2016-02-09 06:00

2016-02-09 06:00

Det är skillnad på barn och barn

BARN

När jag var yngre fick man kallas barn tills man var fyllda 18 år. Då fick man rösträtt, fick gifta sig och göra sin militärtjänst.

På den tiden fick man också förtjäna sin respekt och lära sig behandla kvinnor med artighet

I dag är man barn tills man är 27 år om man råkar vara flykting. Dessutom kan man kräva respekt om man bor i Kristinehamn och ställa krav på boende o.s.v

Min generation ha bara haft skyldigheter. Vi har aldrig fått ställa några krav utan själva fått ordna det vi velat ha.

Det som retar mig är att vuxna män i dag kallas för BARN.

Gammal man

På den tiden fick man också förtjäna sin respekt och lära sig behandla kvinnor med artighet

I dag är man barn tills man är 27 år om man råkar vara flykting. Dessutom kan man kräva respekt om man bor i Kristinehamn och ställa krav på boende o.s.v

Min generation ha bara haft skyldigheter. Vi har aldrig fått ställa några krav utan själva fått ordna det vi velat ha.

Det som retar mig är att vuxna män i dag kallas för BARN.

Gammal man

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.