2015-09-09 06:00

2015-09-09 06:00

Ett lyft för Bruks-sidan

: Vi gjorde helt klart rätt med järnvägsstationen

Kommer ni ihåg vänsterns slogan om ”Citybanepengarna”?

Det gör jag! Ett evigt tjat om att pengarna som vi avsatte till infrastrukturförbättringar i länet skulle hamna i Stockholm.

Nu ser vi att vänstern hade fel. Nu får kommunen tillbaka nästan hälften av dessa pengar.

Om ni inte har varit nere vid vår järnvägsstation så uppmanar jag er att ta en tur. Där har vi nu en station som är värd namnet och som välkomnar resenärerna när de kommer till Degerfors. Det finns nu gott om parkeringsutrymme, fina planteringar och säkra cykelvägar som ansluter till stationen. Kort sagt det har blivit ett lyft för hela Bruks-sidan.

Tågstationen är välbesökt av resenärer som ska ut och åka eller som kommer. Det roliga är att det numera även är välbesökt av kommuninnevånare som inte ska resa utan besöker stationen för att ta sig en fika och träffas och umgås.

Vi gjorde helt klart rätt när vi valde att öronmärka knappt fyra miljoner kronor från det överskott som fanns i budgeten till framtida satsningar, dels i länet som helhet men också i vår egen kommun.

För den del av satsningen som skulle göras i Stockholm och som vänster påstod att Degerfors var med och betalade, stod nämligen Örebro kommun och dåvarande Landstinget helt själva för.

”Våra” pengar som Degerfors kommun avsatte skulle användas inom vår region. Det var avsett för investeringar som underlättade för pendling och tågåkandet exempelvis i form av bättre och säkrare anslutningar till stationer och perronger. Det här hade inte varit möjligt med den ekonomi som kommunen har idag där vi ser att låneskulden ökar och nämnderna har allt svårare att hålla sig inom ram.

Men det finns fortfarande kvar pengar, så finns det fler förslag som underlättar resandet i kollektivtrafiken så kom med förslag så får vi ännu bättre utdelningen på ett, i mina ögon, bra beslut.

Annika Engelbrektsson (S)

Kommer ni ihåg vänsterns slogan om ”Citybanepengarna”?

Det gör jag! Ett evigt tjat om att pengarna som vi avsatte till infrastrukturförbättringar i länet skulle hamna i Stockholm.

Nu ser vi att vänstern hade fel. Nu får kommunen tillbaka nästan hälften av dessa pengar.

Om ni inte har varit nere vid vår järnvägsstation så uppmanar jag er att ta en tur. Där har vi nu en station som är värd namnet och som välkomnar resenärerna när de kommer till Degerfors. Det finns nu gott om parkeringsutrymme, fina planteringar och säkra cykelvägar som ansluter till stationen. Kort sagt det har blivit ett lyft för hela Bruks-sidan.

Tågstationen är välbesökt av resenärer som ska ut och åka eller som kommer. Det roliga är att det numera även är välbesökt av kommuninnevånare som inte ska resa utan besöker stationen för att ta sig en fika och träffas och umgås.

Vi gjorde helt klart rätt när vi valde att öronmärka knappt fyra miljoner kronor från det överskott som fanns i budgeten till framtida satsningar, dels i länet som helhet men också i vår egen kommun.

För den del av satsningen som skulle göras i Stockholm och som vänster påstod att Degerfors var med och betalade, stod nämligen Örebro kommun och dåvarande Landstinget helt själva för.

”Våra” pengar som Degerfors kommun avsatte skulle användas inom vår region. Det var avsett för investeringar som underlättade för pendling och tågåkandet exempelvis i form av bättre och säkrare anslutningar till stationer och perronger. Det här hade inte varit möjligt med den ekonomi som kommunen har idag där vi ser att låneskulden ökar och nämnderna har allt svårare att hålla sig inom ram.

Men det finns fortfarande kvar pengar, så finns det fler förslag som underlättar resandet i kollektivtrafiken så kom med förslag så får vi ännu bättre utdelningen på ett, i mina ögon, bra beslut.

Annika Engelbrektsson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.