2015-09-01 06:00

2015-09-01 06:00

Applåder i kyrkan

KYRKOKONSERT: Gäller att välja sina tillfällen

Kyrkan är ju främst en gudstjänstlokal. Det händer att man applåderar under en gudstjänst t ec vid ett svängigt gospelstycke då man klappat händerna till takten av musiken. Själv har jag vid besök i Harlem och gospelgudstjänster aldrig känt någon andakt. P g a den goda akustiken används ofta kyrkan som vid rent profana konserter. Att man då applåderar mellan de olika numren känns helt naturligt..

I onsdags höll Klassiska kvintetten högklassik konsert i en välbesökt kyrka och med en i huvudsak kyrklig repertoar hemmahörande i en andakt. Det kändes bra ända tills applåderna kom efter varje nummer . Andakten bröts man fick inte tid att smälta ett stycke förrän applåderna brakade loss. Själv stämde jag in i applåderna under de första styckena men kände sedan att det var helt fel. Det störde mig och förstörde delvis den musikaliska upplevelsen. Den som ger en konsert i kyrkan med musik av gudstjänstkaraktär bör tänka igenom om man inte kan vädja till publiken att inte applådera efter varje nummer. Självklart ger man en stor applåd efter sista numret.

Jag vet inte vad kyrkan har för ljudanläggning men i onsdags var det svårt att höra. Det beror kanske på att man talar i samtalston och alldeles för fort så att orden klumpas ihop. Jag rekommenderar att man testar mikrofonen så att man vet vilket avstånd den ska hållas på och att någon sitter i kyrkan och hör testet. Nu hörde jag nästan ingenting av presentationen. Till sist: Tack för en fin konsert med härlig musik!

Kyrkan är ju främst en gudstjänstlokal. Det händer att man applåderar under en gudstjänst t ec vid ett svängigt gospelstycke då man klappat händerna till takten av musiken. Själv har jag vid besök i Harlem och gospelgudstjänster aldrig känt någon andakt. P g a den goda akustiken används ofta kyrkan som vid rent profana konserter. Att man då applåderar mellan de olika numren känns helt naturligt..

I onsdags höll Klassiska kvintetten högklassik konsert i en välbesökt kyrka och med en i huvudsak kyrklig repertoar hemmahörande i en andakt. Det kändes bra ända tills applåderna kom efter varje nummer . Andakten bröts man fick inte tid att smälta ett stycke förrän applåderna brakade loss. Själv stämde jag in i applåderna under de första styckena men kände sedan att det var helt fel. Det störde mig och förstörde delvis den musikaliska upplevelsen. Den som ger en konsert i kyrkan med musik av gudstjänstkaraktär bör tänka igenom om man inte kan vädja till publiken att inte applådera efter varje nummer. Självklart ger man en stor applåd efter sista numret.

Jag vet inte vad kyrkan har för ljudanläggning men i onsdags var det svårt att höra. Det beror kanske på att man talar i samtalston och alldeles för fort så att orden klumpas ihop. Jag rekommenderar att man testar mikrofonen så att man vet vilket avstånd den ska hållas på och att någon sitter i kyrkan och hör testet. Nu hörde jag nästan ingenting av presentationen. Till sist: Tack för en fin konsert med härlig musik!

  • Jan Hammarstedt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.