2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

Alla måste få plats

BREDBAND: Regeringen måste lova bredband till alla

Bredbandsutbyggnaden i Örebro län har gett 63 procent av invånarna i länet tillgång till en snabb och modern uppkoppling, och andelen väntas öka ytterligare i år. Men när allt fler får tillgång till bredband ökar samtidigt problemen för dem som fortfarande får klara sig utan. Därför måste regeringen i sin bredbandsstrategi lova bredband till alla, anser Svenska Stadsnätsföreningen.

Sverige har sedan länge varit en digital stormakt. Vi var tidigt ute med bredbandsutbyggnaden och både hushåll och näringsliv har varit bra på att anamma den nya teknikens möjligheter.

Men i dag utvecklas Sverige sämre än omvärlden när det gäller digitaliseringen inom den offentliga sektorn. Det är därför av yttersta vikt att den bredbandsstrategi som Sveriges IT-minister, Mehmet Kaplan, ska presentera i vinter vågar lyfta blicken och vara såväl konkret som framåtblickande. Här behövs nya krafttag.

Vi har några förslag som gör att Sverige kan leva upp till regeringens mål om att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

För det första: 90 procent räcker inte. Målet bör vara att 99 procent av befolkningen om tio år har tillgång till en snabb och modern uppkoppling (100 Mbit/sek), vilket är realistiskt tack vare den senaste tekniken.

För det andra: Ge de kommunala stadsnäten rättvisa spelregler. Stadsnäten har gett Sverige lägre bredbandspriser och många fler anslutningar. Men de kommunala stadsnäten hämmas av dagens regelverk, och det är hög tid att förändra lagen så att de ges samma möjligheter som privata branschaktörer.

För det tredje: Det behövs ett bredare regeringsengagemang. Digitaliseringen berör hela samhället och fler departement behöver engageras i frågan. I Danmark, exempelvis, storsatsar regeringen på digitaliseringen av skolan, med mångmiljonbelopp och en samlad strategi. Så borde också Sverige arbeta.

Parallellt med att digitaliseringen utvecklas inom allt fler samhällsområden måste regeringen säkerställa att alla medborgare får plats på digitaliseringståget, också i Örebro län.

Mikael Ek

vd, Svenska Stadsnätsföreningen

Karin Ahl

ordförande, Svenska Stadsnätsföreningen

Bredbandsutbyggnaden i Örebro län har gett 63 procent av invånarna i länet tillgång till en snabb och modern uppkoppling, och andelen väntas öka ytterligare i år. Men när allt fler får tillgång till bredband ökar samtidigt problemen för dem som fortfarande får klara sig utan. Därför måste regeringen i sin bredbandsstrategi lova bredband till alla, anser Svenska Stadsnätsföreningen.

Sverige har sedan länge varit en digital stormakt. Vi var tidigt ute med bredbandsutbyggnaden och både hushåll och näringsliv har varit bra på att anamma den nya teknikens möjligheter.

Men i dag utvecklas Sverige sämre än omvärlden när det gäller digitaliseringen inom den offentliga sektorn. Det är därför av yttersta vikt att den bredbandsstrategi som Sveriges IT-minister, Mehmet Kaplan, ska presentera i vinter vågar lyfta blicken och vara såväl konkret som framåtblickande. Här behövs nya krafttag.

Vi har några förslag som gör att Sverige kan leva upp till regeringens mål om att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

För det första: 90 procent räcker inte. Målet bör vara att 99 procent av befolkningen om tio år har tillgång till en snabb och modern uppkoppling (100 Mbit/sek), vilket är realistiskt tack vare den senaste tekniken.

För det andra: Ge de kommunala stadsnäten rättvisa spelregler. Stadsnäten har gett Sverige lägre bredbandspriser och många fler anslutningar. Men de kommunala stadsnäten hämmas av dagens regelverk, och det är hög tid att förändra lagen så att de ges samma möjligheter som privata branschaktörer.

För det tredje: Det behövs ett bredare regeringsengagemang. Digitaliseringen berör hela samhället och fler departement behöver engageras i frågan. I Danmark, exempelvis, storsatsar regeringen på digitaliseringen av skolan, med mångmiljonbelopp och en samlad strategi. Så borde också Sverige arbeta.

Parallellt med att digitaliseringen utvecklas inom allt fler samhällsområden måste regeringen säkerställa att alla medborgare får plats på digitaliseringståget, också i Örebro län.

Mikael Ek

vd, Svenska Stadsnätsföreningen

Karin Ahl

ordförande, Svenska Stadsnätsföreningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.