2015-09-01 06:00

2015-09-01 06:00

Verkligheten måste förändras

FRÄMLINGSFIENTLIGHET: Om vi ska kunna stoppa Sd

Främlingsfientlighet

Kristoffer Housset och Lisa Blomqvist hade i sin insändare 28/8 flera bra teorier om hur man vänder Sd:s utveckling. Utmärkande såklart för Sd-väljare är deras främlingsfientliga attityder. Men att försöka ändra på människors attityder är ett tidskrävande och långsiktigt projekt och lönlöst om inte den verklighet som dessa människor lever i dagligen förändras.

Fakta och sakliga argument har liten verkan mot egna verkliga upplevelser.

Dessa människor ser mycket mörkt på samhällsutvecklingen det vet alla och som sagt inga argument biter eftersom dom antingen förnekas eller att deras egen verklighet säger något annat. Att skapa en positiv motbild har således ytterst begränsad effekt.

Främlingsfientliga attityder är nog tyvärr inbyggt i större eller mindre utsträckning hos oss flesta människor (vi värnar om det som vi upplever vara vårat) men vad är det som gör att dom alltid i vissa tider blossar upp?

SD till exempel. var ett mycket litet och marginellt parti för endast ett tiotal år sedan.

Vi måste därför också se till samhällsutvecklingen för att råda bot på främlingsfientliga attityder och SDs framväxt.

I ett samhälle med låg arbetslöshet, små klyftor, bra och trygg välfärd åt alla, bra skola, lyckad integration av nyanlända, ingen bostadsbrist etc. så saknas just den grogrund som gör att främlingsfientliga attityder blossar upp och att syndabockar inte behöver letas efter.

Givetvis är det bra att jobba på flera fronter mot främlingsfientliga attityder men missar vi detta grundläggande som jag tagit upp så riskerar vi att misslyckas med vårt gemensamma uppdrag.

Mika Takamäki

Kristoffer Housset och Lisa Blomqvist hade i sin insändare 28/8 flera bra teorier om hur man vänder Sd:s utveckling. Utmärkande såklart för Sd-väljare är deras främlingsfientliga attityder. Men att försöka ändra på människors attityder är ett tidskrävande och långsiktigt projekt och lönlöst om inte den verklighet som dessa människor lever i dagligen förändras.

Fakta och sakliga argument har liten verkan mot egna verkliga upplevelser.

Dessa människor ser mycket mörkt på samhällsutvecklingen det vet alla och som sagt inga argument biter eftersom dom antingen förnekas eller att deras egen verklighet säger något annat. Att skapa en positiv motbild har således ytterst begränsad effekt.

Främlingsfientliga attityder är nog tyvärr inbyggt i större eller mindre utsträckning hos oss flesta människor (vi värnar om det som vi upplever vara vårat) men vad är det som gör att dom alltid i vissa tider blossar upp?

SD till exempel. var ett mycket litet och marginellt parti för endast ett tiotal år sedan.

Vi måste därför också se till samhällsutvecklingen för att råda bot på främlingsfientliga attityder och SDs framväxt.

I ett samhälle med låg arbetslöshet, små klyftor, bra och trygg välfärd åt alla, bra skola, lyckad integration av nyanlända, ingen bostadsbrist etc. så saknas just den grogrund som gör att främlingsfientliga attityder blossar upp och att syndabockar inte behöver letas efter.

Givetvis är det bra att jobba på flera fronter mot främlingsfientliga attityder men missar vi detta grundläggande som jag tagit upp så riskerar vi att misslyckas med vårt gemensamma uppdrag.

Mika Takamäki

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.