2015-09-26 06:00

2015-09-26 06:00

Ett historiskt trendbrott

ENERGI: Hopp om klimatmötet i Paris

Sol- och vindenergi rasar i pris och byggs ut i allt snabbare takt. Priset på solpaneler har sjunkit med 80 procent bara sedan 2008. Samtidigt görs stora framsteg när det gäller att lagra förnybar energi, exempelvis i batterier. 2014 blev också det första år sedan mätningarna började då halterna av växthusgaser i atmosfären inte steg. Allt enligt den vetenskapliga tidskriften Nature, som refereras i SvD näringslivsbilagan 7 september.

Det här ger hopp inför klimatmötet i Paris i december. Klimatförändringarna går att stoppa och det till en rimlig kostnad.

Men det finns några hinder kvar på vägen. Fortfarande subventioneras exempelvis fossila bränslen med uppskattningsvis 500 miljarder dollar per år långt mer än de förnybara energikällorna. Våra gemensamma pengar måste styras om till att stödja en ännu snabbare utbyggnad av förnybar energi.

Det kan gå! Det ska gå! Nu sätter vi hoppet till Paris!

Anika Agebjörn

Sol- och vindenergi rasar i pris och byggs ut i allt snabbare takt. Priset på solpaneler har sjunkit med 80 procent bara sedan 2008. Samtidigt görs stora framsteg när det gäller att lagra förnybar energi, exempelvis i batterier. 2014 blev också det första år sedan mätningarna började då halterna av växthusgaser i atmosfären inte steg. Allt enligt den vetenskapliga tidskriften Nature, som refereras i SvD näringslivsbilagan 7 september.

Det här ger hopp inför klimatmötet i Paris i december. Klimatförändringarna går att stoppa och det till en rimlig kostnad.

Men det finns några hinder kvar på vägen. Fortfarande subventioneras exempelvis fossila bränslen med uppskattningsvis 500 miljarder dollar per år långt mer än de förnybara energikällorna. Våra gemensamma pengar måste styras om till att stödja en ännu snabbare utbyggnad av förnybar energi.

Det kan gå! Det ska gå! Nu sätter vi hoppet till Paris!

Anika Agebjörn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.