2016-02-18 06:00

2016-02-18 06:00

Inga beslut om torget i Karlskoga

KARLSKOGA PARTIFÖRETRÄDARE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I KARLSKOGA KOMMUN.: S-svar på ledare

Svar på Margareta Karlsson ledare i Kuriren 16/2.

Margareta Karlsson skriver i sin ledare den 16/2 ett antal påståenden och frågor om Alfred Nobels torg, kommunens planerade servicecenter och kommunens ekonomi. Flera av dessa påståenden och frågor bygger på rena sakfel och jag ska försöka reda ut vad som är sant och beslutat.

För det första påstår Margareta att det inom kort ska påbörjas en upprustning av Alfred Nobels Torg. Detta är fel. Fakta är att det har genomförts en medborgardialog där kommuninnevånarna har fått tycka till om hur de vill se torget i framtiden.

Utifrån denna medborgardialog så har Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsnämnden tagit fram förslag på hur torget skulle kunna se ut i framtiden. Inga beslut är ännu fattade. Nästa steg blir en ny medborgardialog där kommuninnevånarna får tycka till om förslagen med tillhörande kostnader. Först därefter startar beslutsprocessen.

För det andra så efterfrågar Margareta en försöksperiod för kommunens kommande servicecenter. Fakta är att servicecentret har en fastställd försöksperiod. Servicecentret är ett projekt (vilket framkommer i tidningsartikeln från den 12/2) som sen ska utvärderas.

Syftet är bättre information till kommuninnevånarna utan ökade kostnader. Fungerar projektet som planerat så kan man dra ner på informationsresurserna ute på förvaltningarna och således blir kostnaderna för kommunens informationsverksamhet plus/minus noll.

Detta leder in på den tredje delen i Margaretas ledare där hon raljerar över kommunens ekonomi. Fakta är att Karlskoga kommuns ekonomi är god och stabil. Karlskoga växer så det knakar. Fler och fler och fler bosätter sig här och fler och fler företag etablerar sig. Vi får hela tiden fler skattebetalare. Vi har möjligheter att göra satsningar och vi gör också satsningar för att utveckla Karlskoga ytterligare.

Sverige som nation går också bra nu. Konjunkturen har vänt uppåt och arbetslösheten sjunker snabbt vilket naturligtvis också har positiva effekter i vår kommun.

Vi i den politiska majoriteten tror på Karlskoga men vi måste också våga satsa för att lyckas.

Slutligen ett tips till alla kommuninnevånare: Om man undrar över vilka beslut som är fattade, eller inte fattade, ta då gärna kontakt. Det går att ta kontakt med både politiker och tjänstemän via telefon, internet eller e-post. Och när det nya servicecentret är igång till hösten så går det att få informationen där också.

Urban Jonsson (S)

Margareta Karlsson skriver i sin ledare den 16/2 ett antal påståenden och frågor om Alfred Nobels torg, kommunens planerade servicecenter och kommunens ekonomi. Flera av dessa påståenden och frågor bygger på rena sakfel och jag ska försöka reda ut vad som är sant och beslutat.

För det första påstår Margareta att det inom kort ska påbörjas en upprustning av Alfred Nobels Torg. Detta är fel. Fakta är att det har genomförts en medborgardialog där kommuninnevånarna har fått tycka till om hur de vill se torget i framtiden.

Utifrån denna medborgardialog så har Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsnämnden tagit fram förslag på hur torget skulle kunna se ut i framtiden. Inga beslut är ännu fattade. Nästa steg blir en ny medborgardialog där kommuninnevånarna får tycka till om förslagen med tillhörande kostnader. Först därefter startar beslutsprocessen.

För det andra så efterfrågar Margareta en försöksperiod för kommunens kommande servicecenter. Fakta är att servicecentret har en fastställd försöksperiod. Servicecentret är ett projekt (vilket framkommer i tidningsartikeln från den 12/2) som sen ska utvärderas.

Syftet är bättre information till kommuninnevånarna utan ökade kostnader. Fungerar projektet som planerat så kan man dra ner på informationsresurserna ute på förvaltningarna och således blir kostnaderna för kommunens informationsverksamhet plus/minus noll.

Detta leder in på den tredje delen i Margaretas ledare där hon raljerar över kommunens ekonomi. Fakta är att Karlskoga kommuns ekonomi är god och stabil. Karlskoga växer så det knakar. Fler och fler och fler bosätter sig här och fler och fler företag etablerar sig. Vi får hela tiden fler skattebetalare. Vi har möjligheter att göra satsningar och vi gör också satsningar för att utveckla Karlskoga ytterligare.

Sverige som nation går också bra nu. Konjunkturen har vänt uppåt och arbetslösheten sjunker snabbt vilket naturligtvis också har positiva effekter i vår kommun.

Vi i den politiska majoriteten tror på Karlskoga men vi måste också våga satsa för att lyckas.

Slutligen ett tips till alla kommuninnevånare: Om man undrar över vilka beslut som är fattade, eller inte fattade, ta då gärna kontakt. Det går att ta kontakt med både politiker och tjänstemän via telefon, internet eller e-post. Och när det nya servicecentret är igång till hösten så går det att få informationen där också.

Urban Jonsson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.