2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Vill ha nordisk strategi

: Måste ta krafttag mot våld i nära relationer

Vi måste ta kraft tag mot våld i nära relationer. Därför vill Socialdemokraterna i Nordiska rådet att alla nordiska regeringar antar en strategi för att förebygga och minska antalet fall av våld i nära relationer.

Var femte person har någon gång utsatts för våld i en nära relation i Sverige och allt för många barn växer upp i familjer där det förekommer våld. Det är helt oacceptabelt. Oavsett hur våldet tar sig uttryck, så är syftet det samma. Det går ut på att utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma sitt offer. Det som kännetecknar den här typen av våld är att offret har en nära relation till och ofta emotionella band till förövaren. Det är något som försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott.

Ingen människa ska behöva bli utsatt för eller tvingas att bevittna våld - därför vill Socialdemokraterna i Nordiska rådet ta krafttag mot dessa brott. Samarbete och kunskapsutbyte är styrkan i det nordiska samarbetet.

Socialdemokraterna i Nordiska rådets välfärdsutskott

Sonja Mandt, Norge

Lennart Axelsson, Sverige

Karen J. Klint, Danmark

Christian Beijar, Åland

Vi måste ta kraft tag mot våld i nära relationer. Därför vill Socialdemokraterna i Nordiska rådet att alla nordiska regeringar antar en strategi för att förebygga och minska antalet fall av våld i nära relationer.

Var femte person har någon gång utsatts för våld i en nära relation i Sverige och allt för många barn växer upp i familjer där det förekommer våld. Det är helt oacceptabelt. Oavsett hur våldet tar sig uttryck, så är syftet det samma. Det går ut på att utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma sitt offer. Det som kännetecknar den här typen av våld är att offret har en nära relation till och ofta emotionella band till förövaren. Det är något som försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott.

Ingen människa ska behöva bli utsatt för eller tvingas att bevittna våld - därför vill Socialdemokraterna i Nordiska rådet ta krafttag mot dessa brott. Samarbete och kunskapsutbyte är styrkan i det nordiska samarbetet.

Socialdemokraterna i Nordiska rådets välfärdsutskott

Sonja Mandt, Norge

Lennart Axelsson, Sverige

Karen J. Klint, Danmark

Christian Beijar, Åland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.