2016-02-15 06:00

2016-02-15 06:00

Avgå, Bucht!

Vi har en minister med ansvar för jordbruksfrågor som inte har en susning varken om hur den svenska köttkonsumtionen eller priserna på köttprodukter utvecklats.

Han är heller inte uppdaterad på de rapporter och kunskapssammanställningar som hans egen expertmyndighet, Jordbruksverket, producerar. De har bland annat pekat på miljö- och klimateffekterna av en hög köttkonsumtion, men dessa har Bucht helt missat.

Jag bryr mig inte om hur mycket kött landsbygdsministern själv sätter i sig. Men hans kunskapsluckor inom hans eget ansvarsområde är för stora för att kunna tolereras. Det är en skrämmande inkompetens på högsta nivå. Det finns bara en lösning:

Avgå, Bucht!

Anika Agebjörn

Han är heller inte uppdaterad på de rapporter och kunskapssammanställningar som hans egen expertmyndighet, Jordbruksverket, producerar. De har bland annat pekat på miljö- och klimateffekterna av en hög köttkonsumtion, men dessa har Bucht helt missat.

Jag bryr mig inte om hur mycket kött landsbygdsministern själv sätter i sig. Men hans kunskapsluckor inom hans eget ansvarsområde är för stora för att kunna tolereras. Det är en skrämmande inkompetens på högsta nivå. Det finns bara en lösning:

Avgå, Bucht!

Anika Agebjörn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.