2016-01-14 06:00

2016-01-14 06:00

Har mycket att bevisa

KLIMATARBETET: Det är dags att visa att vi tar Parisavtalet på allvar

S och MP vill öka takten i klimatarbetet. I en artikel i DN den 5 januari lägger de förslag om att EU:s system för utsläppsrätter inom industrin ska skärpas. Det är välkomna förslag.

Miljöminister Åsa Romson m fl hänvisar till det nyligen antagna klimatavtalet i Paris som ... startsignalen för nya, starkare globala klimatåtgärder ....

Samtidigt företräder de en regering som vägrar stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolgruvor och kolkraftverk, som låser massor med miljarder kronor i fortsatta satsningar på massbilism genom en klimatskadlig motorväg i Stockholm, och som välkomnar en utbyggnad av Arlanda flygplats, och samtidigt stoppar nedläggningsplaner för Bromma flygplats.

Alla dessa frågor är avgörande om Sverige ska ha någon trovärdighet i målet att bli en fossilfri nation och i kampen för att hejda den globala uppvärmningen till högst +1,5 grader.

Regeringen bröstar upp sig i det internationella klimatarbetet men har mycket att bevisa när det gäller klimatåtgärder på hemmaplan. Det är dags att visa att vi tar Parisavtalet på allvar.

Torbjörn Vennström

aktiv i Klimataktion

Miljöminister Åsa Romson m fl hänvisar till det nyligen antagna klimatavtalet i Paris som ... startsignalen för nya, starkare globala klimatåtgärder ....

Samtidigt företräder de en regering som vägrar stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolgruvor och kolkraftverk, som låser massor med miljarder kronor i fortsatta satsningar på massbilism genom en klimatskadlig motorväg i Stockholm, och som välkomnar en utbyggnad av Arlanda flygplats, och samtidigt stoppar nedläggningsplaner för Bromma flygplats.

Alla dessa frågor är avgörande om Sverige ska ha någon trovärdighet i målet att bli en fossilfri nation och i kampen för att hejda den globala uppvärmningen till högst +1,5 grader.

Regeringen bröstar upp sig i det internationella klimatarbetet men har mycket att bevisa när det gäller klimatåtgärder på hemmaplan. Det är dags att visa att vi tar Parisavtalet på allvar.

Torbjörn Vennström

aktiv i Klimataktion

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.