2015-10-06 06:00

2015-10-06 06:00

Skillnaderna är en fara

POLITIK: Många politiker lever med helt andra inkomster än vanligt folk

Jag ser en fara i att vi i Sverige i framtiden får alltmer politiker som saknar förankring i verkligheten och i hur gemene man/kvinna och barn har det i vardagen och hur många svaga grupper har det i vårt samhälle. Redan idag har vi väldigt många förtroendevalda som går direkt från studier och ett tryggt liv hemma hos föräldrar till eget hus och riksdagsarbete med en mycket bra lön.

Vad vet man då om verkligheten på bostads och arbetsmarknaden? Vad vet man om livet, vad vet man om hur det är att vara sjuk, arbetslös, fattig, bostadslös etc.?

Jag ska inte dra alla över en kam men generellt så är detta är enormt problem när inte hela svenska folket blir representativt i våra beslutande organ. Vem brinner för dessa människors intressen och speciellt om dom själva känner att det är nästintill omöjligt att få sin röst hörd?

I en demokrati ska ju makten utgå från folket och då är det otroligt viktigt att hela folket också är representerad i vår riksdag för annars har vi ingen demokrati.

87% av alla ordföranden i våra kommunstyrelser bor i egna hus och tjänar i snitt 47 500/mån. Våra 349 riksdagsledamöter tjänar 61 000/mån och har väldigt förmånliga pensioner.

Dessa människor styr över oss och visst detta säger inget om hur man är som människa och vad man brinner för men det måste ändå ha viss påverkan enligt mig iallafall.

Många politiker gör ett både bra och tufft arbete och ska naturligtvis ha betalt för det, men jag ser ändå detta som ett problem för ett rättvist samhälle med mindre klyftor när vi har politiker som lever med helt andra inkomster och förmåner än många av oss andra.

Vi har politiker som själva tjänar över 60 000/mån som vill sänka lägsta löner, försäkringar och bidrag. Vad ger det för signaler och vad skapar det för känslor hos folket?

Vi politiker kan gå i bräschen för ett jämlikare samhälle med mindre klyftor så att alla människor får en dräglig vardag och ett bra liv.

Mika Takamäki (S)

Jag ser en fara i att vi i Sverige i framtiden får alltmer politiker som saknar förankring i verkligheten och i hur gemene man/kvinna och barn har det i vardagen och hur många svaga grupper har det i vårt samhälle. Redan idag har vi väldigt många förtroendevalda som går direkt från studier och ett tryggt liv hemma hos föräldrar till eget hus och riksdagsarbete med en mycket bra lön.

Vad vet man då om verkligheten på bostads och arbetsmarknaden? Vad vet man om livet, vad vet man om hur det är att vara sjuk, arbetslös, fattig, bostadslös etc.?

Jag ska inte dra alla över en kam men generellt så är detta är enormt problem när inte hela svenska folket blir representativt i våra beslutande organ. Vem brinner för dessa människors intressen och speciellt om dom själva känner att det är nästintill omöjligt att få sin röst hörd?

I en demokrati ska ju makten utgå från folket och då är det otroligt viktigt att hela folket också är representerad i vår riksdag för annars har vi ingen demokrati.

87% av alla ordföranden i våra kommunstyrelser bor i egna hus och tjänar i snitt 47 500/mån. Våra 349 riksdagsledamöter tjänar 61 000/mån och har väldigt förmånliga pensioner.

Dessa människor styr över oss och visst detta säger inget om hur man är som människa och vad man brinner för men det måste ändå ha viss påverkan enligt mig iallafall.

Många politiker gör ett både bra och tufft arbete och ska naturligtvis ha betalt för det, men jag ser ändå detta som ett problem för ett rättvist samhälle med mindre klyftor när vi har politiker som lever med helt andra inkomster och förmåner än många av oss andra.

Vi har politiker som själva tjänar över 60 000/mån som vill sänka lägsta löner, försäkringar och bidrag. Vad ger det för signaler och vad skapar det för känslor hos folket?

Vi politiker kan gå i bräschen för ett jämlikare samhälle med mindre klyftor så att alla människor får en dräglig vardag och ett bra liv.

Mika Takamäki (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.