskoga har fler informatörer än de flesta jämförbara kommuner anser många karlskogabor att de får mycket dålig information om vad som händer. Nu inrättas ett servicecenter i höst. Kunde man inte samlat några av de redan anställda informatörerna i detta center i stället för att nyanställa tjänstemän?

Jag ifrågasatte också torgets upprustning, som enligt artiklar i pressen 11/2 2015, beräknades till 15 miljoner kronor. Frågan till medborgarna borde ha ställts om vad som borde prioriteras i kommunen. Det tycks finnas många hål att stoppa pengar i om det finns överskott. Samma dag som min ledare publicerades gick gymnasienämnden ut med att man hade svårighet att klara budget. Det skulle inte förvåna om det kommer fler signaler om bekymmer.

Att kommunen har så god ekonomi som Urban Jonsson påstår vill jag nog sätta ett frågetecken för. Det var inte länge sedan räntederivaten utlöste en kedja av bekymmer. Men som jag påpekade i min ledare så behöver väl skatten inte höjas inom de närmaste åren, eftersom Urban Jonsson nu säger att kommunens ekonomi är så god.

Urban Jonsson säger också att fler och fler väljer att bosätta sig i Karlskoga. Det är ett faktum att invånarantalet ökar i de flesta kommuner i Sverige idag. Samtidigt gäller det att dessa personer snabbt kommer i arbete och kan betala skatt.

Långtidsutredningen, som kom i december 2015, varnar för stora utmaningar inför framtiden, inte minst ett ökat underskott i de offentliga finanserna och växande skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Jag tror därför att det gäller för politikerna att hålla i skattebetalarnas pengar.

Slutklämmen på Urban Jonssons svar är att han menar att kommuninvånarna kan ta kontakt med politiker och tjänstemän om de vill ha information. Nu är det faktiskt så att det är politikers och tjänstemännens skyldighet att informera.

Tyvärr fungerar det inte särskilt bra och jag har mött ett antal karlskogabor som uppger att de blivit väldigt dåligt bemötta när de ställt frågor. Det är bekymmersamt och som jag skrev i min ledare borde alla kommunens politiker och anställda ta del av de riktlinjer som utarbetats om hur man bemöter karlskogaborna.

Slutligen vill jag säga att min roll som ledarskribent inte är att stryka vare sig politiker eller tjänstemän medhårs.

Margareta Karlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.