2016-01-15 06:00

2016-01-15 06:00

Måsta börja med klimatet

FLYKTINGKATASTROFEN: Bromsa utsläppen av växthusgaser

Flyktingströmmarna måste minska säger regeringen och inför gränskontroller.

Men om regeringen verkligen oroar sig för stora flyktingströmmar borde klimatpolitiken stå i centrum. 400 miljoner människor bor i städer och kustområden som ligger lägre än en meter över havsnivån idag. Havet väntas stiga med en meter före år 2100 med nuvarande avsmältning av isarna på Grönland och Antarktis. Lägg därtill ytterligare 250 miljoner människor som kommer att tvingas flytta på grund av extrema väderhändelser i klimatförändringarnas spår, och 100 miljoner vars tillgång till mat hotas när förutsättningarna för matodling och fiske försämras. (Alla uppgifter hämtade ur Le Monde, specialupplagan inför klimatmötet i Paris).

En del av detta är det för sent att stoppa, jordens medeltemperatur har redan ökat med nästan en grad sedan förindustriell tid. Sverige är också ett ovanligt väl rustat land för att ta emot många flyktingar. Vi kommer undan de värsta effekterna av klimatförändringarna, vi är ett glesbefolkat land och vi är vana vid solidariska, kollektiva lösningar. Vi kan ta emot många, många fler än idag.

Men om vi verkligen vill undvika övermäktigt stora flyktingströmmar i framtiden är det desto viktigare att vi kraftigt bromsar utsläppen av växthusgaser nu genast.

Anika Agebjörn

Men om regeringen verkligen oroar sig för stora flyktingströmmar borde klimatpolitiken stå i centrum. 400 miljoner människor bor i städer och kustområden som ligger lägre än en meter över havsnivån idag. Havet väntas stiga med en meter före år 2100 med nuvarande avsmältning av isarna på Grönland och Antarktis. Lägg därtill ytterligare 250 miljoner människor som kommer att tvingas flytta på grund av extrema väderhändelser i klimatförändringarnas spår, och 100 miljoner vars tillgång till mat hotas när förutsättningarna för matodling och fiske försämras. (Alla uppgifter hämtade ur Le Monde, specialupplagan inför klimatmötet i Paris).

En del av detta är det för sent att stoppa, jordens medeltemperatur har redan ökat med nästan en grad sedan förindustriell tid. Sverige är också ett ovanligt väl rustat land för att ta emot många flyktingar. Vi kommer undan de värsta effekterna av klimatförändringarna, vi är ett glesbefolkat land och vi är vana vid solidariska, kollektiva lösningar. Vi kan ta emot många, många fler än idag.

Men om vi verkligen vill undvika övermäktigt stora flyktingströmmar i framtiden är det desto viktigare att vi kraftigt bromsar utsläppen av växthusgaser nu genast.

Anika Agebjörn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.