2015-09-17 06:00

2015-09-17 06:00

Ett ja till demokrati?

REGION ÖREBRO LÄN: Demokratinätverket måste återuppväckas

Region Örebro län

Region Örebro Län har direkt under sitt fullmäktige en Demokratiberedning.

Demokratiberedningens uppgift är att se till så vi i länet får komma till tals i demokratifrågor, att hjälpa alla att utnyttja de demokratiska rättigheter som vi har, oavsett var vi kommer ifrån, om vi är man eller kvinna, vilken religion eller vilken sexuell läggning vi har. Alla har rätten att vara med och påverka i samhället.

Därför är viktigt att stötta och underlätta för det demokratiska samtalet att få ta plats, sprida sig och ha en varaktig plats i vår vardag. På så sätt hjälper vi oss själva till ett fortsatt demokratisk samhälle.

Ett steg är att återuppväcka Demokratinätverket i länet. Där får partier från alla regionens kommuner delta. Där kan goda exempel sprida sig 11-falldigt –för har en kommun kommit på en god idé så kan alla övriga 11 kommuner använda sig av den.

Så jag hoppas att alla partier i Degerfors kommer att säga ja till att fortsätta stödja och utveckla demokratin i vår region.

Jag vet att vi socialdemokrater gör det.

Annika Engelbrektsson (S)

Region Örebro Län har direkt under sitt fullmäktige en Demokratiberedning.

Demokratiberedningens uppgift är att se till så vi i länet får komma till tals i demokratifrågor, att hjälpa alla att utnyttja de demokratiska rättigheter som vi har, oavsett var vi kommer ifrån, om vi är man eller kvinna, vilken religion eller vilken sexuell läggning vi har. Alla har rätten att vara med och påverka i samhället.

Därför är viktigt att stötta och underlätta för det demokratiska samtalet att få ta plats, sprida sig och ha en varaktig plats i vår vardag. På så sätt hjälper vi oss själva till ett fortsatt demokratisk samhälle.

Ett steg är att återuppväcka Demokratinätverket i länet. Där får partier från alla regionens kommuner delta. Där kan goda exempel sprida sig 11-falldigt –för har en kommun kommit på en god idé så kan alla övriga 11 kommuner använda sig av den.

Så jag hoppas att alla partier i Degerfors kommer att säga ja till att fortsätta stödja och utveckla demokratin i vår region.

Jag vet att vi socialdemokrater gör det.

Annika Engelbrektsson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.