2015-09-10 06:00

2015-09-10 06:00

Lämna inte fältet fritt

BUTIKNEDLÄGGNING: Öppet brev till Förvaltningsråd och Styrelse för Konsum Värmland.

#STOLTAREÄNNÅGONSIN, det var namnet på Konsum Värmlands stora kampanj med start i juni 2015.

Kapitel ett skulle fokusera på verksamheten både på små och stora orter i Värmland. Vi pratar om hur stolta vi är över att finnas där andra tycker det är lönlöst att vara och att vi är en naturlig mötesplats i våra kunders vardag.

Kapitel två skall ha fokus på föreningens kunder och att vi finns till för precis alla.

Kapitel tre fokuserar på medarbetarna som skall lyftas fram och hur dom hjälper till att bli ännu bättre på allt vi gör.

Kapitel fyra slutligen, skall ha fokus på de olika butikskoncepten. Här skall vi berätta hur stort det känns att finnas med på så många olika sätt i våra kunders liv.

Om kampanjen hittills hållit sig till planeringen så har Kapittel ett och två presenterats för allmänheten via de olika media som finns upptagna i kampanjinformationen men samtlig personal i föreningens enheter har kännedom om hela kampanjupplägget.

För nya verkställande ledningen och styrelse var och är kampanjen givetvis ett sätt att försöka flytta fokus från en tidigare girig och egoistisk verkställande ledning samt en inkompetent styrelse till själva verksamheten.

Visserligen tillhör Degerfors landskapet Värmland och COOP- butiken i Degerfors tillhör Konsum Värmland, men länsgränsen verkar vara en veritabel järnridå, därför är kunder/medlemmar i östra Värmland i de flesta fall lyckligt ovetande om den massiva kampanjen.

Komplicerade bonussystem som kräver att medlemmen aktivt på eget initiativ gör registreringar i någon form av datamedia är för många ett oöverstigligt hinder. Detta är speciellt problematiskt på mindre bruksorter med stor andel åldrande befolkning. Ett felaktigt beslut som i stor utsträckning drabbar gamla köptrogna Kunder och medlemmar.

En massiv satsning på stormarknaden i Bergvik och en sviktande gränshandel har tagit resurser från övriga verksamheter och skapat förluster i Konsum Värmland under flera år. Nu måste den nya ledningen visa handlingskraft och det gör man genom att lägga ner verksamheter, bl.a. COOP Extra i Degerfors.

En hel rad olyckliga och felaktigt fattade beslut på olika nivåer har nu lett till att den nya styrelsen beslutat föreslå en avveckling av verksamheten i Degerfors. Förslaget innebär att man avstår en marknad med tiotusen innevånare och försäljning på omkr. 40Mkr. Man gör detta utan att känna att man sviker medlemmarna eftersom det enligt VD finns en väl fungerande ICA- handlare som kan försörja ortens innevånare med livsmedel. Hur tror ni i ledningen att ett sådant uttalande uppfattas av trogna konsum-medlemmar?

Man presenterar styrelsens förslag till beslut utan att komma med någon form av förslag till alternativ. Förslag som ändrat butikskoncept, försäljning av verksamheten till annan förening, kan en förändring av PEKÅS verksamhet vara ett alternativ?

De fyra kapitlen i kampanjplanen klingar tämligen falskt i öronen på medlemmar och personal i Degerfors. Än finns det möjlighet att göra om och göra rätt och visa att man arbetar även för de medlemmar som finns i Degerfors.

Det är vår förhoppning att förvaltningsrådet kan förmå styrelsen att ta sitt förnuft till fånga och senast den 14 september komma med ett förslag till beslut som gagnar föreningen och medlemmarna i Degerfors. Att lämna marknaden helt öppen för den lokala ICA- handlaren är ett stort svek mot ortens COOP- medlemmar.

Degerfors den 5 september 2015

Butiksråden COOP Extra Degerfors

#STOLTAREÄNNÅGONSIN, det var namnet på Konsum Värmlands stora kampanj med start i juni 2015.

Kapitel ett skulle fokusera på verksamheten både på små och stora orter i Värmland. Vi pratar om hur stolta vi är över att finnas där andra tycker det är lönlöst att vara och att vi är en naturlig mötesplats i våra kunders vardag.

Kapitel två skall ha fokus på föreningens kunder och att vi finns till för precis alla.

Kapitel tre fokuserar på medarbetarna som skall lyftas fram och hur dom hjälper till att bli ännu bättre på allt vi gör.

Kapitel fyra slutligen, skall ha fokus på de olika butikskoncepten. Här skall vi berätta hur stort det känns att finnas med på så många olika sätt i våra kunders liv.

Om kampanjen hittills hållit sig till planeringen så har Kapittel ett och två presenterats för allmänheten via de olika media som finns upptagna i kampanjinformationen men samtlig personal i föreningens enheter har kännedom om hela kampanjupplägget.

För nya verkställande ledningen och styrelse var och är kampanjen givetvis ett sätt att försöka flytta fokus från en tidigare girig och egoistisk verkställande ledning samt en inkompetent styrelse till själva verksamheten.

Visserligen tillhör Degerfors landskapet Värmland och COOP- butiken i Degerfors tillhör Konsum Värmland, men länsgränsen verkar vara en veritabel järnridå, därför är kunder/medlemmar i östra Värmland i de flesta fall lyckligt ovetande om den massiva kampanjen.

Komplicerade bonussystem som kräver att medlemmen aktivt på eget initiativ gör registreringar i någon form av datamedia är för många ett oöverstigligt hinder. Detta är speciellt problematiskt på mindre bruksorter med stor andel åldrande befolkning. Ett felaktigt beslut som i stor utsträckning drabbar gamla köptrogna Kunder och medlemmar.

En massiv satsning på stormarknaden i Bergvik och en sviktande gränshandel har tagit resurser från övriga verksamheter och skapat förluster i Konsum Värmland under flera år. Nu måste den nya ledningen visa handlingskraft och det gör man genom att lägga ner verksamheter, bl.a. COOP Extra i Degerfors.

En hel rad olyckliga och felaktigt fattade beslut på olika nivåer har nu lett till att den nya styrelsen beslutat föreslå en avveckling av verksamheten i Degerfors. Förslaget innebär att man avstår en marknad med tiotusen innevånare och försäljning på omkr. 40Mkr. Man gör detta utan att känna att man sviker medlemmarna eftersom det enligt VD finns en väl fungerande ICA- handlare som kan försörja ortens innevånare med livsmedel. Hur tror ni i ledningen att ett sådant uttalande uppfattas av trogna konsum-medlemmar?

Man presenterar styrelsens förslag till beslut utan att komma med någon form av förslag till alternativ. Förslag som ändrat butikskoncept, försäljning av verksamheten till annan förening, kan en förändring av PEKÅS verksamhet vara ett alternativ?

De fyra kapitlen i kampanjplanen klingar tämligen falskt i öronen på medlemmar och personal i Degerfors. Än finns det möjlighet att göra om och göra rätt och visa att man arbetar även för de medlemmar som finns i Degerfors.

Det är vår förhoppning att förvaltningsrådet kan förmå styrelsen att ta sitt förnuft till fånga och senast den 14 september komma med ett förslag till beslut som gagnar föreningen och medlemmarna i Degerfors. Att lämna marknaden helt öppen för den lokala ICA- handlaren är ett stort svek mot ortens COOP- medlemmar.

Degerfors den 5 september 2015

Butiksråden COOP Extra Degerfors

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.