2015-10-19 06:00

2015-10-19 06:00

Känner större frihet

DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN: Glada att ha gått före med att bryta DÖ

Decemberöverenskommelsen (DÖ) är överspelad och fungerar inte längre.

Kristdemokraternas riksting beslutade med stor majoritet att bryta decemberöverenskommelsen. De flesta i delegationen från Örebro län valde att rösta för det beslutet. Vår bedömning var att de negativa konsekvenserna i längden hade varit större om överenskommelsen hade varit kvar. DÖ har kortslutit det politiska samtalet och lagt en våt filt över vårt politiska arbete. Därför står vi bakom beslutet.

DÖ, slöts mellan sex partier under mycket kort tid, mellan jul och nyår 2014. Utifrån den kaotiska situation som rådde var DÖ en möjlig parlamentarisk lösning för att Sverige skulle få en regering som kunde styra landet. Inget parti hade tid att förankra beslutet bland medlemmarna. Landet befann sig i ett extraordinärt läge som snabbt behövde få en lösning.

Sverige var i ett mycket pressat läge och vi inser att det var svårt att till fullo överblicka konsekvenserna av en överenskommelse som skulle sträcka sig över åtta år. Det är nu som vi börjat se de negativa konsekvenserna. Kritiken från medborgarna har ökat alltmer, det har skapat en misstro mot partierna och demokratin i stort. Med en allt större förtroendekris på grund av DÖ fanns risken att valdeltagande skulle minska nästa val.

En annan negativ konsekvens är det låsta parlamentariska läget mellan blocken som skulle råda ända fram till 2022. Oppositionspartierna skulle förbereda och presentera sina budgetar för att sedan vid omröstningen lägga ned sina röster. För den parlamentariska demokratin är detta rent skadligt. Professor Ulf Bernitz skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet: Effekten verkar bli att riksdagen avhänt sig en stor del av sin lagstiftningsmakt till en minoritetsregering som getts fria händer att styra genom sina budgetpropositioner.

Vi är glada att ha gått före med att våga bryta en överenskommelse som på sikt skulle ha fått stora demokratiska konsekvenser. Vi känner nu också en större frihet i att kunna bedriva en bra politik.

Bengt Eklund

partiföreträdare KD Karlskoga

Ann-Catrin Örtquist

ordförande KD Karlskoga

Decemberöverenskommelsen (DÖ) är överspelad och fungerar inte längre.

Kristdemokraternas riksting beslutade med stor majoritet att bryta decemberöverenskommelsen. De flesta i delegationen från Örebro län valde att rösta för det beslutet. Vår bedömning var att de negativa konsekvenserna i längden hade varit större om överenskommelsen hade varit kvar. DÖ har kortslutit det politiska samtalet och lagt en våt filt över vårt politiska arbete. Därför står vi bakom beslutet.

DÖ, slöts mellan sex partier under mycket kort tid, mellan jul och nyår 2014. Utifrån den kaotiska situation som rådde var DÖ en möjlig parlamentarisk lösning för att Sverige skulle få en regering som kunde styra landet. Inget parti hade tid att förankra beslutet bland medlemmarna. Landet befann sig i ett extraordinärt läge som snabbt behövde få en lösning.

Sverige var i ett mycket pressat läge och vi inser att det var svårt att till fullo överblicka konsekvenserna av en överenskommelse som skulle sträcka sig över åtta år. Det är nu som vi börjat se de negativa konsekvenserna. Kritiken från medborgarna har ökat alltmer, det har skapat en misstro mot partierna och demokratin i stort. Med en allt större förtroendekris på grund av DÖ fanns risken att valdeltagande skulle minska nästa val.

En annan negativ konsekvens är det låsta parlamentariska läget mellan blocken som skulle råda ända fram till 2022. Oppositionspartierna skulle förbereda och presentera sina budgetar för att sedan vid omröstningen lägga ned sina röster. För den parlamentariska demokratin är detta rent skadligt. Professor Ulf Bernitz skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet: Effekten verkar bli att riksdagen avhänt sig en stor del av sin lagstiftningsmakt till en minoritetsregering som getts fria händer att styra genom sina budgetpropositioner.

Vi är glada att ha gått före med att våga bryta en överenskommelse som på sikt skulle ha fått stora demokratiska konsekvenser. Vi känner nu också en större frihet i att kunna bedriva en bra politik.

Bengt Eklund

partiföreträdare KD Karlskoga

Ann-Catrin Örtquist

ordförande KD Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.