2016-01-11 06:00

2016-01-11 06:00

Vi välkomnar alla

BYGGBRANSCHEN: Tillsammans kan vi göra skillnad!

Sverige står inför en byggboom när vi ska råda bot på bostadsbristen och bygga 100 000-tals nya lägenheter och Byggnads välkomnar alla de som vill arbeta i byggbranschen.

Det handlar om nyanlända, kvinnor och alla de unga tjejer och killar som vill ha lärlingsanställning och drömmer om att bli byggnadsarbetare.

För att göra detta har Byggnads tillsammans med Sveriges Byggindustrier tagit fram ett unikt lärlingssystem som inte gör skillnad folk och folk. Alla - och här ingår självklart nyanlända flyktingar - kan få sin tidigare utbildning validerad eller bli vuxenlärling.

Under lärlingstiden får personen lärlingslön och blir sedan fullbetald som yrkesarbetande. Något snabbspår behövs sålunda inte i byggbranschen. Det lärlingssystem som redan finns hos oss är det som regeringen efterlyser i andra branscher. Men nu ser arbetsgivarna inom byggsektorn en möjlighet att frångå våra överenskomna avtal och få statligt subventionerade löner och ropar därför att ”snabbspår är nödvändigt för att få nyanlända i arbete”. Men det är inte sant.

Sanningen är att de borde lägga sitt fokus på att ta fram fler lärlingsplatser istället. Det är både allvarligt och beklagligt att arbetsgivarsidan utnyttjar en svår situation med nyanlända och bostadsbrist för att försöka försämra villkoren för löntagarna på svensk arbetsmarknad. För hos oss i byggsektorn är alltså ett snabbspår överflödigt och skulle bara leda till att människor som vill in på byggarbetsmarknaden ställs emot varandra. Det kan vi inom Byggnads aldrig acceptera.

Vi välkomnar alla som vill arbeta i byggbranschen till oss i Byggnads. Ni behövs. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Kenneth Svärd

Ordförande, Byggnads Örebro-Värmland

Johan Lindholm

Förbundsordförande, Byggnads

Det handlar om nyanlända, kvinnor och alla de unga tjejer och killar som vill ha lärlingsanställning och drömmer om att bli byggnadsarbetare.

För att göra detta har Byggnads tillsammans med Sveriges Byggindustrier tagit fram ett unikt lärlingssystem som inte gör skillnad folk och folk. Alla - och här ingår självklart nyanlända flyktingar - kan få sin tidigare utbildning validerad eller bli vuxenlärling.

Under lärlingstiden får personen lärlingslön och blir sedan fullbetald som yrkesarbetande. Något snabbspår behövs sålunda inte i byggbranschen. Det lärlingssystem som redan finns hos oss är det som regeringen efterlyser i andra branscher. Men nu ser arbetsgivarna inom byggsektorn en möjlighet att frångå våra överenskomna avtal och få statligt subventionerade löner och ropar därför att ”snabbspår är nödvändigt för att få nyanlända i arbete”. Men det är inte sant.

Sanningen är att de borde lägga sitt fokus på att ta fram fler lärlingsplatser istället. Det är både allvarligt och beklagligt att arbetsgivarsidan utnyttjar en svår situation med nyanlända och bostadsbrist för att försöka försämra villkoren för löntagarna på svensk arbetsmarknad. För hos oss i byggsektorn är alltså ett snabbspår överflödigt och skulle bara leda till att människor som vill in på byggarbetsmarknaden ställs emot varandra. Det kan vi inom Byggnads aldrig acceptera.

Vi välkomnar alla som vill arbeta i byggbranschen till oss i Byggnads. Ni behövs. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Kenneth Svärd

Ordförande, Byggnads Örebro-Värmland

Johan Lindholm

Förbundsordförande, Byggnads

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.