2016-02-06 06:00

2016-02-06 06:00

Fler par måste börja ta tag i sin ekonomi

EKONOMI VD FÖR PRESCOTT LEWIS INVEST AB: Allt fler skilsmässor Sami Sulieman

Relationerna idag håller inte. År 2014 slutade cirka hälften av alla giftermål i skilsmässa enligt en rapport från SCB, där cirka 24 000 av närmare 47 000 giftermål fått sig ett abrupt slut.

Detta är en utveckling som tyder på att något är fel i våra relationer och ett av de problem som kan vara orsaken är oviljan att aktivt se över och förändra sin ekonomiska situation. Som VD i ett ekonomibolag har jag själv många gånger fått se par bråka om pengar, men tyvärr tycks problemet nu vara så vanligt att man inte längre behöver arbeta med ekonomi för att se hur stor skada pengabråk faktiskt kan göra på våra nära och kära.

När man väl börjat är det dessutom svårt att sluta. Bråkar ni om pengar, är risken nämligen stor att ni snart börjar bråka om annat. Bråk som man egentligen enkelt skulle kunnat undvika genom att förskaffa sig en stadigare bild över sin ekonomi.

Detta eftersom att bråken egentligen många gånger inte handlar om pengarna i sig, så ofta som de handlar om de känslor som ämnet rör upp. Då det är lika naturligt för oss människor att känna oro över det vi inte förstår, som det är att låta känslorna påverka oss i övriga avseenden, skapar en okunskap kring ekonomi problem för våra framtida relationer. Har vi inte koll på vår ekonomi, känner vi ångest kring vår situation – en ångest som även kan komma att påverka vår sinnesstämning gentemot andra situationer i vår vardag.

På grund av detta fenomen är det alltid en dålig idé att blunda för de problem som en okontrollerad ekonomi för med sig. Oron lär bara växa sig större och era meningsskiljaktigheter lär bara bli fler och fler så länge som ni inte tar tag i dem grundligt.

En stor problematik i detta nämligen att alla människor har olika inställningar till pengar och ekonomi. Människor som växt upp med stora tillgångar kan ha en helt annan inställning till ekonomi än någon som växt upp med vetskapen att pengarna knappt räckt till förnödenheter. På samma sätt kan negativa upplevelser kring ekonomi och pengar påverka oss upp till vuxen ålder och skapa barriärer när det kommer till vår ekonomi barriärer som kan rasera en hel relation.

Just därför är det så viktigt att man tidigt sätter sig ner tillsammans och går igenom tillgångar, skulder, inkomster och utgifter. Utan att få full kontroll över ekonomin och full insikt i varför den ser ut som den gör, är det en omöjlighet att skapa en tryggare ekonomisk framtid för er familj, er relation och er själva.

Var inte en dyster siffra i statistiken. Våga ta tag i er ekonomi.

Detta är en utveckling som tyder på att något är fel i våra relationer och ett av de problem som kan vara orsaken är oviljan att aktivt se över och förändra sin ekonomiska situation. Som VD i ett ekonomibolag har jag själv många gånger fått se par bråka om pengar, men tyvärr tycks problemet nu vara så vanligt att man inte längre behöver arbeta med ekonomi för att se hur stor skada pengabråk faktiskt kan göra på våra nära och kära.

När man väl börjat är det dessutom svårt att sluta. Bråkar ni om pengar, är risken nämligen stor att ni snart börjar bråka om annat. Bråk som man egentligen enkelt skulle kunnat undvika genom att förskaffa sig en stadigare bild över sin ekonomi.

Detta eftersom att bråken egentligen många gånger inte handlar om pengarna i sig, så ofta som de handlar om de känslor som ämnet rör upp. Då det är lika naturligt för oss människor att känna oro över det vi inte förstår, som det är att låta känslorna påverka oss i övriga avseenden, skapar en okunskap kring ekonomi problem för våra framtida relationer. Har vi inte koll på vår ekonomi, känner vi ångest kring vår situation – en ångest som även kan komma att påverka vår sinnesstämning gentemot andra situationer i vår vardag.

På grund av detta fenomen är det alltid en dålig idé att blunda för de problem som en okontrollerad ekonomi för med sig. Oron lär bara växa sig större och era meningsskiljaktigheter lär bara bli fler och fler så länge som ni inte tar tag i dem grundligt.

En stor problematik i detta nämligen att alla människor har olika inställningar till pengar och ekonomi. Människor som växt upp med stora tillgångar kan ha en helt annan inställning till ekonomi än någon som växt upp med vetskapen att pengarna knappt räckt till förnödenheter. På samma sätt kan negativa upplevelser kring ekonomi och pengar påverka oss upp till vuxen ålder och skapa barriärer när det kommer till vår ekonomi barriärer som kan rasera en hel relation.

Just därför är det så viktigt att man tidigt sätter sig ner tillsammans och går igenom tillgångar, skulder, inkomster och utgifter. Utan att få full kontroll över ekonomin och full insikt i varför den ser ut som den gör, är det en omöjlighet att skapa en tryggare ekonomisk framtid för er familj, er relation och er själva.

Var inte en dyster siffra i statistiken. Våga ta tag i er ekonomi.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.