2016-02-16 06:00

2016-02-16 06:00

Karlskoga lasarett - viktig del i regionens vårdverksamhet

Med anledning av den offentliga diskussion som uppstått i Karlskoga angående en eventuell sommarstängning av förlossningsverksamheten vid lasarettet och de proportioner diskussionen tagit med uttryck om nedläggningshot och avlövning av verksamheter, känns det nödvändigt att påpeka följande:

Vi socialdemokrater står bakom beslutet om att vi ska ha tre akutsjukhus och två förlossningsavdelningar i vårt län. Den politiska ledningen i Region Örebro län satsar också gigantiska summor på de tre sjukhusen. Sådana satsningar gör man inte om man har avsikten att lägga ner eller avlöva verksamheter.

När det gäller Karlskoga lasarett har regionledningen under de senaste tio åren satsat över 400 miljoner kronor på att bygga ut och modernisera sjukhuset. Det första steget innebar att kvinnokliniken och förlossningen byggdes ut. Det andra steget innebar utbyggnad av akutmottagning och ambulansgarage. Det tredje steget, som pågår nu, innebär utbyggnad av operation.

Dessutom har ett venöst center etablerats i Karlskoga, där all sådan verksamhet i vårt län koncentreras till Karlskoga lasarett.

Genom att koncentrera viss vård till vissa ställen och genom att bilda länskliniker ska medicinsk kompetens säkras för länets alla invånare. Men detta förutsätter en helhetssyn på den vård som Region Örebro län erbjuder. Den tid är förbi när varje enskild enhet kan jobba för sig och på sitt sätt.

Karlskoga lasarett är en viktig del i Region Örebro läns vårdverksamhet och ingår i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen, där våra verksamheter ska samverka, och inte konkurrera, om kompetensen.

Ett faktum är också att alla länets tre sjukhus, inklusive Karlskoga lasarett, kraftigt överskrider sin budget, och det är nödvändigt att se över och ompröva gamla sätt att arbeta för att också i fortsättningen kunna erbjuda alla länets invånare rätt till jämlik vård med kvalitet.

Det är positivt med ett starkt engagemang, men det är olyckligt när diskussionen baseras på felaktiga antaganden och påståenden. Detta kan försämra läget för sjukhuset, helt emot vad som avses, eftersom en sådan diskussion oroar både patienter och personal och kan medföra oönskade följder i form av avhopp och större svårigheter att rekrytera.

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S)  Regionstyrelsens ordförande Region Örebro län

Sven-Olov Axelsson (S) Kommunalråd Karlskoga

Urban Jonsson (S) AK-ordförande Karlskoga

Vi socialdemokrater står bakom beslutet om att vi ska ha tre akutsjukhus och två förlossningsavdelningar i vårt län. Den politiska ledningen i Region Örebro län satsar också gigantiska summor på de tre sjukhusen. Sådana satsningar gör man inte om man har avsikten att lägga ner eller avlöva verksamheter.

När det gäller Karlskoga lasarett har regionledningen under de senaste tio åren satsat över 400 miljoner kronor på att bygga ut och modernisera sjukhuset. Det första steget innebar att kvinnokliniken och förlossningen byggdes ut. Det andra steget innebar utbyggnad av akutmottagning och ambulansgarage. Det tredje steget, som pågår nu, innebär utbyggnad av operation.

Dessutom har ett venöst center etablerats i Karlskoga, där all sådan verksamhet i vårt län koncentreras till Karlskoga lasarett.

Genom att koncentrera viss vård till vissa ställen och genom att bilda länskliniker ska medicinsk kompetens säkras för länets alla invånare. Men detta förutsätter en helhetssyn på den vård som Region Örebro län erbjuder. Den tid är förbi när varje enskild enhet kan jobba för sig och på sitt sätt.

Karlskoga lasarett är en viktig del i Region Örebro läns vårdverksamhet och ingår i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen, där våra verksamheter ska samverka, och inte konkurrera, om kompetensen.

Ett faktum är också att alla länets tre sjukhus, inklusive Karlskoga lasarett, kraftigt överskrider sin budget, och det är nödvändigt att se över och ompröva gamla sätt att arbeta för att också i fortsättningen kunna erbjuda alla länets invånare rätt till jämlik vård med kvalitet.

Det är positivt med ett starkt engagemang, men det är olyckligt när diskussionen baseras på felaktiga antaganden och påståenden. Detta kan försämra läget för sjukhuset, helt emot vad som avses, eftersom en sådan diskussion oroar både patienter och personal och kan medföra oönskade följder i form av avhopp och större svårigheter att rekrytera.

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S)  Regionstyrelsens ordförande Region Örebro län

Sven-Olov Axelsson (S) Kommunalråd Karlskoga

Urban Jonsson (S) AK-ordförande Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.