2016-01-28 06:00

2016-01-28 06:00

Mer vänsterpolitik åt folket

POLITIK: Vinstuttag i välfärden måste stoppas

Politik

Det behövs vänsterradikal politik från vår regering.

- Återinför arvs-, gåvo-, fastighets- och förmögenhetsskatterna.

- Ta in V i regeringen. Det skulle även ge SAP vind i seglen.

- SAP måste gå åt vänster för att bryta negativ trend.

- Avskaffa Fas 3 omedelbart! Allt arbete enligt svenska kollektivavtal.

- Avskaffa ROT och överklassavdraget RUT!

- Satsa på bostadsbyggande, basindustri, sol, vind, vatten, vågkraft, järnväg och elbilar.

- Satsa på vård, skola, omsorg, socialtjänst och forskning.

- Vi borde börja diskutera ekonomisk demokrati.

Det handlar om kollektivt agerande för att vänsterradikalt fördela ekonomiska resurser och ekonomisk makt i samhället. Det handlar om politiskt inflytande, fackligt inflytande, konsumentinflytande och kollektivt ägande.Det kollektiva ägandet kan vara statligt, regionalt, kommunalt, kooperativt, via kollektiva löntagarfonder samt andra kollektivt ägda fackliga fonder.

- Stoppa privatiseringar och återkollektivisera ägandet.

- Nej till vinstuttag i välfärden.

Mikael Andersson Karlskoga

Socialdemokrat till vänster

Det behövs vänsterradikal politik från vår regering.

- Återinför arvs-, gåvo-, fastighets- och förmögenhetsskatterna.

- Ta in V i regeringen. Det skulle även ge SAP vind i seglen.

- SAP måste gå åt vänster för att bryta negativ trend.

- Avskaffa Fas 3 omedelbart! Allt arbete enligt svenska kollektivavtal.

- Avskaffa ROT och överklassavdraget RUT!

- Satsa på bostadsbyggande, basindustri, sol, vind, vatten, vågkraft, järnväg och elbilar.

- Satsa på vård, skola, omsorg, socialtjänst och forskning.

- Vi borde börja diskutera ekonomisk demokrati.

Det handlar om kollektivt agerande för att vänsterradikalt fördela ekonomiska resurser och ekonomisk makt i samhället. Det handlar om politiskt inflytande, fackligt inflytande, konsumentinflytande och kollektivt ägande.Det kollektiva ägandet kan vara statligt, regionalt, kommunalt, kooperativt, via kollektiva löntagarfonder samt andra kollektivt ägda fackliga fonder.

- Stoppa privatiseringar och återkollektivisera ägandet.

- Nej till vinstuttag i välfärden.

Mikael Andersson Karlskoga

Socialdemokrat till vänster

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.