2015-10-17 06:00

2015-10-17 06:00

Terror i miniformat?

SOCIALA MEDIER: Tusens oskyldiga drabbas av närhat

Dagligen utsätts oskyldiga människor i Sverige för hot till livet eller hot om misshandel, våldtäkt, skadegörelse eller stalking. Något som, för de allra flesta, är otänkbart i vekliga livet är för många helt acceptabelt på nätet. Jag talar om näthat.

Som homosexuell komiker, författare och föreläsare, som hävdar allas lika värde och inte väjer för att skämta om de som har makt, har jag fått utstå mycket näthat. Mest angripen har jag blivit för min fiktiva karaktär ”Gunilla Svensson stolt sverigedemokrat”. Denna karaktär skapade jag efter att min familj hade blivit hotad till livet av en falsk Facebook-profil med samma namn. Näthatarna nöjde sig inte heller med att ge sig på mig och min familj. De angrep även en av mina samarbetspartners, vars foto blev omgjort till en porrbild. En Facebook-vän, som dristade sig till att ta mig i försvar och att börja argumentera mot näthatarna, fick se foton på sina barn hopklippta med vapen.

Dessa näthatare har inga hämningar och är fullkomligt gränslösa. Det de ägnar sig åt är terror i miniformat.

För det här handlar om makt. Om att få övertaget. Och om att skrämma misshagliga åsikter till tystnad.

Som komiker har jag hittat en taktik för att möta näthatet. Jag använder mig av humor, och är noga med att alltid sparka uppåt. Sedan handlar det också om mod. Mod att stå upp mot angreppen, som ofta eskalerar när de möter på motstånd. Men det är långt ifrån alla som har en taktik eller möjlighet att hantera näthatare, eller modet att bemöta hoten. Och det är lätt att förstå.

Ett av grundproblemen är nätets anonymitet. Då näthatarna gömmer sig bakom ett anonym täcknamn kan man aldrig veta vem den verklige personen är. Om det är en granne, en arbetskamrat eller någon i andra änden av Sverige? Därmed är det inte bara hotet i sig som skapar rädsla utan även ovissheten att inte veta vem hotet kommer ifrån. Eller om det bland näthatarna finns någon person som är såpass samvetslös att den är beredda på att sätta hotet i verket?

Nätets anonymitet är en av förutsättningarna för närhatarnas aktiviteter. Näthatarna är nämligen av alla sorter, med det gemensamma att de inte vågar stå för sina åsikter och handlingar. Så egentligenär de kanske framför allt en hop fega personer som gömmer sig bakom sina datorer där de skriker ut de elakaste saker de kan komma på. Samtidigt som de uppmanar till brott och triggar fler att haka på

Hur är det möjligt att näthatarna kan komma undan med ett sådant beteende? Brottet, olaga hot, är ett brott oavsett om det genomförs på nätet eller i verkliga livet.

Det är ett brott som är lätt att bevisa med en enkel skärmdump. All aktivitet på nätet lämnar spår, oavsett vem man låtsas vara. Och de tekniska möjligheterna är i det närmaste obegränsade.

Så när kommer näthatarna att mötas av ett mothot ett hot om rättsliga påföljder. För det lär vara det enda som biter.

Niclas Christoffer

Författare och komiker

Dagligen utsätts oskyldiga människor i Sverige för hot till livet eller hot om misshandel, våldtäkt, skadegörelse eller stalking. Något som, för de allra flesta, är otänkbart i vekliga livet är för många helt acceptabelt på nätet. Jag talar om näthat.

Som homosexuell komiker, författare och föreläsare, som hävdar allas lika värde och inte väjer för att skämta om de som har makt, har jag fått utstå mycket näthat. Mest angripen har jag blivit för min fiktiva karaktär ”Gunilla Svensson stolt sverigedemokrat”. Denna karaktär skapade jag efter att min familj hade blivit hotad till livet av en falsk Facebook-profil med samma namn. Näthatarna nöjde sig inte heller med att ge sig på mig och min familj. De angrep även en av mina samarbetspartners, vars foto blev omgjort till en porrbild. En Facebook-vän, som dristade sig till att ta mig i försvar och att börja argumentera mot näthatarna, fick se foton på sina barn hopklippta med vapen.

Dessa näthatare har inga hämningar och är fullkomligt gränslösa. Det de ägnar sig åt är terror i miniformat.

För det här handlar om makt. Om att få övertaget. Och om att skrämma misshagliga åsikter till tystnad.

Som komiker har jag hittat en taktik för att möta näthatet. Jag använder mig av humor, och är noga med att alltid sparka uppåt. Sedan handlar det också om mod. Mod att stå upp mot angreppen, som ofta eskalerar när de möter på motstånd. Men det är långt ifrån alla som har en taktik eller möjlighet att hantera näthatare, eller modet att bemöta hoten. Och det är lätt att förstå.

Ett av grundproblemen är nätets anonymitet. Då näthatarna gömmer sig bakom ett anonym täcknamn kan man aldrig veta vem den verklige personen är. Om det är en granne, en arbetskamrat eller någon i andra änden av Sverige? Därmed är det inte bara hotet i sig som skapar rädsla utan även ovissheten att inte veta vem hotet kommer ifrån. Eller om det bland näthatarna finns någon person som är såpass samvetslös att den är beredda på att sätta hotet i verket?

Nätets anonymitet är en av förutsättningarna för närhatarnas aktiviteter. Näthatarna är nämligen av alla sorter, med det gemensamma att de inte vågar stå för sina åsikter och handlingar. Så egentligenär de kanske framför allt en hop fega personer som gömmer sig bakom sina datorer där de skriker ut de elakaste saker de kan komma på. Samtidigt som de uppmanar till brott och triggar fler att haka på

Hur är det möjligt att näthatarna kan komma undan med ett sådant beteende? Brottet, olaga hot, är ett brott oavsett om det genomförs på nätet eller i verkliga livet.

Det är ett brott som är lätt att bevisa med en enkel skärmdump. All aktivitet på nätet lämnar spår, oavsett vem man låtsas vara. Och de tekniska möjligheterna är i det närmaste obegränsade.

Så när kommer näthatarna att mötas av ett mothot ett hot om rättsliga påföljder. För det lär vara det enda som biter.

Niclas Christoffer

Författare och komiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.