2015-09-12 06:00

2015-09-12 06:00

S friserar verkligheten

TÅGSTATIONEN: Ville flytta stationen till Folkets hus

Annika Engelbrektsson (S) har sent omsider besökt Degerfors järnvägsstation.

I en insändare i KK 9/9 uttalar hon sig i lyriska ordalag om upprustningen av stationsområdet och prisar förhållandena på stationen - och uppmanar alla att besöka densamma. Så långt är allt väl.

Vad som sedan följer är en rörig framställning om att det egentligen är (S) i Degerfors som har genomfört upprustningen av stationsområdet och inte den nuvarande majoriteten. Detta kan te sig märkligt för medborgarna i Degerfors kommun som naturligtvis inte glömt att för inte så länge sedan ville (S) Degerfors flytta stationen från nuvarande läge till ett enkelspår vid Folkets Hus, och dessutom anlägga gymnasieskola i samma lokal.

Vad Engelbrektsson försöker leda i bevis är att de s.k. Citybanepengarna möjliggjort upprustningen av stationen. Citybanepengarna är de pengar som samtliga kommuner i Örebro län bidrog med för att bygga ett nytt järnvägsspår i Stockholm. För Degerfors kommuns del rör det sig i dag om 4,4 milj. kr.

Hon menar att det är bra att först frivilligt skicka 4 miljoner till Stockholm för att sedan söka pengar från nya trafikmyndigheten i Örebro. Till satsningen på stationen har hittills beviljats 1,9 milj. Alltså har kommunen med Engelbrektsson resonemang hittills gått minus cirka 2,5 milj. Dessutom beviljade trafikmyndigheten inte pengar till köp av stationsbyggnaden, en summa på 1,4 milj.

Oavsett vem som betalat vad när det gäller Citybanan är det ekonomiska teknikalikaliteter. Faktum är att Degerfors kommun avsatt drygt 4 milj. och hittills endast fått 1,9 milj kr och dessutom betalat fastigheten med egna medel.

Engelbrektsson friserar verkligheten.

Återstår att se vilka andra genomförda projekt som (S) anser sig kunna ta äran av.

Vänsterpartiet Degerfors

Roland Halvarsson

Peter Pedersen

Anita Bohlin Neuman

 

 

 

I en insändare i KK 9/9 uttalar hon sig i lyriska ordalag om upprustningen av stationsområdet och prisar förhållandena på stationen - och uppmanar alla att besöka densamma. Så långt är allt väl.

Vad som sedan följer är en rörig framställning om att det egentligen är (S) i Degerfors som har genomfört upprustningen av stationsområdet och inte den nuvarande majoriteten. Detta kan te sig märkligt för medborgarna i Degerfors kommun som naturligtvis inte glömt att för inte så länge sedan ville (S) Degerfors flytta stationen från nuvarande läge till ett enkelspår vid Folkets Hus, och dessutom anlägga gymnasieskola i samma lokal.

Vad Engelbrektsson försöker leda i bevis är att de s.k. Citybanepengarna möjliggjort upprustningen av stationen. Citybanepengarna är de pengar som samtliga kommuner i Örebro län bidrog med för att bygga ett nytt järnvägsspår i Stockholm. För Degerfors kommuns del rör det sig i dag om 4,4 milj. kr.

Hon menar att det är bra att först frivilligt skicka 4 miljoner till Stockholm för att sedan söka pengar från nya trafikmyndigheten i Örebro. Till satsningen på stationen har hittills beviljats 1,9 milj. Alltså har kommunen med Engelbrektsson resonemang hittills gått minus cirka 2,5 milj. Dessutom beviljade trafikmyndigheten inte pengar till köp av stationsbyggnaden, en summa på 1,4 milj.

Oavsett vem som betalat vad när det gäller Citybanan är det ekonomiska teknikalikaliteter. Faktum är att Degerfors kommun avsatt drygt 4 milj. och hittills endast fått 1,9 milj kr och dessutom betalat fastigheten med egna medel.

Engelbrektsson friserar verkligheten.

Återstår att se vilka andra genomförda projekt som (S) anser sig kunna ta äran av.

Vänsterpartiet Degerfors

Roland Halvarsson

Peter Pedersen

Anita Bohlin Neuman

 

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.