2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Med planeten som vän

KLIMATHOTET: Vi behöver sluta fred med moder jord

Känner du det? Det där tickandet som knappt hörs, knappt syns, men hela tiden pågår.

Tick... tack. September i genomsnitt 1-3 grader över det normala i större delen av Sverige, enligt SMHI. Tick-tack. Februari, mars, maj och juni 2015 är alla rekordmånader globalt sett. Den genomsnittliga temperaturen är den högsta som uppmätts under de månaderna sedan temperaturmätningarna började 1880. Tick-tack.

Förra året: 19 miljoner människor på flykt från naturkatastrofer. Människor vars liv och hem slogs i spillror av torka, översvämningar och andra naturkatastrofer. Antalet klimatflyktingar till 2050 uppskattas stiga med mellan 100 och 350 miljoner. Ska man tro James Hansen, en av världens främsta klimatforskare, tycks Grönland och Antarktis nu smälta tio gånger snabbare än vad som tidigare uppskattats. Hans forskarteam drar slutsatsen att havsytan kan komma att höjas med tre meter på bara 50 år, vilket skulle leda till en oöverblickbar katastrof för många av världens människor och samhällen, inte bara i världens ö-nationer, Bangladesh och Holland utan även i Sverige. Med bara en meters nivåhöjning räknar länsstyrelsen i Skåne med att 23000 byggnader kan hamna i vattnet. Miljöprofessor Johan Rockström under helgens klimatkonferens: Löser vi inte klimatfrågan lever vi snart i ett permanent världskrig med planeten som fiende.

Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt, som en känd meteorolog brukar säga. Det behöver inte vara så svårt. Vi kan äta mer vegetariskt och mindre kött, välja tåget före flyget, åka kollektivt istället för bil, energieffektivisera och välja sol, vind och vatten för att värma våra hem. Och vi kan kräva att våra politiker tänker bort kvartalspolitiken och lyfter blicken: Nytt mål om nollutsläpp till 2030, en klimatlag, en klimatbudget. Höjt pris på utsläpp skapar en transformation av alla sektorer, som ger Sverige kompetens- och konkurrensfördelar. Gröna statsobligationer, som AP-fonderna investerar i, ger klimatsmart byggande och infrastruktur, utbyggnad av förnybara energikällor, energieffektiviseringar. Görs det nu, kan Sverige komma ut som ett föredöme till klimattoppmötet i Paris. Tick-tack.

Vi behöver sluta fred med moder jord.

Pontus Björkman

engagerad i RunForYourLife.Nu och Global Climate March

Tick... tack. September i genomsnitt 1-3 grader över det normala i större delen av Sverige, enligt SMHI. Tick-tack. Februari, mars, maj och juni 2015 är alla rekordmånader globalt sett. Den genomsnittliga temperaturen är den högsta som uppmätts under de månaderna sedan temperaturmätningarna började 1880. Tick-tack.

Förra året: 19 miljoner människor på flykt från naturkatastrofer. Människor vars liv och hem slogs i spillror av torka, översvämningar och andra naturkatastrofer. Antalet klimatflyktingar till 2050 uppskattas stiga med mellan 100 och 350 miljoner. Ska man tro James Hansen, en av världens främsta klimatforskare, tycks Grönland och Antarktis nu smälta tio gånger snabbare än vad som tidigare uppskattats. Hans forskarteam drar slutsatsen att havsytan kan komma att höjas med tre meter på bara 50 år, vilket skulle leda till en oöverblickbar katastrof för många av världens människor och samhällen, inte bara i världens ö-nationer, Bangladesh och Holland utan även i Sverige. Med bara en meters nivåhöjning räknar länsstyrelsen i Skåne med att 23000 byggnader kan hamna i vattnet. Miljöprofessor Johan Rockström under helgens klimatkonferens: Löser vi inte klimatfrågan lever vi snart i ett permanent världskrig med planeten som fiende.

Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt, som en känd meteorolog brukar säga. Det behöver inte vara så svårt. Vi kan äta mer vegetariskt och mindre kött, välja tåget före flyget, åka kollektivt istället för bil, energieffektivisera och välja sol, vind och vatten för att värma våra hem. Och vi kan kräva att våra politiker tänker bort kvartalspolitiken och lyfter blicken: Nytt mål om nollutsläpp till 2030, en klimatlag, en klimatbudget. Höjt pris på utsläpp skapar en transformation av alla sektorer, som ger Sverige kompetens- och konkurrensfördelar. Gröna statsobligationer, som AP-fonderna investerar i, ger klimatsmart byggande och infrastruktur, utbyggnad av förnybara energikällor, energieffektiviseringar. Görs det nu, kan Sverige komma ut som ett föredöme till klimattoppmötet i Paris. Tick-tack.

Vi behöver sluta fred med moder jord.

Pontus Björkman

engagerad i RunForYourLife.Nu och Global Climate March

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.