2015-09-17 06:00

2015-09-17 06:00

Kräv kontantservice

BANKVÄSENDET: PRO Karlskoga samorganisation till kommunstyrelsen

Trots att Riksbanken aviserat att vi ska byta sedlar och mynt så slutar storbankerna att hantera vår valuta.

Bankerna är bara intresserade av fondspekulationer där man gör miljardvinster vilket ger miljoninkomster till bankledningen. Man vet att staten med skattebetalarna finns bakom ryggen och ändå är bankerna totalt ointresserade av samhällsservice.

I Kils kommun berättar en småföetagare att hennes kostnad för den indragna kontantservicen kostar henne 10 000 kronor i månaden. Kritik mot bankernas uteblivna intresse för service till allmänheten kommer från många håll och det har också talats om lagstiftning mot bankerna. Dessa skyller delvis på risken för rån och tycker att det är bättre att rånen sker någon annanstans där skyddet är sämre. Med denna policy ökar också risken för penningtvätt som är brottsligt.

Om kontanthanteringen upphör kommer det att innebära kostnader även för den sociala sektorn inom kommunerna då alla invånare inte klarar hanteringen av kort och där rånrisken mot dessa människor ökar väsentligt. En utebliven kontanthantering är också ett stort hinder för föreningslivet.

Vad kan då kommunen göra? Från PRO Samorganisations sida föreslår vi att kommunen, vid upphandling av banktjänster, ställer krav på att bankerna ska tillhandahålla kontantservice. Så diskuteras i Kil. Säkerligen kommer sådana krav från fler håll. Det är inte orimligt att kräva att varje ort av bankerna garanteras kontantservice. PRO föreslår att kommunen ställer detta krav på den bank som man har sina affärer med.

PRO Samorganisation Karlskoga

Carl-Axel Hedwall ordförande

 

 

 

Bankerna är bara intresserade av fondspekulationer där man gör miljardvinster vilket ger miljoninkomster till bankledningen. Man vet att staten med skattebetalarna finns bakom ryggen och ändå är bankerna totalt ointresserade av samhällsservice.

I Kils kommun berättar en småföetagare att hennes kostnad för den indragna kontantservicen kostar henne 10 000 kronor i månaden. Kritik mot bankernas uteblivna intresse för service till allmänheten kommer från många håll och det har också talats om lagstiftning mot bankerna. Dessa skyller delvis på risken för rån och tycker att det är bättre att rånen sker någon annanstans där skyddet är sämre. Med denna policy ökar också risken för penningtvätt som är brottsligt.

Om kontanthanteringen upphör kommer det att innebära kostnader även för den sociala sektorn inom kommunerna då alla invånare inte klarar hanteringen av kort och där rånrisken mot dessa människor ökar väsentligt. En utebliven kontanthantering är också ett stort hinder för föreningslivet.

Vad kan då kommunen göra? Från PRO Samorganisations sida föreslår vi att kommunen, vid upphandling av banktjänster, ställer krav på att bankerna ska tillhandahålla kontantservice. Så diskuteras i Kil. Säkerligen kommer sådana krav från fler håll. Det är inte orimligt att kräva att varje ort av bankerna garanteras kontantservice. PRO föreslår att kommunen ställer detta krav på den bank som man har sina affärer med.

PRO Samorganisation Karlskoga

Carl-Axel Hedwall ordförande

 

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.