2015-11-27 06:00

2015-11-27 06:00

Vi finns och försöker hjälpa till

FLYKTINGKATASTROFEN: Svar till Empatisk, förbannad tonåring

Åh vad jag blir glad att det finns ungdomar som reagerar på flyktingkrisen och annat i världen och samtidigt vill göra något i Degerfors.

Vi i Folkets Husföreningen har redan, tillsammans andra föreningar och några privatpersoner, startat en insamling och planerar en stor musikfest i Folkets Hus den 6/3 2016. Insamlingen och överskottet från musikfesten kommer att skänkas till FN:s flyktingorgan, UNHCR för att stödja deras arbete för världens flyktingar. Vi kommer att dela ut information om detta under skyltsöndagen. Vi välkomnar alla som vill, att vara med och hjälpa till både med insamling och musikfest. Mer information om projektet som vi kallar, Degerfors hjälper, finns på Folkets Hus hemsida och på Facebook.

Eje Johansson

ordförande Degerfors Folkets Husförening

Vi i Folkets Husföreningen har redan, tillsammans andra föreningar och några privatpersoner, startat en insamling och planerar en stor musikfest i Folkets Hus den 6/3 2016. Insamlingen och överskottet från musikfesten kommer att skänkas till FN:s flyktingorgan, UNHCR för att stödja deras arbete för världens flyktingar. Vi kommer att dela ut information om detta under skyltsöndagen. Vi välkomnar alla som vill, att vara med och hjälpa till både med insamling och musikfest. Mer information om projektet som vi kallar, Degerfors hjälper, finns på Folkets Hus hemsida och på Facebook.

Eje Johansson

ordförande Degerfors Folkets Husförening

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.