2015-09-28 06:00

2015-09-28 06:00

Ha bara lite tålamod

DAGS FÖR P-SKIVA: Svar på insändaren ”Lätt att leva i Karlskoga?”

Om det är lätt att leva eller inte i Karlskoga kommer inte min insändare att handla om. Det är en alltför stor och komplex fråga för att med några rader försöka svara på och framförallt är det individuellt. Mitt svar kommer handla om p-skivor och parkeringar. ”Tålamod är en dygd” är ett ordspråk som i politiken är extra viktig men ibland kanske känns frustrerande. Eftersom demokrati måste få ta tid. För att alla som berörs ska få säga sitt. Politiska beslut handlar ju ytterst om hur vi på bästa sätt och för allas bästa ska använda de gemensamma skattepengarna.

Jag blev nyligen vald som ordförande för Parkeringsbolaget Råkan. Det bolaget sköter och förvaltar parkeringen på ”taket”och den stora parkeringen nedanför. Kommunen äger 10 % och resterande 90 % äger fastighetsförvaltaren för K-Center. Vi har haft två möten hitintills. På det första mötet ställde jag frågan ”Vilka utmaningar ser ni var och en för detta bolag?” Svaren var nästan identiska. ”Vi ska komma till skott om hur och på vilket sätt kostnaderna för framtidens parkeringslösningar ska se ut!”

På det andra mötet beslutade vi att nu under hösten införa p-skiva på taket. Hela styrelsen var överens, även moderaternas ledamöter. Det gör vi för att prova hur det fungerar i väntan på den totala lösningen för hela kommunens parkeringar. Senast i måndags träffade kommunen alla fastighetsägarna i centrum.

Det dom ska komma fram till inom kort är hur kostnaderna för parkeringarna ska fördelas och finansieras. Ska det betalas av oss som parkerar, ska fastighetsägarna ta ut det på sin hyra eller hur då? För det finns inga gratis parkeringar. Dom kostar att snöröja, bevaka och skylta. Men det kan framöver komma att finnas avgiftsfria. Så du och jag slipper dra fram kortet eller smsa till något parkeringsbolag, för myntens tid är nog förbi. Nästa år byts ju alla mynt ut förutom ”guldtiorna”och då måste de gamla automaterna vara borta eller utbytta.För snart händer det Alf. Ha bara lite tålamod till.

Nina Höijer (S)

Om det är lätt att leva eller inte i Karlskoga kommer inte min insändare att handla om. Det är en alltför stor och komplex fråga för att med några rader försöka svara på och framförallt är det individuellt. Mitt svar kommer handla om p-skivor och parkeringar. ”Tålamod är en dygd” är ett ordspråk som i politiken är extra viktig men ibland kanske känns frustrerande. Eftersom demokrati måste få ta tid. För att alla som berörs ska få säga sitt. Politiska beslut handlar ju ytterst om hur vi på bästa sätt och för allas bästa ska använda de gemensamma skattepengarna.

Jag blev nyligen vald som ordförande för Parkeringsbolaget Råkan. Det bolaget sköter och förvaltar parkeringen på ”taket”och den stora parkeringen nedanför. Kommunen äger 10 % och resterande 90 % äger fastighetsförvaltaren för K-Center. Vi har haft två möten hitintills. På det första mötet ställde jag frågan ”Vilka utmaningar ser ni var och en för detta bolag?” Svaren var nästan identiska. ”Vi ska komma till skott om hur och på vilket sätt kostnaderna för framtidens parkeringslösningar ska se ut!”

På det andra mötet beslutade vi att nu under hösten införa p-skiva på taket. Hela styrelsen var överens, även moderaternas ledamöter. Det gör vi för att prova hur det fungerar i väntan på den totala lösningen för hela kommunens parkeringar. Senast i måndags träffade kommunen alla fastighetsägarna i centrum.

Det dom ska komma fram till inom kort är hur kostnaderna för parkeringarna ska fördelas och finansieras. Ska det betalas av oss som parkerar, ska fastighetsägarna ta ut det på sin hyra eller hur då? För det finns inga gratis parkeringar. Dom kostar att snöröja, bevaka och skylta. Men det kan framöver komma att finnas avgiftsfria. Så du och jag slipper dra fram kortet eller smsa till något parkeringsbolag, för myntens tid är nog förbi. Nästa år byts ju alla mynt ut förutom ”guldtiorna”och då måste de gamla automaterna vara borta eller utbytta.För snart händer det Alf. Ha bara lite tålamod till.

Nina Höijer (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.