2016-01-11 06:00

2016-01-11 06:00

Ingen jämlik arbetsplats

JÄMLIKHET: Degerfors kommun måste jobba med stora och små frågor

Degerfors –en jämlik kommunal arbetsplats?

Nej, svaret är tråkigt nog inte positivt. Det finns fortfarande både stora och små frågor som det behöver jobbas på under 2016.

En fråga är att se till att alla förvaltningar har samma möjlighet att lättvindigt ta en fika på sin rast oavsett VAR i kommunen man är anställd. Vi socialdemokrater föreslog det i budgetdebatten i december men fick inget gehör från majoriteten tråkigt nog.

Det vore önskvärt att man från vänsterpartiet hjälpte till utifrån ett jämställdhetsperspektiv att arbeta bort skillnaden som uppenbarligen finns på våra mansdominerade och kvinnodominerade arbetsplatser.

Det borde inte behöva vara så 2016 att du måste vara man och ha en bra lön för att kunna ta en snabb kopp kaffe mellan två möten, mellan två besök eller på din matrast. Du ska kunna vara kvinna och jobba med att ta hand om våra äldre och ha samma möjlighet som de som jobbar i kommunhuset eller på serviceförvaltningen.

Det är en liten summa som krävs för att ge t ex utelagen möjlighet till en ”spring”-fika mellan besöken de gör hos våra gamla i kommunen.

En liten summa som förbättrar jämlikheten på de kommunala arbetsplatserna.

Annika Engelbrektsson (S)

Nej, svaret är tråkigt nog inte positivt. Det finns fortfarande både stora och små frågor som det behöver jobbas på under 2016.

En fråga är att se till att alla förvaltningar har samma möjlighet att lättvindigt ta en fika på sin rast oavsett VAR i kommunen man är anställd. Vi socialdemokrater föreslog det i budgetdebatten i december men fick inget gehör från majoriteten tråkigt nog.

Det vore önskvärt att man från vänsterpartiet hjälpte till utifrån ett jämställdhetsperspektiv att arbeta bort skillnaden som uppenbarligen finns på våra mansdominerade och kvinnodominerade arbetsplatser.

Det borde inte behöva vara så 2016 att du måste vara man och ha en bra lön för att kunna ta en snabb kopp kaffe mellan två möten, mellan två besök eller på din matrast. Du ska kunna vara kvinna och jobba med att ta hand om våra äldre och ha samma möjlighet som de som jobbar i kommunhuset eller på serviceförvaltningen.

Det är en liten summa som krävs för att ge t ex utelagen möjlighet till en ”spring”-fika mellan besöken de gör hos våra gamla i kommunen.

En liten summa som förbättrar jämlikheten på de kommunala arbetsplatserna.

Annika Engelbrektsson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.