2015-10-07 06:00

2015-10-07 06:00

Ska vi ha ett hjärta?

FACEBOOK: I stället för en knapp för "ogilla"

Sedan VD:n på Facebook, Mark Zuckerberg presenterade nyheten om att införa en ogilla knapp i samband med en frågestund så har diskussionen gått het i pressen och på sociala medier.

Något som nämns i de allra flesta debattartiklar som publicerats i olika amerikanska tidningar, är att Mark Zuckerberg uttryckligen sagt att han inte vill se att det blir en knapp för att rösta upp eller rösta ner någon, och att syftet istället handlar om att visa empati.

Tydligen är det som så att under flera års tid så har användare efterfrågat en ogilla knapp, och då har det handlat om att det inte går att gilla inlägg som handlar om naturkatastrofer, sjukdom, och dödsfall som en del människor drabbas av bland anhöriga.

Det som går att diskutera är användningen av en sådan ny funktion. Här finns lite olika förhållningssätt till detta. Ett relevant resonemang handlar om att det finns stora risker med att välja tumme ner som symbol, eftersom en hel del ungdomar kan få det tufft. Detta därför att tumme ner är en otroligt stark symbol, vilket går att förstå.

För, tumme ner symbolen kan ju betyda allt ifrån jag gillar inte ditt inlägg, jag gillar inte dig, och en hel del andra saker.

Vad som däremot, enligt oss, skulle kunna fungera är ett hjärta som symbol, för att visa på empati. Dock måste denna funktion användas med måtta. Detta därför att om vi går över till att använda mer av symboler istället för skriftspråk, så riskerar vi att hamna i en situation där svenska språket tyvärr kan komma att urholkas.

Ett annat sätt att resonera handlar om att tumme ner symbolen kan komma att missbrukas av nättroll för att mobba bland annat barn och ungdomar på Facebook. Därför är det så viktigt att ledningen för Facebook tänker igenom det här ordentligt innan de slutligen bestämmer sig för vilken symbol de ska införa för ”ogilla”.

Hur kan vi då förstå det här steget? Vi kan förstå det utifrån det projekt som pågått hos Facebook om medkänsla där socialpsykologen Paul Piff varit ansvarig. Resultatet blev att ett en projektgrupp tog fram olika sociala anmälningsformulär. Efter det beslutade de sig för att vänta på fler resultat för att kunna avgöra om deras redskap fungerar i verkligheten.

Så, kanske är den planerade empatiknappen det steg som tas baserat på de resultat som de fått fram inom sitt projekt om medkänsla. Vi får hoppas att öka människors medkänsla är det verkliga syftet, och att användarna förstår det här fullt ut.

Om det verkliga syftet är att öka empatin hos sina användare så kan det här steget absolut vara ett positivt steg i rätt riktning för Facebook.

Mikael Drakenberg

Statsvetare,frilansskribent, omvärldsbevakare

Nina Jansdotter

Beteendevetare, karriärcoach, författare

Något som nämns i de allra flesta debattartiklar som publicerats i olika amerikanska tidningar, är att Mark Zuckerberg uttryckligen sagt att han inte vill se att det blir en knapp för att rösta upp eller rösta ner någon, och att syftet istället handlar om att visa empati.

Tydligen är det som så att under flera års tid så har användare efterfrågat en ogilla knapp, och då har det handlat om att det inte går att gilla inlägg som handlar om naturkatastrofer, sjukdom, och dödsfall som en del människor drabbas av bland anhöriga.

Det som går att diskutera är användningen av en sådan ny funktion. Här finns lite olika förhållningssätt till detta. Ett relevant resonemang handlar om att det finns stora risker med att välja tumme ner som symbol, eftersom en hel del ungdomar kan få det tufft. Detta därför att tumme ner är en otroligt stark symbol, vilket går att förstå.

För, tumme ner symbolen kan ju betyda allt ifrån jag gillar inte ditt inlägg, jag gillar inte dig, och en hel del andra saker.

Vad som däremot, enligt oss, skulle kunna fungera är ett hjärta som symbol, för att visa på empati. Dock måste denna funktion användas med måtta. Detta därför att om vi går över till att använda mer av symboler istället för skriftspråk, så riskerar vi att hamna i en situation där svenska språket tyvärr kan komma att urholkas.

Ett annat sätt att resonera handlar om att tumme ner symbolen kan komma att missbrukas av nättroll för att mobba bland annat barn och ungdomar på Facebook. Därför är det så viktigt att ledningen för Facebook tänker igenom det här ordentligt innan de slutligen bestämmer sig för vilken symbol de ska införa för ”ogilla”.

Hur kan vi då förstå det här steget? Vi kan förstå det utifrån det projekt som pågått hos Facebook om medkänsla där socialpsykologen Paul Piff varit ansvarig. Resultatet blev att ett en projektgrupp tog fram olika sociala anmälningsformulär. Efter det beslutade de sig för att vänta på fler resultat för att kunna avgöra om deras redskap fungerar i verkligheten.

Så, kanske är den planerade empatiknappen det steg som tas baserat på de resultat som de fått fram inom sitt projekt om medkänsla. Vi får hoppas att öka människors medkänsla är det verkliga syftet, och att användarna förstår det här fullt ut.

Om det verkliga syftet är att öka empatin hos sina användare så kan det här steget absolut vara ett positivt steg i rätt riktning för Facebook.

Mikael Drakenberg

Statsvetare,frilansskribent, omvärldsbevakare

Nina Jansdotter

Beteendevetare, karriärcoach, författare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.