2016-01-28 06:00

2016-01-28 06:00

Våga säg nej till loger

STORA VALLA: Var inte rädda för vänstern

Då har vi än en gång fått läsa i lokaltidningen om kommunalrådet Halvarssons sätt att diskutera kring Stora Valla och byggandet av en bro över Möckeln.

Vi som troget har besökt Stora Valla och ståplatsläktaren räknas inte. Nu ska byggas loger! Inte nog med att biljetter numera måste köpas genom fönster, så är hela anläggningen skräpig och inte alls inbjudande. De flesta anläggningar i Superettan har rejäla ståplatsläktare och kringytorna är välskötta.

Så inte i Degerfors, trots att anläggningen starkt subventioneras av skattemedel! Än en gång säger Halvarsson att ”företaget” har 30-talet anställda. Men som en tidigare insändare påpekat: Hur många är folkbokförda i Degerfors?

Kan Halvarsson nämna någon företagsetablering inom kommunen eller inflyttning som har Stora Valla och fotbollen som orsak. Knappast!

Degerforspolitiker var inte rädda för Vänstern: Våga säga nej till loger. Satsa istället på en välskött arena och värna om den trofasta publiken!

Kommunalrådet säger också nej till en bro över Möckeln. Det räcker med en skylt vid ”gränsen” så förstår tunga transporter att annan väg än genom Degerfors ska väljas. Många tätorter med lika intensiv genomfartstrafik som Degerfors arbetar ständigt mot Trafikverket för att förändra trafikmiljön. Här i Vänsterns Degerfors finns inte den politiska viljan och omsorgen om invånarna. Tvärtom, säger Halvarsson och majoritetsstyret, så är nuvarande trafikbild i stort bra.Varför inte ta intryck av kommuner i vår närhet som löst genomfartstrafiken på ett bra sätt. Titta på Gullspång, Götene, Filipstad, Kristinehamn och senast Motala. Degerforspolitiker opponera mot Vänstern: Det är dags att våga se framåt. Satsa på en fast broförbindelse och likaså en väster-och österled. En bra infrastruktur i Degerfors kommun värnar miljön och kommuninvånarna. Då kanske även inflyttningen av både arbetstillfällen och invånare blir tydlig!

Trogen Degerforsare

Då har vi än en gång fått läsa i lokaltidningen om kommunalrådet Halvarssons sätt att diskutera kring Stora Valla och byggandet av en bro över Möckeln.

Vi som troget har besökt Stora Valla och ståplatsläktaren räknas inte. Nu ska byggas loger! Inte nog med att biljetter numera måste köpas genom fönster, så är hela anläggningen skräpig och inte alls inbjudande. De flesta anläggningar i Superettan har rejäla ståplatsläktare och kringytorna är välskötta.

Så inte i Degerfors, trots att anläggningen starkt subventioneras av skattemedel! Än en gång säger Halvarsson att ”företaget” har 30-talet anställda. Men som en tidigare insändare påpekat: Hur många är folkbokförda i Degerfors?

Kan Halvarsson nämna någon företagsetablering inom kommunen eller inflyttning som har Stora Valla och fotbollen som orsak. Knappast!

Degerforspolitiker var inte rädda för Vänstern: Våga säga nej till loger. Satsa istället på en välskött arena och värna om den trofasta publiken!

Kommunalrådet säger också nej till en bro över Möckeln. Det räcker med en skylt vid ”gränsen” så förstår tunga transporter att annan väg än genom Degerfors ska väljas. Många tätorter med lika intensiv genomfartstrafik som Degerfors arbetar ständigt mot Trafikverket för att förändra trafikmiljön. Här i Vänsterns Degerfors finns inte den politiska viljan och omsorgen om invånarna. Tvärtom, säger Halvarsson och majoritetsstyret, så är nuvarande trafikbild i stort bra.Varför inte ta intryck av kommuner i vår närhet som löst genomfartstrafiken på ett bra sätt. Titta på Gullspång, Götene, Filipstad, Kristinehamn och senast Motala. Degerforspolitiker opponera mot Vänstern: Det är dags att våga se framåt. Satsa på en fast broförbindelse och likaså en väster-och österled. En bra infrastruktur i Degerfors kommun värnar miljön och kommuninvånarna. Då kanske även inflyttningen av både arbetstillfällen och invånare blir tydlig!

Trogen Degerforsare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.