2015-10-29 06:00

2015-10-29 06:00

Säger lite om verkligheten

EKONOMI: Statistik visar inte fördelningen av pengarna

Ekonomi

Minst en gång om året kommer rubriker som ”Rekordökad inkomst för svenska hushåll” och ”Hushållens förmögenhet ökar igen” i våra tidningar. Ofta handlar det om medelinkomsten och medelförmögenheten. Men varför känner jag inte igen mig i statistiken?

Det finns flera anledningar, för det första står det inget om hur pengarna är fördelade. Till exempel så äger en tiondel av svenskarna 70% av förmögenheterna och de flesta av oss andra får nöja oss med skulder.

Ett annat problem är att inkomsten räknas \”efter skatt\”. Om skatten sänks samtidigt som avgiftstrycket på kollektivtrafiken ökar och din hyra höjs med 50% så ökar din inkomst efter skatt, men i själva verket får du mindre i plånboken. Inkomsten efter skatt säger väldigt lite om hur din ekonomi ser ut i verkligheten.

Jag hoppas att tidningarna i fortsättningen även räknar med klassklyftor och avgiftstrycket när de skriver om hushållens ekonomi. För ju mer vi vet om hur samhället ser ut desto lättare blir det att förändra det.

Christian Tengblad

Minst en gång om året kommer rubriker som ”Rekordökad inkomst för svenska hushåll” och ”Hushållens förmögenhet ökar igen” i våra tidningar. Ofta handlar det om medelinkomsten och medelförmögenheten. Men varför känner jag inte igen mig i statistiken?

Det finns flera anledningar, för det första står det inget om hur pengarna är fördelade. Till exempel så äger en tiondel av svenskarna 70% av förmögenheterna och de flesta av oss andra får nöja oss med skulder.

Ett annat problem är att inkomsten räknas \”efter skatt\”. Om skatten sänks samtidigt som avgiftstrycket på kollektivtrafiken ökar och din hyra höjs med 50% så ökar din inkomst efter skatt, men i själva verket får du mindre i plånboken. Inkomsten efter skatt säger väldigt lite om hur din ekonomi ser ut i verkligheten.

Jag hoppas att tidningarna i fortsättningen även räknar med klassklyftor och avgiftstrycket när de skriver om hushållens ekonomi. För ju mer vi vet om hur samhället ser ut desto lättare blir det att förändra det.

Christian Tengblad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.