2016-02-08 06:00

2016-02-08 06:00

Byråkrati kan orsaka korruption

Myndigheter: Byter tjänster med varandra vilket kan benämnas vänskapskorruption

Byråkrati är ofta något vi alla förr eller senare möter när vi har något med myndigheter att göra. Vanligtvis så kopplar vi ihop byråkrati med stora organisationer däribland stat och kommun.

Det stora problemet är att en beroendeställning skapats, och här handlar det om tjänstemän som inte är valda och som utövar makt. Genom att människor, företag och organisationer hamnar i en beroendeställning till dessa så skapas också grunderna till korruptionen i Sverige och internationellt.

Det är dessa som tillämpar de krångliga regelverk som utgör en del av byråkratin. Här finns särskilt två problem som direkt har med byråkratin att göra, nämligen att det är ineffektivt och att det finns stora problem med ansvarsutkrävandet.

Korruption är inte bara kopplat till en enda sektor, utan det kan finnas inom flera olika sektorer av samhället. Genom åren har det blivit rätt så tydligt då det påpekats att det ska ha funnits korruption eller mutor inblandat i samband med exportaffärer.

Problemet är nämligen att i samband med exportaffärer så tvingas ofta svenska företag att anpassa sig till en rådande kulturen och hur det brukar gå till även om vi aldrig gör så själva här hemma i Sverige.

Men, vi kan även se tendenser till korruption i Sverige, och då är bland annat den offentliga byråkratin inblandad, vilket blir tydligt i samband med alla affärer som varit. I Sverige går det istället till som så att vi byter tjänster med varandra vilket kan benämnas vänskapskorruption.

Genom att de som utför vissa tjänster och då ta onödigt mycket pengar för det, kan vi i princip se som en form av bedrägeri.

Det går faktiskt att minska på eller undvika riskerna för korruption genom att olika aktörer utför tjänster utan att de får några ekonomiska fördelar av det.

Korruption är ett ekonomiskt och socialt problem, och därför behöver fler aktörer än Europeiska Rådet ta detta problem på allvar.

Därför anser vi att de förändringar som skulle fungera bäst är att minska på onödig byråkrati och att öka genomskinligheten och öppenheten kring statens ekonomi. Även vissa stöd och subventioner med kopplingar till EU och där korruption förekommer i det dolda bör ersättas med riktade ekonomiska överföringar i kontantform.

Mikael DrakenbergSkribent, omvärldsbevakareLars OlofssonManagentkonsult och grundare av Q-Facts

Byråkrati är ofta något vi alla förr eller senare möter när vi har något med myndigheter att göra. Vanligtvis så kopplar vi ihop byråkrati med stora organisationer däribland stat och kommun.

Det stora problemet är att en beroendeställning skapats, och här handlar det om tjänstemän som inte är valda och som utövar makt. Genom att människor, företag och organisationer hamnar i en beroendeställning till dessa så skapas också grunderna till korruptionen i Sverige och internationellt.

Det är dessa som tillämpar de krångliga regelverk som utgör en del av byråkratin. Här finns särskilt två problem som direkt har med byråkratin att göra, nämligen att det är ineffektivt och att det finns stora problem med ansvarsutkrävandet.

Korruption är inte bara kopplat till en enda sektor, utan det kan finnas inom flera olika sektorer av samhället. Genom åren har det blivit rätt så tydligt då det påpekats att det ska ha funnits korruption eller mutor inblandat i samband med exportaffärer.

Problemet är nämligen att i samband med exportaffärer så tvingas ofta svenska företag att anpassa sig till en rådande kulturen och hur det brukar gå till även om vi aldrig gör så själva här hemma i Sverige.

Men, vi kan även se tendenser till korruption i Sverige, och då är bland annat den offentliga byråkratin inblandad, vilket blir tydligt i samband med alla affärer som varit. I Sverige går det istället till som så att vi byter tjänster med varandra vilket kan benämnas vänskapskorruption.

Genom att de som utför vissa tjänster och då ta onödigt mycket pengar för det, kan vi i princip se som en form av bedrägeri.

Det går faktiskt att minska på eller undvika riskerna för korruption genom att olika aktörer utför tjänster utan att de får några ekonomiska fördelar av det.

Korruption är ett ekonomiskt och socialt problem, och därför behöver fler aktörer än Europeiska Rådet ta detta problem på allvar.

Därför anser vi att de förändringar som skulle fungera bäst är att minska på onödig byråkrati och att öka genomskinligheten och öppenheten kring statens ekonomi. Även vissa stöd och subventioner med kopplingar till EU och där korruption förekommer i det dolda bör ersättas med riktade ekonomiska överföringar i kontantform.

Mikael DrakenbergSkribent, omvärldsbevakareLars OlofssonManagentkonsult och grundare av Q-Facts

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.