2015-11-05 06:00

2015-11-05 06:00

Sverige måste förenkla

EKONOMI: Låt småföretagarna bidra till välfärden

Företagarnas finansieringsrapport från 2015 visar att 90 % av alla småföretagare önskar expandera.

50 % av dessa hindras av finansiella skäl det är cirka 500000 företag som på grund av likviditet inte kan skapa nya arbeten för Sverige. Det är 500000 företag som hade kunnat bidra till Sveriges välfärd, om vi bara låtit dem.

Problematiken tycks grunda sig i en feluppfattning om att statliga anordningar kan skapa arbeten, men det är en naiv syn på välfärden. Statliga arbetare finansieras av skatt. I ett företag skattar både företagaren och dess anställda, vilket innebär att företag genererar mer pengar till staten än vad statliga arbeten någonsin kommer att kunna göra. Detta beror på att trots att även statliga anställda betalar skatt, finansierar skatten deras arbeten; de skattar på redan skattade pengar. Statliga arbetare är således en utgift, privata arbetsgivare en inkomst.

Samtidigt förstår inte beslutsfattarna vad som är de mest väsentliga grundstenarna inom ett företag. Arbetsgivaravgifter sänks, praktikprogram sätts in och dyra utredningar görs för att ta reda på det många företagsförbund redan förstått det viktigaste för en företagare är dess finansiering. Det handlar således inte så mycket om lönesänkningar, sänkta arbetsgivaravgifter och praktikplatser så mycket som det handlar om goda möjligheter till att anskaffa sig ett kapital som tillåter affärerna att växa sig starkare. Det handlar om att införa en bank som även förstår småföretagare - det behövs ett SBAB för företag.

Ett steg i detta är att backa upp de företagarföreningar som redan existerar. Det finns många framgångsrika företagsföreningar som dagligen stöttar och hjälper företagare att expandera, men med för små medel för att kunna åstadkomma en verklig skillnad ur ett långsiktigt och nationellt perspektiv. Genom att ge dessa föreningar rätt medel skulle vi kunna se ett starkare näringsliv med direkt positiv inverkan på vår välfärd och ekonomiska tillgångar.

Men för att en expansion ska kunna ske och fler arbeten skapas krävs det inte bara rätt stöttning och kunskap, det krävs också att bankerna kompletterar sitt redan befintliga tankesätt med en mer affärsinriktad bedömning, anpassad utefter att bedöma affärsplaner och småföretagares långsiktiga potential. Almi är en bank för småföretagare, men har samma riskbedömning som för större företagare, vilket innebär stora problem för Sveriges näringsliv. Utan möjlighet till startkapital och finansiella hjälpmedel hämmas många företagare och med dem Sveriges ekonomiska tillväxt.

Det är helt enkelt för många hinder för att det ska vara attraktivt att skapa nya arbeten. Entreprenörerna gör dagligen personliga uppoffringar för att kunna konkurrera med större företag med starkare kapacitet, kapacitet som skulle kunna fördelas om Sverige tog bättre hand om sina skattebetalare. Företagarklimatet måste därför inte bara bli enklare, utan också mer attraktivt. Annars har vi snart inga som finansierar vår älskade välfärd och det, det skulle innebära en mångt mycket högre kostnad för Sverige än vad lån till drivna entreprenörer skulle kunna innebära.

Sami Sulieman,

VD Prescott Lewis Invest AB

50 % av dessa hindras av finansiella skäl det är cirka 500000 företag som på grund av likviditet inte kan skapa nya arbeten för Sverige. Det är 500000 företag som hade kunnat bidra till Sveriges välfärd, om vi bara låtit dem.

Problematiken tycks grunda sig i en feluppfattning om att statliga anordningar kan skapa arbeten, men det är en naiv syn på välfärden. Statliga arbetare finansieras av skatt. I ett företag skattar både företagaren och dess anställda, vilket innebär att företag genererar mer pengar till staten än vad statliga arbeten någonsin kommer att kunna göra. Detta beror på att trots att även statliga anställda betalar skatt, finansierar skatten deras arbeten; de skattar på redan skattade pengar. Statliga arbetare är således en utgift, privata arbetsgivare en inkomst.

Samtidigt förstår inte beslutsfattarna vad som är de mest väsentliga grundstenarna inom ett företag. Arbetsgivaravgifter sänks, praktikprogram sätts in och dyra utredningar görs för att ta reda på det många företagsförbund redan förstått det viktigaste för en företagare är dess finansiering. Det handlar således inte så mycket om lönesänkningar, sänkta arbetsgivaravgifter och praktikplatser så mycket som det handlar om goda möjligheter till att anskaffa sig ett kapital som tillåter affärerna att växa sig starkare. Det handlar om att införa en bank som även förstår småföretagare - det behövs ett SBAB för företag.

Ett steg i detta är att backa upp de företagarföreningar som redan existerar. Det finns många framgångsrika företagsföreningar som dagligen stöttar och hjälper företagare att expandera, men med för små medel för att kunna åstadkomma en verklig skillnad ur ett långsiktigt och nationellt perspektiv. Genom att ge dessa föreningar rätt medel skulle vi kunna se ett starkare näringsliv med direkt positiv inverkan på vår välfärd och ekonomiska tillgångar.

Men för att en expansion ska kunna ske och fler arbeten skapas krävs det inte bara rätt stöttning och kunskap, det krävs också att bankerna kompletterar sitt redan befintliga tankesätt med en mer affärsinriktad bedömning, anpassad utefter att bedöma affärsplaner och småföretagares långsiktiga potential. Almi är en bank för småföretagare, men har samma riskbedömning som för större företagare, vilket innebär stora problem för Sveriges näringsliv. Utan möjlighet till startkapital och finansiella hjälpmedel hämmas många företagare och med dem Sveriges ekonomiska tillväxt.

Det är helt enkelt för många hinder för att det ska vara attraktivt att skapa nya arbeten. Entreprenörerna gör dagligen personliga uppoffringar för att kunna konkurrera med större företag med starkare kapacitet, kapacitet som skulle kunna fördelas om Sverige tog bättre hand om sina skattebetalare. Företagarklimatet måste därför inte bara bli enklare, utan också mer attraktivt. Annars har vi snart inga som finansierar vår älskade välfärd och det, det skulle innebära en mångt mycket högre kostnad för Sverige än vad lån till drivna entreprenörer skulle kunna innebära.

Sami Sulieman,

VD Prescott Lewis Invest AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.