2015-08-28 06:00

2015-08-28 06:00

Djuren är inte vår egendom

DJURHÅLLNING: Djur är kännande varelser

Under augusti befriade vi i aktionsgruppen Tomma burar djur på tre olika anläggningar i Sverige: två grisar, en fisk och åtta hönor. Grisarna och hönorna lever idag i kärleksfulla hem på landet och fisken simmar fritt i havet.

Efter aktionerna anmälde vi oss själva för polisen.

Sannolikt kommer vi att dömas för stöld.

Men om att rädda liv och att minska lidande är ett brott, är det då inte något fel på våra lagar? Idag går grisarna och bökar i solsken istället för att skrapa sina trynen mot ett betonggolv. Hönorna pickar i gräset istället för att vara omgivna av stålhyllor. Laxen simmar kilometervis istället för att vara instängd i ett trångt nät med hundratals av sina artfränder. Vem kan tycka att de befriade djuren inte fått det bättre?

Orsaken till att fritagningar av djur ses som brottsliga är att vi betraktar djur som egendom. Att människor började betrakta andra levande varelser som egendom är kanske det som har drabbat flest individer hårdast i världshistorien.

Men det måste inte fortgå. Djur är kännande varelser som andas, leker, älskar, lider och sörjer. Vi kan alla välja att se och behandla djur som individer snarare än som ting. I en värld där vi människor inte äter och utnyttjar andra kommer vi alla att må bättre.

Martin Smedjeback

Tomma burar

Under augusti befriade vi i aktionsgruppen Tomma burar djur på tre olika anläggningar i Sverige: två grisar, en fisk och åtta hönor. Grisarna och hönorna lever idag i kärleksfulla hem på landet och fisken simmar fritt i havet.

Efter aktionerna anmälde vi oss själva för polisen.

Sannolikt kommer vi att dömas för stöld.

Men om att rädda liv och att minska lidande är ett brott, är det då inte något fel på våra lagar? Idag går grisarna och bökar i solsken istället för att skrapa sina trynen mot ett betonggolv. Hönorna pickar i gräset istället för att vara omgivna av stålhyllor. Laxen simmar kilometervis istället för att vara instängd i ett trångt nät med hundratals av sina artfränder. Vem kan tycka att de befriade djuren inte fått det bättre?

Orsaken till att fritagningar av djur ses som brottsliga är att vi betraktar djur som egendom. Att människor började betrakta andra levande varelser som egendom är kanske det som har drabbat flest individer hårdast i världshistorien.

Men det måste inte fortgå. Djur är kännande varelser som andas, leker, älskar, lider och sörjer. Vi kan alla välja att se och behandla djur som individer snarare än som ting. I en värld där vi människor inte äter och utnyttjar andra kommer vi alla att må bättre.

Martin Smedjeback

Tomma burar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.