2015-09-11 06:00

2015-09-11 06:00

Lärarna är nyckeln

UTBILDNING: Regeringen investerar 3 miljarder på årsbasis i lärarlönelyftet

Trots att många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare, står den svenska skolan inför stora utmaningar. Skolresultaten har sjunkit under många år i rad, den svenska skolan har blivit allt mer ojämlik och bristen på lärare är ett allvarligt problem.

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation även i framtiden och då måste vi vända den här utvecklingen. Sverige kommer aldrig att vara billigast eller störst. Då måste vi istället satsa för en topplacering när det gäller kunskap och kompetens.

Nyckeln till att vända skolresultaten är skickliga och engagerade lärare. Läraryrket måste bli ett attraktivt yrke. Därför investerar regeringen nu 3 miljarder på årsbasis i lärarlönelyftet fr.o.m. höstterminen 2016. Det innebär att runt 60 000 lärare kan få i genomsnitt 3 000 kr extra i månaden.

Vi investerar i en mer jämlik skola med mer resurser till skolor som har svaga studieresultat och tuffa förutsättningar, ökade ersättningar till kommuner som tar emot asylsökande barn i skolan och mer personal på fritids. Tidiga insatser av god kvalitet är avgörande för elevens skolgång. Varje elev ska få en ärlig chans att lyckas i skolan och då krävs att alla får den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov och att stöd sätts in så snart man ser att det behövs. Därför investerar regeringen i fler anställda i lågstadiet så att lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre och en läsa- och- skriva- garanti. Vi vill också anställa fler speciallärare och göra en ny fortbildningssatsning där lärare grundskolan ges grundläggande specialpedagogisk kompetens framför allt i högstadiet.

Dagens och morgondagens arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning. Därför investerar regeringen i den gymnasiala yrkesutbildningen och vi inför rätt till Komvux för att alla som vill ska kunna slutföra sin gymnasieutbildning.

I vårpropositionen 2015 och budgetpropositionen 2016 investerar regeringen 5 miljarder kronor i skolan för nästa år. För perioden 2017-2019 handlar det om årliga investeringar på mellan 6-7 miljarder kronor. Steg för steg ska vi vända utvecklingen i den svenska skolan. Det handlar om vilket land vi vill att Sverige ska vara i framtiden. Ska vi vara en kunskapsnation som ligger i framkant måste varje barn få en bra utbildning.

Håkan Bergman (S)

riksdagsledamot

Jonas Eriksson (Mp)

riksdagsledamot

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation även i framtiden och då måste vi vända den här utvecklingen. Sverige kommer aldrig att vara billigast eller störst. Då måste vi istället satsa för en topplacering när det gäller kunskap och kompetens.

Nyckeln till att vända skolresultaten är skickliga och engagerade lärare. Läraryrket måste bli ett attraktivt yrke. Därför investerar regeringen nu 3 miljarder på årsbasis i lärarlönelyftet fr.o.m. höstterminen 2016. Det innebär att runt 60 000 lärare kan få i genomsnitt 3 000 kr extra i månaden.

Vi investerar i en mer jämlik skola med mer resurser till skolor som har svaga studieresultat och tuffa förutsättningar, ökade ersättningar till kommuner som tar emot asylsökande barn i skolan och mer personal på fritids. Tidiga insatser av god kvalitet är avgörande för elevens skolgång. Varje elev ska få en ärlig chans att lyckas i skolan och då krävs att alla får den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov och att stöd sätts in så snart man ser att det behövs. Därför investerar regeringen i fler anställda i lågstadiet så att lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre och en läsa- och- skriva- garanti. Vi vill också anställa fler speciallärare och göra en ny fortbildningssatsning där lärare grundskolan ges grundläggande specialpedagogisk kompetens framför allt i högstadiet.

Dagens och morgondagens arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning. Därför investerar regeringen i den gymnasiala yrkesutbildningen och vi inför rätt till Komvux för att alla som vill ska kunna slutföra sin gymnasieutbildning.

I vårpropositionen 2015 och budgetpropositionen 2016 investerar regeringen 5 miljarder kronor i skolan för nästa år. För perioden 2017-2019 handlar det om årliga investeringar på mellan 6-7 miljarder kronor. Steg för steg ska vi vända utvecklingen i den svenska skolan. Det handlar om vilket land vi vill att Sverige ska vara i framtiden. Ska vi vara en kunskapsnation som ligger i framkant måste varje barn få en bra utbildning.

Håkan Bergman (S)

riksdagsledamot

Jonas Eriksson (Mp)

riksdagsledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.